Het aantal medewerkers bij gemeenten is in 2019 gegroeid. Vrijwel alle gemeenten werken aan de instroom van jongeren, maar er is te weinig aandacht om jonge ambtenaren (tot 35 jaar) te behouden. Actief managen van talent blijft van groot belang: het vasthouden van kennis en ervaring én deze overdragen aan jonge ambtenaren zodat de kennis behouden blijft voor gemeenten. Dat blijkt uit de jaarlijkse Personeelsmonitor van A&O fonds Gemeenten.

Superdocument, zoveel mooie cijfers, die helpen om inzichten te verkrijgen en zelfs collega's mee te nemen en te overtuigen.

Flexibele en wendbare gemeenten én medewerkers zijn nu - in tijden van corona - belangrijker dan ooit. Blijvend aandacht voor generaties en medewerkers meenemen in verandering, hier zullen gemeenten de komende tijd over moeten nadenken en in moeten investeren.

A&O fonds Gemeenten voorziet Nederlandse gemeenten elk jaar van de nieuwste cijfers in de Personeelsmonitor Gemeenten. Van de Personeelsmonitor is ook een beknopte online versie gemaakt waarin alle feiten visueel worden gepresenteerd.

Online Personeelsmonitor 2019

Evaluatie Personeelsmonitor

A&O fonds Gemeenten is een onderzoek gestart naar de ervaringen van de Personeelsmonitor. Fijn als je ons wilt helpen, het kost slechts een paar minuten tijd. Bedankt voor je medewerking!

Naar het onderzoek

Vasthouden kennis en ervaring blijft uitdaging

De grote veranderingen bij gemeenten zijn nog niet terug te zien in de inspanningen die gemeenten leveren op het gebied van opleiding en ontwikkeling. De uitgaven zijn al jaren op hetzelfde niveau en het geld wordt al jaren op dezelfde (traditionele) manier ingezet: vakinhoudelijke trainingen en persoonlijke effectiviteit. Tegelijkertijd blijkt dat de groep medewerkers in de leeftijd van 35-55 jaar de afgelopen jaren het sterkst is teruggelopen. Dit zijn de ambtenaren met veel kennis en ervaring. Er ligt bij gemeenten een grote uitdaging om deze vakkennis de komende jaren vast te houden én te werken aan de flexibele inzet van medewerkers.

Jongeren behouden

Een ruime meerderheid van de gemeenten (80%) besteedt actief aandacht aan het bevorderen van de instroom van jongeren. En met succes want in de afgelopen vijf jaar is het aantal jongeren bij gemeenten toegenomen. Aan de andere kant neemt de uitstroom van jongeren elk jaar iets toe (in 2019 was dit 17%). De belangrijkste reden voor jongeren om uit te stromen is onvoldoende carrièreperspectief en doorgroeimogelijkheden. Desondanks voert 66 procent van de gemeenten geen actief beleid om deze jongeren te behouden. We zien dit ook terug in het onderzoek Jong@Gemeenten dat A&O fonds Gemeenten eind oktober 2019 heeft gepubliceerd. Het fonds helpt gemeenten die hiermee aan de slag gaan met subsidie op maat.

Dit hebben we echt nodig. Het is fijn om je eigen cijfers te kunnen afzetten en daarnaast kan de Personeelsmonitor als goede onderbouwing gebruikt worden voor je strategische personeelsplanning.

Personele bezetting opnieuw toegenomen

Op 31 december 2019 waren er 168.500 personen in dienst bij 355 gemeenten. Daarmee is voor het vierde jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting.Nieuwe taken en daarmee gepaard gaande toename van het budget zijn ook in 2019 de belangrijkste redenen voor de toename.
Hoe de situatie in 2020 zal zijn is voor een groot deel afhankelijk van het verloop van de corona-crisis. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt voor de functiegebieden automatisering/ICT, ruimtelijke ordening/milieu en welzijn/ jeugdzorg - net zoals in 2019 - zal blijven bestaan.

Flexibele bezetting gelijk gebleven

Evenals in 2018 zien we ook in 2019 dat 18% van de bezetting flexibel was. De trend van steeds verdere flexibilisering lijkt hiermee te zijn stopgezet. Daarnaast geeft de helft van de gemeenten aan het flexibele deel van de bezetting te willen verkleinen.

Prachtig product, mooi naslagwerk om vergelijkingen te kunnen met maken met andere gemeentelijke organisaties.

Personeelsmonitor in de pers

Vragen

Heb je een vraag over de historische gegevens uit de Personeelsmonitor. Stuur dan een e-mail naar personeelsmonitor@aeno.nl. Ook voor andere vragen over de Personeelsmonitor kun je dit mailadres gebruiken.

Stuur een email

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant