Door onze ervaringen met de Personeelsmonitor weten wij dat het voor gemeenten heel lastig is om externe inhuur te classificeren en te registreren. Om hier eenduidigheid in te krijgen, ontwikkelen wij, met hulp van onderzoeksbureau BMC een ‘Handreiking Externe inhuur’.

Tijdens dit onderzoek wordt er gewerkt met de volgende definitie van externe inhuur:

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen de gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Definitie Externe inhuur

Het onderzoek

In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende vormen van inhuur, naar de beleidsgevoeligheid dan wel de beleidsondersteuning van inhuur. Bovendien wordt er een koppeling gemaakt met strategische personeelsplanning van gemeenten, juiste vormen van registratie van inhuur en naar de democratische controle hierop.

Klankbordgroep met deelnemers uit verschillende gemeenten

Naar aanleiding van een oproep via onze socials is het gelukt om een diverse klankbordgroep samen te stellen. Samen met BMC kijken we naar de rol van de klankbordgroep

Wil je op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van het onderzoek, geef je dan op bij Ingeborg Snel via ingeborg.snel@aeno.nl of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Volg ons op onze socials

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Misschien vind je dit ook interessant