Thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie. Twee derde van de gemeentemedewerkers geeft aan minimaal 2 dagen per week thuis te willen blijven werken. Ook voelen ze zich digitaal bekwaam en zijn ze instaat om zichzelf goed te managen. Dit blijkt uit de quickscan van de Hogeschool van Amsterdam, ondersteund door A&O fonds Gemeenten, onder 672 gemeentemedewerkers van 8 gemeenten.

De Hogeschool ontwikkelde een quickscan waarmee de ervaringen van medewerkers met thuiswerken worden gemeten. Ook maakt de quickscan inzichtelijk hoe het is gesteld met het welbevinden van medewerkers en teamleden. Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

 • Quickscan naar medewerkersbeleving bij thuiswerken
 • Onderzoek van 1 jaar naar teameffectiviteit

De uitkomst van het eerst deel (quickscan) download je hier.

Presentatie Hogeschool Amsterdam

Tijdens het A&O fondsen Festival presenteerden Wouter Smit, hoofddocent opleiding Bedrijfskunde Hogeschool Amsterdam, en Tjebbe Verwest, docent onderzoeker HRM een samenvatting van hun onderzoek naar thuiswerkbeleving bij overheidsprofessionals.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Conclusies samengevat

 • 2/3 van de medewerkers wil minimaal 2 dagen per week blijven thuiswerken
 • De meeste taken kunnen vanuit huis worden uitgevoerd
 • Medewerkers zijn in staat structuur aan te brengen, prioriteiten te stellen en proactief werkproblemen op te lossen (zelfmanagement)
 • Medewerkers voelen zich digitaal bekwaam en/of kunnen hierin leren
 • Er is een goede basis voor thuiswerken (beleid); dialoog gewenst
 • Thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie

Veel teams rapporteren een toename van autonomie (beslis- en handelingsruimte binnen het werk), een belangrijke voorwaarde voor (samen) thuiswerken.

Uit: Quickscan Thuiswerken, Hogeschool van Amsterdam

Belangrijkste aandachtspunten

 • Onderlinge afstemming, feedback en leren
 • Ergonomie thuiswerkplek
 • Mentale gezondheid (thuiswerken leidt tot intensivering werk)
 • Duidelijker aansturing nodig (richting/resultaten/meenemen medewerkers in besluitvorming)

Bij thuiswerken werkt minder dan de helft binnen goede ergonomische condities.[...] Aandacht voor ergonomie maar ook voor de fysieke en mentale vitaliteit heeft prioriteit.

Uit: Quickscan Thuiswerken, Hogeschool van Amsterdam

Tips voor medewerkers

 • Faciliteer door voldoende digitale middelen en it-ondersteuning
 • Verbeter ergonomie thuiswerkplek
 • Geef inzicht in beschikbare werkplekken op kantoor
 • Vergroot toegankelijkheid werkdocumenten, systemen en applicaties
 • Verbeter effectiviteit van digitaal vergaderen
 • Informeer over besluitvorming bestuur; blijf communiceren
 • Stuur op vertrouwen/resultaten met aandacht voor persoon en teambinding
 • Stimuleer sociale binding, feedback en onderlinge kennisuitwisseling

Door het thuiswerken ervaart 38 procent van de medewerkers dat ze moeilijk werk en privé kunnen scheiden. Tevens is het voor 37 procent moeilijker om afstand te nemen van het werk

Uit: Quickscan Thuiswerken, Hogeschool van Amsterdam

In de pers

- Binnenlands Bestuur 'Ambtenaren: thuiswerken is efficiënter', maandag 12 oktober 2020

Direct aan de slag

A&O fonds Gemeenten biedt allerlei tools om direct aan de slag te gaan met de tips uit dit onderzoek. De ergonoom van A&O fonds Gemeenten verzamelt continue praktische werkplekadviezen voor thuis, onderzoekt wat de werkgever verplicht is om aan te bieden en laat bijvoorbeeld handige rek- en strekoefeningen zien.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant