Gemakkelijk was het niet, maar het lukte geweldig uiteindelijk. Manager Monique van Etten Wiedemeijer en programmamanager Jord Koetje van het Regionaal Mobiliteitscentrum West-Brabant liepen zich de benen uit het lijf om in het kader van Update! training en ontwikkeling voor mbo’ers bij de gemeenten in hun regio aan de man te brengen.

"We hebben eerst iedereen gek gemaakt. Zo van: dit kun je niet laten lopen, dit zijn kansen," zegt Monique. Toch kwamen de HR-professionals niet meteen massaal in actie, uitzonderingen daargelaten. Gaandeweg richtten Jord en Monique zich meer direct op de teamleiders van buitendiensten, sportbedrijven en secretariaatsmedewerkers. "Zij vertelden ons wat er speelde in de teams en wat ze nodig hadden. Hen hoefde je er niet van te overtuigen dat training en ontwikkeling goed is voor mbo’ers. Update! heeft in onze regio echt impact gemaakt. Ik heb meermaals mensen gesproken die heel blij zijn met de kans die ze gekregen hebben," zegt Jord.

Update!

Het Regionaal Mobiliteitscentrum West-Brabant bood gemeenten en gemeentelijke organisaties tal van activiteiten in het kader van Update! Dit is een subsidieproject van A&O fonds Gemeenten gericht op ontwikkelactiviteiten voor gemeentemedewerkers met (v)mbo-niveau. Het gaat om ontwikkeladvies, begeleiding en scholing. Zowel individueel als in het verband van het team.

Gemiddeld maken (v)mbo’ers weinig gebruik van ontwikkelactiviteiten, terwijl er in het werk vaak wel veel verandert. Het Mobiliteitscentrum viel landelijk op als enige partij die Update! regionaal oppakte en de boodschap van Update actief uitdroeg bij gemeentelijke organisaties. Hoe pakten ze het aan? Wat heeft het opgeleverd? Dat willen we met dit verhaal laten zien.

Monique van Etten Wiedemeijer update portret

Update! heeft in onze regio echt impact gemaakt.

Monique van Etten Wiedemeijer, Manager

Talent in beweging

Talent in beweging is het motto van het Mobiliteitscentrum. Gemeentemedewerkers kunnen er terecht voor mobiliteitsadvies of loopbaantrajecten. Het Mobiliteitscentrum ondersteunt gemeenten bij het werven van talent en door het inzetten van jonge professionals in de Publiek Maatwerkpool (PUMA) en senior professionals in de Brabant Consultants, ook is er een dynamisch aankoopsysteem voor de inhuur van externen.

Daarnaast biedt het Mobiliteitscentrum trainingen en cursussen, en een intervisieplatform voor HR-professionals. In kopgroepen van aangesloten gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen pakt het Mobiliteitscentrum knelpunten op, zoals de krapte op de arbeidsmarkt. De inzet is dat gemeenten meer gebruik maken van hun collectieve kracht.

Blijven leren

Monique was meteen enthousiast over het idee van Update! "We hebben in onze gemeentelijke organisaties 33% mbo’ers die we hard nodig hebben. Zelf ben ik ook een mbo’er. Ik heb alle mogelijkheden gezocht en bereikt om te kunnen leren. Blijven leren loont, ik gun dat iedereen."

Jord vertelt dat ze zich bij het Mobiliteitscentrum realiseerden dat ze zelf ook vooral gericht zijn op hbo’ers en universitair geschoolde medewerkers. "Maar juist in de mbo-hoek komen de grootste veranderingen, dat gaf een drive om er de schouders onder te zetten." Het Mobiliteitscentrum maakte een plan om 200 gemeentelijke mbo’ers in een ontwikkeltraject te krijgen. Bij regionale sessies met HR-adviseurs of gemeentesecretarissen ging hun eerste slide steevast over Update!

Jord koetje update portret

Maar juist in de mbo-hoek komen de grootste veranderingen, dat gaf een drive om er de schouders onder te zetten.

