"Twee jaar na corona is het tijd dat gemeenten weer expliciet aandacht besteden aan de ontwikkeling van álle medewerkers. Zo zorg je dat je voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde mensen hebt én houdt", zegt Marieke de Feyter, projectleider A&O fonds Gemeenten in Binnenlands Bestuur. Het werk bij gemeenten verandert en de arbeidsmarkt is aanhoudend krap. Daarom is het belangrijk dat zittende medewerkers blijven leren en ontwikkelen.

Door corona is het volgen en inkopen van opleidingen gedaald. "Dat zien wij in de Personeelsmonitor", constateert Marieke. Marieke de Feyter is projectleider Upskillen & Reskillen en Update! van A&O. Ze vertelt in Binnenlands Bestuur over hoe belangrijk leren en ontwikkelen is voor de gemeente.

Marieke de Feyter portret2 1000

Dat ambtenaren zich ontwikkelen was al belangrijk, maar wordt steeds belangrijker.

Marieke de Feyter, Projectleider A&O fonds Gemeenten

Andere kennis en vaardigheden

"Dat ambtenaren zich ontwikkelen was al belangrijk, maar wordt steeds belangrijker", opent Marieke de Feyter. "Het werk is veranderd en verandert verder. Digitalisering en automatisering, de decentralisaties binnen het sociaal domein, de klimaat- en energietransitie en de Omgevingswet betekenen voor vrijwel iedere medewerker dat de inhoud van het werk verandert. Deze veranderingen doen ook een beroep op andere kennis, vaardigheden en houding. Competenties die voor een groot deel (door)ontwikkeld moeten worden. Het is belangrijk dat het leer- en ontwikkelbeleid van gemeenten meegroeit met die veranderingen en de veranderende eisen aan medewerkers."

Het beeld is dat bij gemeenten vooral mensen met een hbo- of wo-achtergrond werken. Dat beeld klopt niet.

Marieke de Feyter, Projectleider A&O fonds Gemeenten

Maatwerk voor praktisch opgeleiden

Ook is er behoefte aan meer differentiatie in het leer- en ontwikkelaanbod en in de manier hoe medewerkers worden uitgenodigd om dit aanbod te gebruiken. "Het beeld is dat bij gemeenten vooral mensen met een hbo- of wo-achtergrond werken. Dat beeld klopt niet.

Bij nieuwe vacatures zie je inderdaad vooral hbo/wo-banen. Maar cijfers uit 2019 geven aan dat van de medewerkers 43% een (v)mbo-diploma heeft. Dat is relevant omdat we uit onderzoek weten dat deze praktisch geschoolde medewerkers minder gebruikmaken van scholing en opleiding dan hun hbo- en wo-collega’s. Terwijl ook de beroepen van praktisch opgeleiden sterk veranderen en bovendien eerder verdwijnen, bijvoorbeeld door automatisering. De werkgever, de gemeente dus, heeft een belangrijke rol om ook déze groep mee te nemen."

Bb aeno kees winkelman westvoorne 4898

Uitnodigen en aanmoedigen

Mensen met een hbo of wo-opleiding, zijn langer én breder opgeleid en hebben meer affiniteit met leren en ontwikkelen en gaan er eerder actief naar op zoek. Voor praktisch opgeleiden is dat anders. "In deze groep zijn minder goede herinneringen aan de schooltijd nog steeds van invloed en spelen examenvrees, fixed mindset en weerzin tegen de schoolbanken een rol. Daar kunnen leidinggevenden, HR-afdelingen en opleiders rekening mee houden."

Dat vereist maatwerk én een actieve opstelling van leidinggevenden en de HR-afdeling. Om de ontwikkelbereidheid van praktisch opgeleiden te vergroten is aanmoediging en actieve ondersteuning van leidinggevenden cruciaal. Het hebben van een leer- en ontwikkelaanbod alleen is niet voldoende. Maak naast formele opleidingen meer gebruik van leren in het werk en leren van elkaar (70|20|10-aanpak). Betrek de doelgroep bij het ontwikkelen van het aanbod. Want, hier begint het leren dan al. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen HR en de afdelingen."

Investeren in eigen personeel is onmisbaar om te zorgen dat je voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde mensen in dienst hebt.

Marieke de Feyter, Projectleider A&O fonds Gemeenten

Investeren

Voor De Feyter is het helder wat er moet gebeuren, zeker nu de arbeidsmarkt steeds krapper lijkt te worden. "Investeren in eigen personeel is onmisbaar om te zorgen dat je voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde mensen in dienst hebt. Medewerkers kunnen dan langer, beter en met meer plezier hun werk doen. En gemeenten zijn beter in staat om hun opgaven te realiseren. Trouwens, het is ook onderdeel van goed werkgeverschap. Een win-win situatie dus!

A&O ondersteunt leren en ontwikkelen bij gemeentemedewerkers. Dit doen we bijvoorbeeld met de subsidieregeling Update!; speciaal voor (v)mbo-medewerkers.

Blog

Marieke de Feyter blogt over leren en ontwikkelen bij gemeentelijk organisaties en schreef eerder over Update!. "Ik word reuze blij van dit project".

Misschien vind je dit ook interessant