Hoe ondersteun je ondernemende initiatiefnemers, die bijvoorbeeld in hun wijk beter willen samenwerken? Of een sociale onderneming willen starten? In Delft doen ze dit door de initiatiefnemers zo concreet mogelijk te ondersteunen.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wat is Publiek Ondernemen?

Bij Publiek Ondernemen staat de vraag vanuit de stad centraal. Deze vraag moet helder zijn en daarom is het belangrijk dat de gemeente bij de start goed luistert en werkt aan een vertrouwensrelatie met de betrokken partijen. De partners in Publiek Ondernemers, de gemeentelijke oliemannetjes, moeten meer kunnen dan op inhoud reageren, ze moeten op een ondernemende wijze mee kunnen denken. Oftewel denken in hoe kunnen we het mogelijk maken. Om vervolgens de daad bij het woord te kunnen voegen, is samenwerking binnen de gemeente essentieel.

Gedragsverandering

De gemeente Delft is volop in beweging en wil krachtig kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving. De Delftse partners in Publiek Ondernemen, Agnes van der Linden, Jacob ten Bosch en Peter Tangel leveren hierbinnen een actieve bijdrage door gedragsverandering bij hun collega’s na te streven. Deze gedragsverandering leidt tot een nieuwe manier van samenwerken, waarbij medewerkers van de gemeente Delft over de grenzen van afdelingen heen samenwerken en elkaar versterken vanuit rollen en talenten. Zo zijn collega’s nog beter toegerust om samen ondernemende initiatiefnemers te ondersteunen.

Voorbeelden uit de stad

De opdrachten van de Publiek Ondernemers variëren sterk. Een project om de samenwerking met ondernemers uit een winkelcentrum en hun effect op de buurt te vergroten; tot een koffie en printwinkel in één die als sociale onderneming werkplekken creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Publiek Ondernemers hebben de sustainable development goals (SDG’s) een belangrijke plek toebedeeld en het initiatief van de MAEX/de Social Handprint ondersteund. Van tien Delftse initiatiefnemers is de social handprint uitgewerkt.

Geleerde lessen

Wat is er belangrijk voor het succes van de Publiek Ondernemers? Wat kunnen andere gemeenten leren van hun ervaringen?

  • Vragen direct beantwoord. Een vraag die door een partner in Publiek Ondernemen wordt gesteld gaat niet meer ‘rondzingen’ binnen de gemeente. Ook is de grote mate van bereikbaarheid en benaderbaarheid van Agnes van der Linden, Jacob ten Bosch en Peter Tangel fijn, vinden hun stedelijke opdrachtgevers.
  • Steun in de rug. De partners in Publiek Ondernemen bieden ook een steuntje in de rug voor initiatiefnemers en een luisterend oor, wat zeker bij weerstand of tegenslag erg op prijs wordt gesteld. Het meedenken en het uit zichzelf informeren hoe het gaat wordt zeer gewaardeerd.
  • Snel reageren. Wat ook wordt gewaardeerd, is de oprechte intentie van Agnes van der Linden, Jacob ten Bosch en Peter Tangel om snel op vragen en mails te reageren en dingen snel op te volgen en af te handelen, waardoor je met een initiatief samen ook snel meters kunt maken.
  • Systematisch aan de slag. De ‘gereedschapskist’ die voor het Publiek Ondernemen ter beschikking staat, wordt vanuit de vraag gevuld, met als motto: hoe concreter, hoe beter. Zo is een mooi instrumentarium ontwikkeld om systematisch aan de slag te gaan, startend met de prestatieverklaring. Dat instrumentarium wordt steeds nog aangevuld naar behoefte.
  • Collega-ambtenaren met specifieke expertise haken aan. Je komt het best in contact met inwoners als je regelmatig buiten te vinden bent, om contact met de stad te houden.
  • download de paper ‘Samen maken we het mogelijk’ (zie hieronder)
  • bekijk de film ‘Publiek Ondernemen Delft’ (zie hierboven)

Publiek Ondernemen is mede dankzij subsidie van A&O fonds Gemeenten tot stand gekomen. Wil je meer weten over subsidie en expertise van A&O fonds? Klik op de knop hieronder.

Naar subsidie en expertise

Misschien vind je dit ook interessant