Hybride werken lijkt in veel organisaties zijn weg gevonden te hebben. Medewerkers maken in overleg met het team keuzes over de plek waar ze werken. Online of hybride overleggen is niet meer weg te denken. Maar wat is het effect van de keuzes die gemaakt worden in de huidige manier van werken? En hoe gaat het online samenwerken? Wat is het effect van de manier van werken op de mentale gezondheid? Kun je als leidinggevende genoeg sturen, motiveren en ondersteunen? Is de prestatie van het team voldoende?

Alle organisaties en medewerkers die onder de cao gemeenten of cao sgo vallen kunnen deelnemen aan dit onderzoek hybride werken.

Onderzoek in gemeentelijke sector

A&O fonds Gemeenten gaat onderzoek laten doen in de gemeentelijk sector waarmee gemeentelijke organisaties zicht krijgen op de effecten van hybride werken en meer grip krijgen op hoe ze met een andere blik naar de toekomstige inrichting van werk kunnen kijken. Ook worden verschillen tussen gemeentegrootte klasse, SGO's en de Rijksoverheid in beeld gebracht.

Werk in Transitie

Het onderzoek dat A&O fonds gemeenten laat uitvoeren maakt onderdeel uit van het onafhankelijk onderzoeksprogramma “Werk in Transitie” van het Center for People and Buildings (CfPB). Het meerjarige programma is een initiatief van het kennis- en onderzoekscentrum CfPB in samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven. Deze is in 2023 massaal uitgezet binnen de rijksoverheid in Nederland. Meer dan 17.000 respondenten hebben de enquête ingevuld.

Wat is de Werk in transitie monitor?

Het Center for People and Buildings (CfPB) heeft in 2022 samen met TUDelft en TU Eindhoven een monitor ontwikkelt met de naam “Werk in Transitie”. Deze is in 2023 massaal uitgezet binnen de rijksoverheid in Nederland. Meer dan 17.000 respondenten hebben de enquête ingevuld. Door het jaarlijks herhalen van de Monitor geeft deze inzicht in de korte- en langetermijneffecten van de ontwikkeling in hybride werken op het gebied van werkprocessen, fysieke werkomgeving (op kantoor en thuis), de keuzes die mensen op deze gebieden maken en de status quo in persoonlijk leiderschap, teamsamenwerking en fysieke, mentale en sociale gezondheidsaspecten. De Werk in Transitie Monitor levert zo gestructureerd kennis op over hoe mensen hybride werken ervaren.

In de studie worden zogeheten locatie-ge­bruikersprofielen gepresenteerd. ‘Dat zijn zes categorieën: van de toegewijde thuis­werker tot de toegewijde kantoorwerker. Wat meteen opvalt is dat de toegewijde thuiswerker gemiddeld 50 jaar oud is. De gemiddelde kantoorwerker is een stuk jonger. Ook verrassend: tachtig procent van de respondenten werkt twee dagen of zelfs nog minder op kantoor.’

Jacqueline

Het is voor gemeenten heel interessant om zich straks te kunnen vergelijken met de Rijksoverheid. Ook gaan we regionale verschillen in kaart brengen, en verschillen tussen grote en kleine gemeentes. We hebben de mogelijkheid dit jaarlijks doen, zodat we op de lange termijn trends kunnen ontdekken.

Jacqueline Schlangen, directeur bij CfPB

Wat onderzoeken we?

Centraal staat de vraag welke keuze mensen maken voor de tijd en plek van werken en welke effecten dit heeft voor werkprestaties, samenwerken, leiderschap en gezondheid. Het onderzoek geeft antwoord op twee onderzoeksvragen:

 • Welke keuzes worden er bij de gemeentegrootteklasse en SGO’s gemaakt voor de plek van werken?
 • Hoe waarderen medewerkers werkprestaties, samenwerken, leiderschap en gezondheid?
Cf PB onderzoek

De resultaten

De resultaten worden gepresenteerd vanuit de verschillende thema’s:

 1. Medewerker en organisatie
  gepercipieerde individuele werk- en teamprestaties en beoordeelde creativiteit,
 2. Werkplek
  de tevredenheid, keuzes van medewerkers en flexibiliteit van de thuis-, kantoor- en digitale werkplek.
 3. Samenwerken
  ondersteuning, vertrouwen en onderlinge afhankelijkheden binnen en tussen teams en de wijze van samenwerking
 4. Leiderschap
  identificatie, ondersteuning, motivatie en vaardigheden
 5. Gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal)
  fysieke klachten, werk-privé balans, mentaal welzijn en de mate van professionele isolatie

De uitkomsten worden geclassificeerd naar gemeentegrootte en SGO’s. Ook gaan we vergelijken met de Rijksoverheid.

Center for People and Buildings (CfPB)

Het Center for People and Buildings (CfPB) heeft in 2022 samen met TUDelft en TU Eindhoven een monitor ontwikkelt met de naam “Werk in Transitie”. Deze is in 2023 massaal uitgezet binnen de rijksoverheid in Nederland. Meer dan 17.000 respondenten hebben de enquête ingevuld. Door het jaarlijks herhalen van de Monitor geeft deze inzicht in de korte- en langetermijneffecten van de ontwikkeling in hybride werken op het gebied van werkprocessen, fysieke werkomgeving (op kantoor en thuis), de keuzes die mensen op deze gebieden maken en de status quo in persoonlijk leiderschap, teamsamenwerking en fysieke, mentale en sociale gezondheidsaspecten. De Werk in Transitie Monitor levert zo gestructureerd kennis op over hoe mensen hybride werken ervaren.

Misschien vind je dit ook interessant