Update! is een project van A&O fonds Gemeenten dat ontwikkelactiviteiten speciaal voor gemeentemedewerkers met (v)mbo-niveau subsidieert. Deze medewerkers vormen een grote groep in gemeentelijke organisaties (43%). Met Update! kunnen ze zich met ontwikkeladvies, begeleiding, scholing en EVC verder ontwikkelen in hun loopbaan en competenties. Gemeentelijke organisaties kunnen in samenwerking met het A&O fonds vier soorten activiteiten aanbieden aan hun medewerkers.

Door onder andere de coronacrisis zijn veranderingen in werk voor gemeentelijke organisaties nog groter geworden. Banen verdwijnen, veranderen en nieuwe taken komen erbij. Maar ook digitale transformatie bijvoorbeeld verandert functies op mbo-niveau ingrijpend. Meestal gaat dit om nieuwe, complexe taken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Logo

NL leert door

Ontwikkeling is van belang om bij te blijven bij deze veranderingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ om werkenden te helpen met het behoud van werk of de overgang naar ander werk. Vanuit deze subsidieregeling heeft A&O fonds Gemeenten het project Update! opgericht om gemeentelijke organisaties te ondersteunen met gesubsidieerde activiteiten voor de groep gemeentemedewerkers met een (v)mbo werk- en denkniveau.

Extra ondersteuning voor (v)mbo-medewerkers

Het project Update! focust zich op medewerkers met vmbo en mbo-niveau; een grote groep. In onze sector heeft ruim 35% van de medewerkers een mbo-diploma en 8% een vmbo-diploma. Onderzocht is dat deze grote groep vaak al jaren in dezelfde functie en op dezelfde afdeling werkt. Ook is bekend dat deze groep minder gebruik maakt van scholingsmogelijkheden van gemeenten of actief bezig is met eigen ontwikkeling. A&O fonds Gemeenten vindt het daarom belangrijk om deze medewerkers extra te ondersteunen.

Voor binnen- en buitendienst en leidinggevenden

Update! is speciaal voor medewerkers werkzaam in de binnen- of buitendienst, zoals bijvoorbeeld bij burgerzaken en administratieve en secretariële functies bij P&O, sociaal domein en financiën.

De leidinggevenden van (v)mbo-medewerkers behoren óók tot de doelgroep. Zij vervullen een belangrijke rol bij het stimuleren van ontwikkeling bij medewerkers.

Meer informatie

Kom in contact met de projectleiders Lena en Marieke om medewerkers van jouw gemeentelijke organisatie op te geven voor Update! of de mogelijke ontwikkelactiviteiten voor jouw gemeente te bespreken.

Folder en menukaart
Download hieronder de folder van Update! voor eigen gebruik of om te verspreiden onder collega's. Ook is een menukaart te downloaden met het aanbod van ontwikkelactiviteiten en leveranciers. Let op: bij elke wijziging wordt deze menukaart aangepast.

Wil jouw gemeente(lijke organisatie) meedoen met Update!? Neem dan contact op met:

Marieke de Feyter
marieke.defeyter@aeno.nl en 06 58834249

Linda Notebaart
linda.notebaart@aeno.nl en 06 20269595

Een gemeente kan subsidie ontvangen voor ontwikkeladvies, begeleiding, scholing of het doorlopen van een EVC-procedure. De deelnemende gemeente kan een keuze maken in de activiteiten en bijbehorende leveranciers.

