De CoronaMelder-app van VWS, Het Huishoudboekje van de gemeente Utrecht en XTC: Daar Zit Een Luchtje Aan van het OM zijn de finalisten voor Beste Overheidsinnovatie 2021. Tien overheidsinnovaties pitchten in de Werkspoorfabriek in Utrecht vandaag hun innovatieproject aan de jury onder leiding van Jan van Zanen. Ook zijn de finalisten voor de Verkiezing Overheidsmanager 2021 bekendgemaakt.

De CoronaMelder-app

De CoronaMelder-app van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. Deze waarschuwt gebruikers als zij in de buurt zijn geweest van iemand met corona. Zo kunnen zij voorkomen dat ze onbewust mensen in hun omgeving besmetten.

De app is de meest gedownloade app van de overheid met een zeer brede bekendheid in Nederland en zorgt voor een wijde informatieverspreiding over het virus en de manier waarop men zich hiertegen kan beschermen. Deze is onder grote maatschappelijke urgentie en grote politieke druk door de overheid zelf ontwikkeld.

De jury was onder de indruk van het feit dat dit op transparante wijze door de overheid zelf is gedaan. De app is open source ontwikkeld: vanaf dag één was er complete openheid over het proces en gedurende de ontwikkeling is de app continu getest op zowel technische werking, als ook toegankelijkheid en informatieveiligheid.

De snelheid waarmee de applicatie geïmplementeerd is, noemenswaardig. De werkwijze en de app zelf kunnen breder worden ingezet. De jury waardeert de inclusiviteit van de app: deze is beschikbaar in verschillende talen en ook door dove en blinde mensen te gebruiken. De inzending van de CoronaMelder-app is niet alleen vernieuwend maar ook gedurfd. - van Overheidsawards.nl.

Het Huishoudboekje

Door middel van het Huishoudboekje helpt de gemeente Utrecht mensen met financiële zorgen en stress. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor het betalen van de vaste lasten uit de inkomsten van een deelnemer over en voorziet de deelnemer van een maandelijks uit te geven bedrag. Zij vangt met een gemeentelijke buffer schommelingen in inkomsten en lasten op en geeft de deelnemer met een app inzicht in de eigen financiële situatie.

De innovatie zet de gebruiker centraal, door samen te kijken welke hulp nodig is, met het uiteindelijke doel om weer financieel zelfstandig te worden. Verder bepaalt de deelnemer zelf de einddatum en houdt hiermee het heft in eigen hand. De jury is onder de indruk van het grote praktische nut van de innovatie en de doordachte manier waarop zij mensen helpt. De innovatie heeft een duidelijke publieke meerwaarde omdat zij inspeelt op een zeer urgent schuldprobleem. Het Huishoudboekje bewijst haar succes door na een lange looptijd nog steeds te functioneren en steeds verder te worden aangepast en opgeschaald.

De jury prijst de toegankelijkheid voor deelnemers en de manier waarop het project inspeelt op de wensen van betrokkenen. De inspirerende werking en toepasbaarheid van de innovatie zijn hoog. - van Overheidsawards.nl.

XTC, Daar Zit Een Luchtje Aan

De innovatie van het Openbaar Ministerie ‘XTC, daar zit een luchtje aan’ maakt van elke burger een speurneus. Door middel van een parfum dat dezelfde geur heeft als een ecstasy lab kan iedereen een XTC-lab herkennen. Dit parfum heeft, met behulp van een grootschalige en succesvolle reclamecampagne, het bewustzijn onder de burgers van deze labs vergroot.

De jury was zeer onder de indruk van de verfrissende en creatieve aanpak van dit project, zeker binnen een klassieke organisatie als het OM. Het is origineel, innovatief en centreert een probleem dat voorheen wellicht niet bij iedereen bekend was. Verder was de jury zeer te spreken over de simpele manier waarop het project burgerparticipatie heeft weten te vergroten.

Een zeer inspirerend aspect van het project was dat twee individuen met een klein budget een heel proces hebben kunnen opzetten dat heeft geleid tot een vertienvoudiging van het originele budget in mediawaarde. Met bovendien (media)aandacht in tal van andere landen. Dit stimuleert en inspireert de ondernemende ambtenaar tot creatief en out of the box denken. -- van Overheidsawards.nl.

Overheidsmanager van het jaar 2021 - managers

Overheidsmanager 2021

De finalisten voor Overheidsmanager 2021 zijn:

  • Pieter Jaap Aalbersberg - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
  • Cor Burgemeyer - directeur uitvoering klant en service, UWV
  • Astrid Schulting - gemeentesecretaris, gemeente Westerkwartier

‘Er waren acht fantastische shortlistkandidaten, maar deze drie sprongen er echt uit binnen het thema van dit jaar: Met Veerkracht en Vertrouwen’, zegt voorzitter Jetta Klijnsma.

De Beste Overheidsinnovatie en de Overheidsmanager van het Jaar 2021 worden 18 november tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal bekendgemaakt.

Naar Overheidsawards.nl

De Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar en Overheidsmanager van het Jaar zijn een initiatief van de VOM. De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Misschien vind je dit ook interessant