Betere combinatie werk-prive, meer kunnen afkrijgen en geen reistijd of -kosten zijn de meest genoemde redenen om thuis te werken. Dit is onderzocht onder werknemers die hybride werken. Redenen om juist op locatie te werken zijn: sociaal contact, vergaderen en beter weten wat er speelt op het werk. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS.

De gemiddelde reistijd van hybride werkers (medewerkers die weleens thuiswerken) is langer (40 minuten) dan medewerkers die niet thuiswerken (25 minuten).

Meer thuiswerkers bij langere reistijd

De reistijd naar het werk hangt sterk samen met thuiswerken of niet. Van de groep met een relatief korte reistijd (20 minuten) werkt het grootste deel niet thuis. Bij een gemiddelde reistijd van 21 tot en met 30 minuten is de verhouding thuis-/locatiewerkers vrijwel gelijk. Met een reistijd van boven de 30 minuten werkt een meerderheid weleens thuis.

De belangrijkste reden voor mij om thuis te werken is:

Je kunt stemmen tot 26-08-2025 00:00:00

Handreiking hybride werken

Deze handreiking geeft informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bij hybride werken. De informatie is uitgesplitst in Arboprofessional, Medewerker, Ondernemingsraad, Directie en Leidinggevende.

Misschien vind je dit ook interessant