Zaanstad bereidt zich voor op een hybride model voor de toekomst. Een combinatie van thuiswerken, maar ook met regelmatig ontmoetingen met collega’s. Want die zijn onontbeerlijk voor de creativiteit, vertelt concerndirecteur Irma Stroet. Routinewerk gaat thuis goed, maar vernieuwing en nadenken over vraagstukken vraagt interactie. Je collega’s en toe zien, stimuleert de creativiteit, vertelt concerndirecteur Irma Stroet.

Foto Irma Stroet leidinggeven op afstand

We willen weer de lol en de dynamiek van het met elkaar bezig zijn

Irma Stroet, Concerndirecteur

Wat is het vraagstuk?

Door het thuiswerken verloopt de afstemming en het contact over het werk anders. Het gaat wel efficiënt, maar we missen het menselijk contact. De gewone routine is goed ingeregeld, maar voor vernieuwing en creativiteit kun je niet zonder verbinding en ontmoeting.

Hoe heb je het aangepakt?

  • Webinars voor de leidinggevenden over de vraag: hoe hou je de energie erin?
  • Op alle afdelingen een paar keer per week een plenaire start van de dag met een informeel praatje online.
  • Medewerkers die het niet trekken om altijd thuis te werken, mogen op kantoor werken na toestemming van de leidinggevende.
  • Optimale thuiswerkvoorzieningen

Waarom heb je voor deze aanpak gekozen?

Omdat het in het begin flink zoeken was hoe we het thuiswerken goed konden organiseren. Technisch gesproken was het vlot ingeregeld, maar het organiseren en afstemmen ging niet vanzelf. Zakelijk noch emotioneel.

Wat gaat er goed?

Een groep antropologen uit het sociaal domein van de gemeente heeft in opdracht van de directie onderzocht hoe collega's thuiswerken en wat de positieve en negatieve ervaringen zijn. Wat blijkt is dat ze het enerzijds prettig vinden. Je hebt meer mogelijkheden om dingen thuis te regelen en je hebt geen reistijd. Maar mensen missen sociaal contact met collega’s. We werken nu toe naar een hybride model van thuiswerken met geregeld overleg op locatie. Leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld een overleg tijdens een wandeling. Ook is sinds juni het stadhuis weer open voor ontmoeting en verbinding. We hebben de inrichting daarop aangepast met grotere overlegruimtes.

Wat kan er beter?

We willen weer de lol en de dynamiek van het met elkaar bezig zijn. Voor de betere ideeën heb je ook de onderlinge gekkigheid nodig, dat je ’s fijn kunt lachen met elkaar. Dat proberen we er nu weer in te krijgen. Maar met behoud van de voordelen van het thuiswerken.

Wat zijn je tips voor andere gemeenten?

Naast de zakelijke is de psychosociale kant van het werken belangrijk, besteed er aandacht aan. Trainingen worden gewaardeerd door zowel leidinggevenden als medewerkers. Zet in op een hybride model voor de toekomst. Want thuiswerken heeft veel voordelen, maar ontmoeten en verbinden zijn onmisbaar. Dat maximaal faciliteren bevordert de spirit en de creativiteit.

Voor vragen en meer informatie over de aanpak van Zaanstad neem contact op met directiesecretariaat@zaanstad.nl.

Leidinggeven op afstand

In een drieluik laten we zien hoe gemeenten Breda, Midden-Groningen en Zaanstad het vraagstuk van leidinggeven op afstand aanpakken. Tijdens de lockdown heeft A&O fonds Gemeenten een snelle coronasubsidie in het leven geroepen. Er was veel behoefte aan ondersteuning want een recordaantal van maar liefst 450 aanvragen zijn goedgekeurd. In de aanvragen is een duidelijke rode draad te zien van de verschillende behoeften die de gemeente heeft in deze tijd van grote veranderingen.

Subsidie en Expertise

Wil jouw gemeente ook aan de slag met een project om de wendbaarheid van de medewerkers te vergroten? Klik dan op de knop 'Dat wil ik ook' en A&O fonds Gemeenten helpt je verder met subsidie en expertise.

Dat wil ik ook

Contact

De mogelijkheden voor subsidie en expertise eerst bespreken? Neem contact op met subsidies@aeno.nl om jouw wensen en ons maatwerk op elkaar af te stemmen.

Stuur een email

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant