A&O fonds Gemeenten heeft met onderzoeksbureau BMC een Handreiking Externe Inhuur gemaakt. Door de ervaringen met de Personeelsmonitor weten we dat het voor gemeenten lastig is om inhuur te classificeren en te registreren. Met deze praktische handreiking willen we gemeenten inspireren en houvast bieden op het gebied van externe inhuur.

In de handreiking wordt ingegaan op het belang van inzicht in externe inhuur en is gekeken naar de definitie en afbakening van externe inhuur. Wat wordt wel en wat wordt niet tot externe huur gerekend en welke verschillende vormen van inhuur zijn er? Bovendien wordt er een koppeling gemaakt met strategische personeelsplanning van gemeenten en vormen van registratie van inhuur. Verder vind je in de handreiking verschillende praktijkvoorbeelden en uitwerkingen.

Wat vind je in de handreiking?

  • Toelichting van de definitie Externe Inhuur, inclusief voorbeelden en uitwerkingen
  • Een gedeeld begrippenkader om de vergelijkbaarheid van data te vergroten
  • Advies over hoe je externe inhuur beter kan registreren

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar patricia.honcoop@aeno.nl.

Stuur een email

Definitie externe inhuur

Tijdens dit onderzoek wordt er gewerkt met de volgende definitie van externe inhuur:

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen de gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Bron: beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie’ (2018) BBV, VNG en sluit aan bij de definitie van de Rijksoverheid Definitie Externe inhuur

Nieuwsbrief

Op de hoogte worden gehouden over de laatste ontwikkelingen in jouw vak? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Naar nieuwsbrief

Volg ons op onze socials

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

LinkedIn Twitter Youtube

Misschien vind je dit ook interessant