Artificial Intelligence is de nieuwste disruptor in ons dagelijks werk en leven. Na de introductie van de computer, de opkomst van internet en de ontwikkeling van de smartphone, is AI de nieuwe, grote technologische ontwikkeling die andere competenties van ons eist. Maar welke zijn dat, hoe kun je je daar nu al in bekwamen en welke ‘oude’ skills worden opnieuw belangrijk?

Adviseur A&O fonds Gemeenten, Freek Vos, heeft zich verdiept in de skills die de komende jaren essentieel zijn bij AI. In vier artikelen legt hij ze uit.

Podcast met Skillstown

Luister ook naar de podcast die Freek heeft opgenomen met Skillstown over skills en AI.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Herwaardering ‘oude’ skills

Het is interessant om te zien dat een nieuwe ontwikkeling als AI ook zorgt voor een andere blik op skills die we al jaren gebruiken. Eén van de meest genoemde is ‘kritisch denken’, het vermogen om informatie te doorzien en op waarde te schatten, onjuistheden te signaleren en zelfstandig een oordeel te vormen. In het licht van AI het is namelijk heel belangrijk om niet altijd klakkeloos over te nemen wat de AI-tool produceert.

Er wordt vaak gezegd dat je AI het beste kunt bevragen als je zelf al een idee hebt van het juiste antwoord, of in ieder geval door hebt wanneer de AI klinkklare onzin aan het verkopen is. Om een voorbeeld te geven, In theorie kan AI geleerd hebben dat één plus één drie is. Als dit in de dataset het vaakst als ‘waar’ wordt genoemd, dan ‘leert’ de AI dat kennelijk ‘drie’ met meest wenselijke antwoord is. Als je zelf niet in staat bent om in te zien dat dat toch echt fout is, begeef je je op glad ijs wanneer je blind vertrouwt op je AI-assistent.

Inspireren over leren Leeuwarden op bank
Gemeente Leeuwarden. Fotografie: Maartje Kuperus

Sociale vaardigheden

Een ander gebied waar meer waardering voor gaat komen, zijn de sociale vaardigheden. Hoewel een chatbox nog wel best empathisch over kan komen, blijft dat natuurlijk een aangeleerd trucje. AI heeft zelf geen emotie en is (vooralsnog) ook niet in staat om non-verbale signalen te verwerken.

Sociale vaardigheden is dus iets waarmee een persoon zich kan onderscheiden van een bot. Net zoals sommige mensen veel liever hun boodschappen bij een ouderwetse bemenste kassa afrekenen in plaats van bij een zelfscan kassa, zullen er ook altijd werkgebieden blijven waar een persoon op basis van empathisch vermogen hoger gewaardeerd zal worden dan een AI-bot.

Creativiteit

De laatste vaardigheid die ik wil noemen is creativiteit. De huidige AI kan niet iets echt nieuws creëren. Kunst, cultuur en ook wetenschap wordt gekenmerkt door het feit dat er van tijd tot tijd grote innovaties en originele nieuwe ideeën en stromingen ontstaan. Op dit moment kan AI alleen teruggeven wat het geleerd heeft. Een voorbeeld: een AI die ‘getraind’ is met Rembrandt en Caravaggio, zal nooit en te nimmer een Picasso of een Mondriaan produceren. Een AI die alleen maar middeleeuwse teksten kent waarin de zon om de aarde draait, zal nooit tot het idee komen dat het misschien toch precies andersom moet zijn.

Conclusie

Kritisch denken, sociale vaardigheden en creativiteit zijn bestaande skills die juist door de komst van AI weer sterker gewaardeerd gaan worden. Om jezelf blijvend inzetbaar te houden op de veranderende arbeidsmarkt, moet je natuurlijk ook de genoemde nieuwe skills ontwikkelen, zoals prompting, source management en workflow integration. Maar de sleutel tot het maximaal benutten van de mogelijkheden van AI, ligt mijns inziens in de combinatie van de oude en nieuwe skills. Veel succes bij jouw eigen ontwikkeling!

Het beeld aan de bovenkant van dit artikel is gemaakt met artificial intelligence: de Midjourney bot.

Misschien vind je dit ook interessant