“Iedereen vist in dezelfde vijver. Daarom loont het om te bespreken hoe je elkaar helpt, in plaats van beconcurreert”. Projectleider arbeidsmarkt en onderzoek bij het A&O fonds Gemeenten, Patricia Honcoop, verzorgt een themasessie over het capaciteitsvraagstuk bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. "Er is geen tekort aan mensen, maar aan mensen met de juiste kennis en kunde".

Patricia Honcoop portret

Naast krapte op de arbeidsmarkt speelt er meer.

Patricia Honcoop, Projectleider arbeidsmarkt en onderzoek bij het A&O fonds Gemeenten

Patricia krijgt de vraag waarom het capaciteitsvraagstuk onderzoek nodig heeft: er zijn toch simpelweg te weinig geschikte mensen voor te veel werkgevers?

Het klopt, legt Patricia uit, dat er een groot te kort is. Dat valt duidelijk op te maken uit de Vacaturemonitor en Personeelsmonitor. De categorie ruimtelijke ordening/milieu scoort bijvoorbeeld erg hoog op geplaatste vacatures en moeilijk vervulbare vacatures. Ook staat ruimtelijke ordening/milieu op 1 in de top 5 van functiegebieden waar de gemeente in de uitvoering belemmerd wordt. Op de tweede plaats staat bouwkunde/civiele techniek.

“Naast krapte op de arbeidsmarkt speelt er meer. Het Rijk stoot zaken af, het personeelsbestand van gemeenten verouderd en taken van ambtenaren worden over de hele linie complexer. Iedereen vist in dezelfde vijver. Daarom loont het om te bespreken hoe je elkaar helpt, in plaats van beconcurreert”.

Op Stedelijketransformatie.nl vind je het verslag van het hele vraagstuk en drie oplossingsrichtingen. Aangedragen door experts Patricia Honcoop (A&O fonds), Gregor Heemskerk (Twynstra Gudde) en Gert-Joost Peek (ASRE).

Het programma Stedelijke Transformatie voert het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties uit, dat partijen in maart 2017 tekenden.

Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor onderzoek en de verankering in onderwijs.

Misschien vind je dit ook interessant