Technisch gesproken was het thuiswerken in de meeste gemeenten snel en soepel gefikst. Maar hoe organiseer je vervolgens het werk? En hoe hou je op afstand de teamspirit op peil? In dit drieluik laten we zien hoe gemeente Breda, Midden-Groningen en Zaanstad het vraagstuk leidinggeven op afstand aanpakken.

Tijdens de lockdown heeft A&O fonds Gemeenten een snelle coronasubsidie in het leven geroepen. Er was veel behoefte aan ondersteuning want een recordaantal van maar liefst 450 aanvragen zijn goedgekeurd. In de aanvragen is een duidelijke rode draad te zien van de verschillende behoeften die gemeentes hebben in deze tijd van grote veranderingen.

Leidinggeven op afstand is een vak apart

Thuiswerken heeft voordelen; niet te hoeven reizen scheelt tijd en de mogelijkheden om werk en privé te combineren, nemen toe. Maar werknemers geven aan soms ook de verbinding en de ontmoeting op het werk te missen. Leidinggevenden moeten zoeken naar andere manieren om voeling te houden met hun teams. In de praktijk blijkt dat ze daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hoe doen gemeenten dit?

Breda: Interactieve webinars

In Breda geeft corona een impuls aan het al bestaande idee om veel meer thuis te gaan werken. ‘Meer thuiswerken was al de bedoeling’, vertelt afdelingshoofd Evelien Simons. Het past in het nieuwe denken over de gemeentelijke huisvesting met minder vierkante meters kantoor. Leidinggevenden wennen nu versneld aan dit idee. Waar hikken zij tegenaan? Na een inventarisatie van de knelpunten organiseerde de gemeente een serie goed bezochte interactieve webinars.

Midden-Groningen: Individuele coaching

In Midden-Groningen maakt thuiswerken het extra urgent om planmatig met medewerkers te praten over hun duurzame inzetbaarheid. Door de herindeling van anderhalf jaar geleden heeft nog niet iedereen z’n plek gevonden; het ziekteverzuim is hoog. Teamleiders hebben veel aan individuele begeleiding om beter in hun verbindende en leidinggevende rol te komen.

Zaanstad: Ontmoeting en verbinding

De gemeente Zaanstad besteedt veel aandacht aan de psychosociale kant van het thuiswerken. Ook hier zijn leidinggevenden getraind in webinars. Leidinggevenden worden ook gestimuleerd om - coronaproof - ontmoetingen tussen collega’s te organiseren. Want, de dynamiek van samen bezig zijn is onmisbaar voor de creativiteit.

Subsidie en expertise

Om je taken als gemeente goed te kunnen uitoefenen is een wendbare organisatie met wendbare medewerkers nodig. Wil jouw gemeente ook aan de slag met een project om de wendbaarheid van de medewerkers te vergroten? Klik dan op de knop 'Dat wil ik ook' en A&O fonds Gemeenten helpt je verder met subsidie en expertise.

Dat wil ik ook

Contact

De mogelijkheden voor subsidie en expertise eerst bespreken? Neem contact op met subsidies@aeno.nl om jouw wensen en ons maatwerk op elkaar af te stemmen.

Stuur een email

Thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie

Lees in dit kader ook ons recente onderzoek waaruit blijkt dat thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie. Twee derde van de gemeentemedewerkers geeft aan minimaal 2 dagen per week thuis te willen blijven werken. Ook voelen ze zich digitaal bekwaam en zijn ze instaat om zichzelf goed te managen. Dit blijkt uit de quickscan van de Hogeschool van Amsterdam, ondersteund door A&O fonds Gemeenten, onder 672 gemeentemedewerkers van 8 gemeenten.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant