Artificial Intelligence is de nieuwste disruptor in ons dagelijks werk en leven. Na de introductie van de computer, de opkomst van internet en de ontwikkeling van de smartphone, is AI de nieuwe, grote technologische ontwikkeling die andere competenties van ons eist. Maar welke zijn dat en hoe kun je je daar nu al in bekwamen?

Adviseur A&O fonds Gemeenten, Freek Vos, heeft zich verdiept in de skills die de komende jaren essentieel zijn bij AI. In vier artikelen legt hij ze uit.

Podcast met Skillstown

Luister ook naar de podcast die Freek heeft opgenomen met Skillstown over skills en AI.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Prompting

Over de eerste skill lijkt er nu al wereldwijd consensus: prompting is onmisbaar als je werkt met AI. Prompting is de kunst van het formuleren van de vraag die je aan de AI-tool stelt. Kort door de bocht: hoe beter je de vraag stelt, des te bruikbaarder is het antwoord. Dat klinkt als een ontzettende open deur, maar toch is dit echt een skill die je kunt (en moet) leren.

Gemeente Hoogeveen buiten overleg
Gemeente Hoogeveen. Fotografie: Kees Winkelman

Communiceren met AI

Communiceren met een AI-tool verschilt namelijk wezenlijk van normale communicatie tussen mensen. Ons brein verwerkt heel veel non-verbale communicatie tijdens een gesprek en voegt daarnaast ontbrekende informatie toe op basis van de meest voor de hand liggende context. Zo zorgt ons brein ervoor dat we snel en efficiënt met elkaar kunnen communiceren.

Wie is de beste politicus?

Stel, ik vraag aan een willekeurige voorbijganger, hier in Den Haag, wie hij de beste politicus vindt. Zeer waarschijnlijk zal mijn gesprekspartner de volgende context onbewust aanvullen: het gaat om een Nederlandse politicus, die op dit moment actief is en hoogstwaarschijnlijk op landelijk niveau.

Maar als ik de voorbijganger opnieuw de vraag stel, maar nu tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, met een hesje van de lokale stadspartij, zal de context zeer waarschijnlijk veranderen in: nu actief in de gemeentepolitiek in Den Haag.

Stel ik dezelfde vraag over de beste politicus aan een AI-tool, dan zou Abraham Lincoln een valide antwoord zijn. Indien in de dataset waar de tool gebruik van maakt, Lincoln het vaakst genoemd wordt als de beste politicus, zal dat het antwoord zijn met de meeste waarheid voor de AI-tool.

Context

Wil je dus het juiste antwoord genereren dan zullen we dus de ontbrekende context expliciet moeten meegeven in de vraagstelling. ‘Wat is de beste Nederlandse politicus, die op dit moment actief is in de landelijke politiek’ of ‘Wat is de beste politicus nu actief in de Haagse gemeentepolitiek.’

Bb wol hoogeveen kees winkelman 8410
Gemeente Hoogeveen. Fotografie: Kees Winkelman

Inzicht in onderwerp

Een goede prompt schrijven vereist dus vooral inzicht in het onderwerp waar je de vraag over stelt.

Het voordeel is dat het daardoor niet zozeer nieuwe kennis vereist, maar dat het veel meer gaat om het op de juiste wijze gebruiken van kennis die je al hebt in het formuleren van de vraag.

Bij een gemeente kan de context van een vraag nogal verschillen, vanwege het feit dat gemeenteambtenaren op heel veel verschillende terreinen werkzaam zijn. Het is dus belangrijk om deze zoveel mogelijk context expliciet mee te geven in de vraag.

Naast kennis over je onderwerp om een goede prompt te schrijven, is ook kennis over de bronnen die AI gebruikt een belangrijke skill. Daarover meer in het volgende deel van dit vierluik.

Het beeld aan de bovenkant van dit artikel is gemaakt met artificial intelligence: de Midjourney bot.

Misschien vind je dit ook interessant