Update! is een project van A&O fonds Gemeenten dat ontwikkelactiviteiten speciaal voor gemeentemedewerkers met (v)mbo-niveau stimuleert. Hoe gaat het met de uitvoering van Update!? Lees hier de verhalen en geleerde lessen.

"Mensen zijn blij met de kansen die ze hebben gekregen"

Gemakkelijk was het niet, maar het lukte geweldig uiteindelijk. Manager Monique van Etten Wiedemeijer en programmamanager Jord Koetje van het Regionaal Mobiliteitscentrum West-Brabant liepen zich de benen uit het lijf om in het kader van Update! training en ontwikkeling voor mbo’ers bij de gemeenten in hun regio aan de man te brengen.

‘Met zwaar lichamelijk werk moet je op tijd een plan B hebben’

Gezond en vitaal je pensioen halen in een lichamelijk zwaar beroep; medewerkers van het Brabants Afvalteam (BAT) en het Sportbedrijf kregen de training De juiste job, nu en straks.

"Oprechte belangstelling voor je collega krijg je altijd terug"

Belangstelling voor elkaar. Niet meteen oordelen. Collega’s durven aanspreken als er iets niet goed gaat. Medewerkers van de afval- en milieudienst van de gemeente Fryske Marren kregen de ROME-training (respectvol omgaan met elkaar). De collegiale band tussen collega’s is er beter van geworden.

Erkenning dat je werk iets voorstelt

Sociaal werkers Elja Bolt en Lisanne Lamein van de Sociale teams Borger-Odoorn deden een EVC-traject. Dit was zes weken pittig werken, maar het bracht hen allebei een mooie nieuwe stap in hun loopbaan.

ROC-cursus Digitale Vaardigheden helpt iedereen vooruit

Gemeentemedewerkers van Enschede halen een mbo-certificaat digitale vaardigheden op het ROC van Twente.

"Ik probeer nu actief om te luisteren zonder oordeel"

Wat vind je in het werk en in het leven echt belangrijk? Hoe neem je de touwtjes in handen? Elf medewerkers van verschillende teams van de gemeente Beverwijk deden een driedaagse training Persoonlijk Leiderschap.

Hoe na een training alles veranderde bij Ursula en Monique

Ursula Schutte en Monique Nieuwkamer zaten in dezelfde groep bij de opleiding Projectassistent van Schoevers. Allebei wilden ze meer uit hun werk halen, maar ze herkenden in elkaar ook de onzekerheid. De opleiding Projectassistent is één van de activiteiten die mede zijn gefinancierd vanuit Update!

Sta aan het roer van je eigen loopbaan

Ontwikkelgesprek brengt Debbie verder

Loopbaancoach Saskia Marsman helpt medewerkers van gemeenten met ontwikkelgesprekken. Debbie Coolen is één van hen. Het ontwikkeladvies gaf haar inspiratie om een opleiding Sociaal Juridische dienstverlening te gaan doen. De serie ontwikkelgesprekken is één van de activiteiten die mede zijn gefinancierd vanuit Update! "Ik hoef niet zo nodig hogerop, maar ik wil verbreden". Lees hier waar Debbie nu mee bezig is en hoe Update! daarmee heeft geholpen.

Update! zorgt voor verbinden en samenwerken in gemeente Land van Cuijk

Vijf gemeenten in Brabant werden dit jaar door een fusie de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor de medewerkers is dat een forse verandering in het werk. Om de fusie in goede banen te leiden, voeren Jozé en Anki onder meer veel loopbaangesprekken, adviseren zij over opleidingen en vullen zij de interne academie van de gemeente. Ook maken ze gebruik van project Update!

Update! ondersteunt EVC-trajecten voor boa's in Zaanstad

Boa’s helpen in hun ontwikkeling, zodat ze beter worden in hun huidige werk, én zodat ze verder vooruit kunnen kijken. Dat is de reden dat de afdeling Straattoezicht van de gemeente Zaanstad besloot om EVC-trajecten aan te bieden met behulp van Update! De trajecten bleken een schot in de roos.

Managementversterkers Breda opgeleid met subsidie van Update!

"Ze zijn zo keigoed in bescheidenheid dat ze niet half weten wat een spilfunctie ze hebben". De managementversterkers mogen zich wel wat meer profileren en krijgen daarom een training om aan hun groei en ontwikkeling te werken.

Teamleiders Utrecht krijgen training om medewerkers te coachen in hun ontwikkeling

"Durf te ontdekken hoe groot de meerwaarde van mensen is". De persoonlijke effectiviteitstraining (PET) van de teamleiders is gefinancierd vanuit Update!.

Dansfilm verbetert samenwerking buitendienst Amsterdam

Het plan Bolero haalt buitendienstmedewerkers uit vastgeroeste patronen en brengt een gesprek op gang. “Doordat we met het A&O fonds in gesprek gingen, kwamen we met het model Eigen Regie op Duurzame Inzetbaarheid in aanraking".

Inspiratievideo

Tatum Dagelet had een 'up date' met Jaco, die al 30 jaar vuilnisman is. In onderstaande video vertelt Jaco zijn ervaringen met de veranderingen in de organisatie, zoals digitalisering en papierloos werken en vertelt hij over hoe hij aan de slag ging met zijn ontwikkeling.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Project Update! subsidieerde in 2022 ontwikkelactiviteiten speciaal voor gemeentemedewerkers met (v)mbo-niveau. Deze medewerkers vormen een grote groep in gemeentelijke organisaties (43%). Update! ondersteunde ontwikkeladvies, begeleiding, scholing en EVC, zodat de deelnemers verder kunnen groeien in hun loopbaan en competenties.

Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor Update! De inschrijving hiervoor sloot op 13 mei 2022. De uitvoering van de Update!-projecten loopt tot eind november 2022. In de eerste tab Werk in uitvoering delen we de ervaringsverhalen van deelnemende gemeenten.

Door onder andere de coronacrisis zijn veranderingen in werk voor gemeentelijke organisaties nog groter geworden. Blijven leren en ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Banen verdwijnen, veranderen en nieuwe taken komen erbij. Maar ook digitale transformatie bijvoorbeeld verandert functies op mbo-niveau ingrijpend. Meestal gaat dit om nieuwe, complexe taken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Logo

NL leert door

Leren en ontwikkelen is van belang om bij te blijven bij deze veranderingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ (link naar Staatscourant) om werkenden te helpen met het behoud van werk of de overgang naar ander werk. Vanuit deze subsidieregeling heeft A&O fonds Gemeenten het project Update! opgericht om gemeentelijke organisaties te ondersteunen met gesubsidieerde activiteiten voor de groep gemeentemedewerkers met een (v)mbo werk- en denkniveau.

Extra ondersteuning voor (v)mbo-medewerkers

Het project Update! focust zich op medewerkers met vmbo en mbo-niveau; een grote groep. In onze sector heeft ruim 35% van de medewerkers een mbo-diploma en 8% een vmbo-diploma. Onderzocht is dat deze grote groep vaak al jaren in dezelfde functie en op dezelfde afdeling werkt. Ook is bekend dat deze groep minder gebruik maakt van scholingsmogelijkheden van gemeenten of actief bezig is met eigen ontwikkeling. A&O fonds Gemeenten vindt het daarom belangrijk om het leren en ontwikkelen van deze medewerkers extra te ondersteunen.

Voor binnen- en buitendienst en leidinggevenden

Update! is speciaal voor medewerkers werkzaam in de binnen- of buitendienst, zoals bijvoorbeeld bij burgerzaken en administratieve en secretariële functies bij P&O, sociaal domein en financiën.

De leidinggevenden van (v)mbo-medewerkers behoren óók tot de doelgroep. Zij vervullen een belangrijke rol bij het stimuleren van leren en ontwikkelen bij medewerkers.

Meer informatie

Download hieronder de folder van Update!. Ook is een menukaart te downloaden met het aanbod van ontwikkelactiviteiten en leveranciers.

Vier gesubsidieerde activiteiten

Een gemeente kon subsidie ontvangen voor ontwikkeladvies, begeleiding, scholing of het doorlopen van een EVC-procedure. De deelnemende gemeente kan een keuze maken in de activiteiten en bijbehorende leveranciers.

De activiteiten

  • Ontwikkeladvies: Ook voor medewerkers op (v)mbo-niveau werkt een ontwikkeladvies stimulerend om de regie op eigen loopbaan te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Een traject omvat gesprekken met een loopbaanadviseur (minimaal 4 uren), het maken van de arbeidsmarktscan, opstellen van een verslag en het maken van een ontwikkelplan.
  • Begeleiding: In de regeling wordt onder begeleiding verstaan in ieder geval de volgende activiteiten: advisering, coaching, organiseren of bemiddeling. De begeleiding is gericht op behoud van werk of het verkrijgen ander werk en speciaal voor medewerkers op (v)mbo-niveau en hun leidinggevenden.
  • Scholing: De regeling vergoedt erkende scholing van een erkende onderwijsinstelling. Voorbeelden: een module Digitale Vaardigheden. Of een module Persoonlijk Leiderschap. Of een module Projectondersteuning. De subsidie kan ook worden ingezet voor een complete mbo-opleiding. Dan betaalt de werkgever de resterende kosten.
  • EVC: EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het resultaat van een EVC-traject is een ‘Ervaringscertificaat’. Met een vaste EVC-procedure wordt vastgesteld welke kennis en vaardigheden iemand in de loop der tijd heeft opgebouwd, binnen maar ook buiten het werk. Een EVC laat zien op welk werk- en denkniveau iemand werkt. Soms kan iemand met EVC versneld een diploma halen. EVC is met name interessant voor medewerkers met een (v)mbo-diploma of geen diploma en daarna in hun werk of daarbuiten veel kennis en ervaring op hebben gedaan.

Activiteiten en subsidiëring

Activiteiten worden altijd kosteloos aangeboden aan de deelnemers. Als activiteiten niet kostendekkend kunnen worden uitgevoerd met de subsidie, kan de activiteit alleen worden uitgevoerd als de eigen werkgever of betreffende gemeenten een aanvullende bijdrage doet. In het onderstaande schema worden de soort activiteiten met verdere specificaties toegelicht.

Verschillende routes

De activiteiten voor de medewerkers worden aangeboden via verschillende trajecten:

  • Via een individuele gemeente(lijke organisatie)
  • Via netwerken van gemeenten, zoals mobiliteitsnetwerken
  • Via Allesuitjezelf.nl - een platform van A&O fonds Gemeenten
  • Via maatwerktrajecten

Met Update! willen we extra aandacht, waardering én ondersteuning geven aan (v)mbo-medewerkers bij gemeenten

Over Allesuitjezelf.nl

A&O fonds Gemeenten biedt met de website Allesuitjezelf.nl een platform voor alle medewerkers van gemeenten die aan de slag willen of moeten met hun ontwikkeling. Jij als loopbaanprofessional (of leidinggevende) kan ons platform Allesuitjezelf.nl inzetten.

Misschien vind je dit ook interessant