A&O fonds Gemeenten heeft in 2022 een visie opgesteld over de inzetbaarheid van medewerkers bij gemeenten. Onderdeel van onze visie is een definitie en een model van duurzame inzetbaarheid. Deze definitie en het model geven goed weer dat inzetbaarheid van medewerkers op veel verschillende manieren gestimuleerd kan worden. Klik hieronder verder om meer te weten te komen over de visie en het model.

Model Duurzame Inzetbaarheid

Belangrijkste aspect van ons model duurzame inzetbaarheid is dat hierin niet alleen ruimte is voor de onderwerpen leren en ontwikkelen, loopbaanontwikkeling en mentale en fysieke gezondheid, maar dat er ook expliciet aandacht wordt gegeven aan de organisatorische aspecten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze aspecten een positieve invloed hebben op de inzetbaarheid van de medewerker, nu en in de toekomst.

Voorbeelden hiervan zijn de ruimte om maatwerkafspraken te maken, de autonomie die een medewerker voelt en inspraak in onder andere de doelen van het team en de vertaling daarvan naar eigen doelen.

Dialoog

Bijzondere aandacht in 2023 krijgt de dialoog, waarin de duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker is. De wensen en verwachtingen van de medewerker en de organisatie zijn daarin de basis van het gesprek.

Essentieel in dit gesprek is dat beide gesprekspartners zich bewust zijn van de verschillende fases van gedragsbeïnvloeding: weten – willen – kunnen – durven – mogen – doen – volhouden.

Gespreksleidraad 2023

Waar wij in 2022 inzicht hebben gekregen en gegeven in de succesfactoren voor een goed gesprek, verdiepen wij dit in 2023 in een gespreksleidraad voor de inhoud van het gesprek (het gesprek moet natuurlijk ook ergens over gaan) en praktische oefeningen. In de loop van 2023 verwachten wij een start te maken met een campagne die zowel de urgentie van het goede gesprek als de vertaling daarvan in de gemeentelijke praktijk promoot.

Onderzoek duurzame inzetbaarheidsmaatregelen

Op ons verzoek heeft FactorVijf in 2022 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen bij gemeenten. Wil je weten wat alle de uitkomsten zijn? Klik hieronder verder.

Webinar 22 maart 2023

Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek van FactorVijf naar de effecten van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen? Geef je dan op voor het webinar van 22 maart 2023. In dat webinar nemen we je mee in hoe de inzichten uit dat onderzoek verwerkt zijn in ons model duurzame inzetbaarheid. Wij zijn voornemens om dit model dit jaar te verdiepen. Er komt natuurlijk ook weer een mooie praktijkcasus aan bod; van ’s-Hertogenbosch dit keer.

Misschien vind je dit ook interessant