Vier gesubsidieerde activiteiten

De activiteiten zijn:

  • Ontwikkeladvies: Ook voor medewerkers op (v)mbo-niveau werkt een ontwikkeladvies stimulerend om de regie op eigen loopbaan te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Een traject omvat gesprekken met een loopbaanadviseur (minimaal 4 uren), het maken van de arbeidsmarktscan, opstellen van een verslag en het maken van een ontwikkelplan.
  • Begeleiding: In de regeling wordt onder begeleiding verstaan in ieder geval de volgende activiteiten: advisering, coaching, organiseren of bemiddeling. De begeleiding is gericht op behoud van werk of het verkrijgen ander werk en speciaal voor medewerkers op (v)mbo-niveau en hun leidinggevenden.
  • Scholing: De regeling vergoedt erkende scholing van een erkende onderwijsinstelling. Voorbeelden: een module Digitale Vaardigheden. Of een module Persoonlijk Leiderschap. Of een module Projectondersteuning. De subsidie kan ook worden ingezet voor een complete mbo-opleiding. Dan betaalt de werkgever de resterende kosten.
  • EVC: EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het resultaat van een EVC-traject is een ‘Ervaringscertificaat’. Met een vaste EVC-procedure wordt vastgesteld welke kennis en vaardigheden iemand in de loop der tijd heeft opgebouwd, binnen maar ook buiten het werk. Een EVC laat zien op welk werk- en denkniveau iemand werkt. Soms kan iemand met EVC versneld een diploma halen. EVC is met name interessant voor medewerkers met een (v)mbo-diploma of geen diploma en daarna in hun werk of daarbuiten veel kennis en ervaring op hebben gedaan.

De uitvoering van de activiteiten vindt plaats tot 19 september 2022. Wil jouw organisatie medewerkers aanmelden voor de gesubsidieerde ontwikkelactiviteiten? Wees er dan snel bij, want op is op. Er worden gesprekken gevoerd, totdat het totale budget is geoormerkt. Neem contact op met één van de projectleiders.

Gesubsidieerde activiteiten Update AO fonds Gemeenten

Activiteiten en subsidiëring

Activiteiten worden altijd kosteloos aangeboden aan de deelnemers. Als activiteiten niet kostendekkend kunnen worden uitgevoerd met de subsidie, kan de activiteit alleen worden uitgevoerd als de eigen werkgever of betreffende gemeenten een aanvullende bijdrage doet. In het onderstaande schema worden de soort activiteiten met verdere specificaties toegelicht.

Verschillende routes

De activiteiten voor de medewerkers worden aangeboden via verschillende trajecten:

  • Via een individuele gemeente(lijke organisatie)
  • Via netwerken van gemeenten, zoals mobiliteitsnetwerken
  • Via Allesuitjezelf.nl - een platform van A&O fonds Gemeenten
  • Via maatwerktrajecten

Met Update! willen we extra aandacht, waardering én ondersteuning geven aan (v)mbo-medewerkers bij gemeenten

Over Allesuitjezelf.nl

A&O fonds Gemeenten biedt met de website Allesuitjezelf.nl een platform voor alle medewerkers van gemeenten die aan de slag willen of moeten met hun ontwikkeling. Jij als loopbaanprofessional (of leidinggevende) kan ons platform Allesuitjezelf.nl inzetten.

Op dit moment worden de eerste activiteiten uitgevoerd. Binnenkort vind je hier artikelen en inspiratieverhalen over verschillende ontwikkeltrajecten vanuit Update! opgezet.

Inspiratievideo

Tatum Dagelet had een 'up date' met Jaco, die al 30 jaar vuilnisman is. In onderstaande video vertelt Jaco zijn ervaringen met de veranderingen in de organisatie, zoals digitalisering en papierloos werken en vertelt hij over hoe hij aan de slag ging met zijn ontwikkeling.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Meld je aan voor het online Update!-spreekuur

Wil je sparren over jouw ideeën voor Update! in jullie organisatie en horen wat de plannen zijn van andere gemeenten? We organiseren op elke maandagmiddag van 22 november tot 20 december een spreekuur om ideeën uit te wisselen.

Het eerste spreekuur vindt plaats op: maandag 22 november van 15.30 tot 17.00 uur.

Meedoen? Mail naar ontwikkeladvies@aeno.nl om jezelf aan te melden.

Misschien vind je dit ook interessant