"Het leek mij gaaf dat vakgenoten van buiten je organisatie meedenken in een project om dat aan te scherpen". Stefanie van Eijden is coach en projectleider Werken aan Duurzame Inzetbaarheid in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Zij meldde zich aan voor de leergang Strategisch Adviseren voor Loopbaanprofessionals van het A&O fonds. Wat heeft ze aan de leergang gehad?

55-plussers perspectief geven

De organisatie waar Stefanie werkt, heeft 378 medewerkers waarvan een derde 55-plusser is. "Het project waarmee ik aan de slag ga, heet Perspectieven op Senioriteit. De doelgroep is 55 jaar en ouder. Je leert hoe je met elkaar het werk vormgeeft en leuk houdt, tot aan de pensionering en op een manier dat ook de organisatie optimaal van de kennis profiteert".

"De 55-plusser groep werkt in alle lagen van de organisatie bij onder meer brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing, meldkamer en bedrijfsvoering. De Omgevingswet bijvoorbeeld brengt veranderingen omdat het andere competenties vraagt in het werk. Ook moet je digitaal vaardig zijn en daarin is niet iedereen nog even handig.

Als ik kijk naar de organisatie zelf, dan zijn er nogal wat overplaatsingen geweest. Die vele veranderingen in de organisatie hebben als gevaar dat de mens op de tweede plek komt. Aandacht voor werk dat bij iemand past is ook die laatste fase van een loopbaan belangrijk. Het is echt een heel actueel onderwerp binnen de Veiligheidsregio."

Stefanie van Eijden vnog portret 800
Fotografie: Kees Winkelman

Die vele veranderingen in de organisatie hebben als gevaar dat de mens op de tweede plek komt.

Stefanie van Eijden, Coach en projectleider Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Stapsgewijs naar doel

Haar projectplan, als onderdeel van de leergang, deelde Stefanie op in overzichtelijke stappen. "Eerst gaan we onderzoeken we wat mensen in deze leeftijdsfase kenmerkt. We betrekken daarbij ook de beeldvorming. Bijvoorbeeld dat leeftijd soms betekent dat mensen zich snel in een hoek gezet voelen.

Ook wil ik weten of mensen die wat ouder zijn, dieper in de materie zitten en de complexe zaken oppakken. Dat wil ik toetsen in een focusgroep. Vervolgens bespreken we in die focusgroep de beschikbare instrumenten om te zien of die aansluiten bij de gevonden thema’s.

Dan kijken we of er grote verschillen zijn tussen wat beschikbaar is en wat men meldt in de focusgroep. Uit de rapportage die volgt ontstaat een soort ‘praatkaart’ die handvatten geeft voor de stappen die gezet kunnen worden." Dit alles moet volgens Stefanie veel inzichten opleveren. "De basis is dat je regie hebt over je eigen vitaliteit en loopbaan. Iemand kan bijvoorbeeld ontdekken dat het huidige werk niet meer past en dat overstap een goede keuze zou zijn".

Leergang Strategisch Adviseren Diemer Kransen Stefanie van Eijden 1000

De leergang

Over de leergang zegt zij: "Het programma had wat mij betreft een prima opbouw vanuit de verschillende invalshoeken. Met persoonlijke ontwikkeling en meteen een project uit je eigen organisatie waarin je het geleerde kan uitproberen. Ook was er de peer group voor intervisie.".

In het oorspronkelijke programma zat ook een studiereis naar het IAEVG-congres in Riga, hét internationale congres over loopbaanbegeleiding. Dat klonk wel heel aanlokkelijk, maar helaas ging dat door corona niet door en werd het omgezet naar een 2-daags programma in De Baak in Noordwijk waar we online het congres volgden".

Contact met professionals

"Jammer dat er uitstel was door corona en dat er minder deelnemers in de leergang waren dan verwacht. Zo ging de flow er een beetje uit, maar we hebben wel goed naar elkaars projecten geluisterd en intervisie gedaan. Daardoor kwam je wel snel op een bepaalde vlieghoogte en leerde je dingen van elkaar.

Esther Leibrand begeleidde ons en aan de hand van het boek Adviseren als tweede beroep - dat de leidraad is bij de leergang - deden we de sessies, opdrachten en intervisie." Ook de begeleiding van Freek Vos om haar projectplan scherp te krijgen, stelde zij op prijs. Het contact met professionals vond Stefanie voor haar werk zeer waardevol omdat zij naar eigen zeggen een beetje een solo-functie heeft.

Leergang Strategisch Adviseren Stefanie van Eijden 800

Ik zet de vijfduizend euro subsidie van het A&O fonds in om externe expertise bij mijn project te betrekken.

Stefanie van Eijden, Coach en projectleider Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Subsidie A&O

Inmiddels is Stefanie volop bezig met de uitvoering van haar projectplan. "Het is een kortdurend traject en ik hoop echt dat de mensen die deelnemen mogelijkheden gaan zien. Zowel de medewerkers zelf als hun leidinggevenden en de HRM-adviseurs".

"Ik ben nu bezig met literatuuronderzoek en het samenstellen van de focusgroep. Eind maart, begin april houden we de eerste sessie met de focusgroep. Daarbij zet ik de vijfduizend euro subsidie van A&O fonds in om externe expertise bij mijn project te betrekken. Samen met die expert wil ik de thema’s formuleren die we voorleggen aan de focusgroep. Het doel van mijn plan is dat medewerkers en leidinggevenden concrete handvatten krijgen en stappen kunnen zetten, zodat we samen met plezier werken aan de Veiligheidsregio."

Ook aan de slag met subsidie van A&O? Kijk dan bij subsidie en expertise op deze site.

Naar subsidie en expertise

Misschien vind je dit ook interessant