Jord Koetje, Programmamanager

"Vaak kregen we een vragende blik," zegt Monique, "er is een beeld dat je opleidingen voor mbo’ers goedkoop uit de markt moet halen. Je moest werkelijk iedereen eerst gewonnen krijgen voor de notie dat je in de eigen organisatie oog moet hebben voor de loopbaanontwikkeling van mbo’ers." De eigen loopbaanadviseurs van het Mobiliteitscentrum moesten ook wennen aan de doelgroep. "Het was voor hen een uitdaging, mbo’ers hebben veel aanmoediging nodig, dat kost investering in tijd en doorzettingsvermogen gedurende het gehele traject."

Gaandeweg kreeg het aanbod van opleidingen en trainingen vorm. De eigen coaches werden ingezet en het trouwe netwerk van trainers en workshopbegeleiders. Samen met Schoevers werd de opleiding Projectassistent aangeboden voor administratieve krachten, er zijn 40 medewerkers gecertificeerd project assistent geworden. Het succes zat hem ook in de samenwerking binnen het Mobiliteitscentrum, vertelt Monique. "Door projectmatig te werken met een projectgroep die wekelijks samenkwam, hebben we het voor elkaar gebokst. Leuk dat onze secretaresse en een administratieve collega nu ook gecertificeerd projectassistent zijn en dat de subsidie en vooral ook hun inspanning, dit mede mogelijk heeft gemaakt. Wij glimmen van trots op ons bereik!"

Teamontwikkeling

In de loop van het project kwamen ze erachter dat het in plaats van schakelen met de HR-adviseur, effectiever was om zelf de boer op te gaan en de teamleiders van mbo-doelgroepen te benaderen. Jord vertelt hoe ze in contact kwamen met de teamleider van het Sportbedrijf in Oosterhout. Het zwembadpersoneel moet omgaan met mondige ouders en soms ruwe omgangsvormen.

Voor ruim dertig medewerkers organiseerde het Mobiliteitscentrum een assertiviteitstraining die hoog gewaardeerd werd. Voor buitendiensten (afval, openbaar groen) organiseerden ze Mapstell of DISC-trainingen, gericht op teamontwikkeling. Een keer vond het team het bij aanvang eigenlijk niks. "Maar,’ zegt Jord, "we krijgen uit dat team nog steeds bedankjes dat ze het mooi vonden, inzicht in zichzelf en het team hebben gekregen. We gaan binnenkort nog bij een andere buitendienst die training geven."

Resultaten

Zijn de doelstellingen van Update! uit de verf gekomen voor het Mobiliteitscentrum? "Ja, maar je moet eraan trekken. Persoonlijk contact is echt de sleutel om het binnen de doelgroep op gang te krijgen. We hebben nu een netwerk op het niveau van teamleiders, voorheen kenden we vooral de HR-adviseurs," zegt Jord. Het Mobiliteitscentrum krijgt meer vragen van mbo’ers voor mobiliteitstrajecten. Mbo’ers worden voortaan actief uitgenodigd voor het Loopbaanfestival van het Mobiliteitscentrum.

"Ik denk dat het grootste deel van het opleidingsbudget (2% van de loonsom) grotendeels wordt besteed aan managers en teamleiders. Je zou dat eens moeten onderzoeken." Het A&O fonds Gemeenten wil vragen hierover meenemen in een onderzoek naar leren en ontwikkelen. Monique breekt tot slot een lans voor een vervolg op Update! "We zijn er nog lang niet, er is nog heel veel te doen om mbo’ers erbij te trekken. Het is hard nodig, want zonder hen zijn we nergens.

Leren over leren: aandacht voor (V)MBO-collega's

Wil je samen met andere leer- en ontwikkelcollega's aan de slag met een actueel thema op het gebied van Leren en Ontwikkelen? Om van elkaar te leren, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en elkaar te inspireren? Doe dan op donderdag 23 maart van 10.00 tot 12.30 mee aan deze 1e editie van de Leren over leren-sessies. Centraal thema deze keer: leren en ontwikkelen voor (V)MBO-collega's bij een gemeente of gemeentelijke organisatie. Meld je nu aan via de groene knop.

Misschien vind je dit ook interessant