Hoe organiseren en stimuleren gemeenten leren en ontwikkelen voor de eigen medewerkers en de organisatie? Welke thema's zijn daarbij belangrijk? En welke thema’s komen daar in de komende jaren bij? Belangrijke vragen die A&O fonds Gemeenten in 2023 centraal stelt in een nieuw onderzoek op het gebied van Leren en Ontwikkelen.

Met deze verkenning willen we in contact komen met de belangrijkste actoren op het gebied van leren en ontwikkelen in gemeenten. Het inzicht en overzicht dat we met het onderzoek verkrijgen, bespreken we met gemeenten. Zodat zij en wij het kunnen gebruiken om leren en ontwikkelen nog beter te organiseren en stimuleren binnen gemeentelijke organisaties.

Marieke de Feyter (projectleider A&O fonds Gemeenten) en Lara Verheugen (trainee A&O fonds Gemeenten) voeren voor dit onderzoek tot half juli gesprekken met gemeenten. Een onderzoeksbureau helpt ons met de tweede fase van het onderzoek waarbij we een enquête uitzetten.

A&O fonds Gemeenten organiseert dit najaar, op 16 november, een bijeenkomst waar de eindresultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en met gemeenten worden besproken.

Vragen over het onderzoek?

Heb je een vraag over dit onderzoek? Of een idee en/of suggestie om aan dit onderzoek te kunnen bijdragen? We horen het graag via een e-mail aan leren@aeno.nl.

Stuur een email

Hoe stimuleer je informeel leren en welke nieuwe manieren van leren en ontwikkelen bestaan er? In 2022 organiseerden wij twee interessante webinars om hier antwoord op te geven. We hebben de opbrengsten voor je op een rij gezet. Ook voor 2023 staan er weer nieuwe webinars over leren en ontwikkelen op de planning.

Twee methodieken voor informeel leren

Laura van den Ouden, NOBTRA-Trainer Van Het Jaar 2020, leert ons tijdens het webinar van 3 november 2022, twee methodieken in informeel leren. Laura ontwerpt trainingen en is specialist in didactiek, groepsdynamiek en borging.

Laura van den Ouden

Onderzoek van TNO laat zien dat informeel leren voor volwassenen de belangrijkste manier om te leren is, maar dat organisaties dit informeel leren nog weinig stimuleren.

Laura van den Ouden, NOBTRA-Trainer Van Het Jaar 202

1) Why-How-What methodiek

Deze methodiek zorgt ervoor dat je visie of doel beter wordt gedragen door de organisatie. Deze aanpak werkt van buiten naar binnen toe. Vaak kijken organisaties bij het opstarten van een verandering vaak alleen van binnenuit. Why-How-What methodiek gaat er van uit dat je vanuit de doel gaat werken: Waarom willen we dit, wat is de beweging die we buiten en binnen zien en waar we op willen inspelen?

Why | Wat is informeel leren en waarom is het belangrijk?

In deze fase beantwoord je met je collega's vragen als: Wat is informeel leren en waarom is het belangrijk? Wat wordt bedoeld met informeel leren? Hoe hangt het samen met werkplek leren en leven lang leren? Via duidelijke voorbeelden en ervaringen van deelnemers worden deze begrippen verkend en verhelderd, zodat iedereen het over hetzelfde heeft.

How | Hoe komt het dat informeel leren zo moeizaam tot stand komt en hoe werkt het wel?

Informeel leren staat bij veel Academies binnen Gemeenten in jaarplannen genoemd, maar komt moeizaam tot stand op de werkvloer. Krijg duidelijk wat daarvan voor jouw organisatie de belangrijkste oorzaken zijn en wat werkt wel voor jullie organisatie?

What | Maar wat ga je als gemeente nu echt doen? De menukaart Formeel en informeel leren kan je gebruiken om de stappen te doorlopen.

2) 5 Moments of Need®

De tweede methodiek is de 5 Moments of Need®. Deze methodiek maakt gebruik van een stappenplan om een vraagstuk uit te werken in een programma met (een combinatie van formeel en) informeel leren.

Bob Mosher, één van de grondleggers van informeel leren, legt in deze video de 5 moments of Need methodiek uit. Zo vertelt hij dat 80% van informeel leren voor de toekomst meer onderdeel moet worden van de learning journey en dat we dit als leerprofessionals meer moeten gaan ontwerpen in plaats van aan het toeval over te laten.

Hij geeft voorbeelden hoe Social Media ingezet kan worden om informeel leren meer te stimuleren, omdat ze een natuurlijk platform bieden voor werkenden om hun informatie snel op te zoeken, aan te vullen en ook likes te geven aan informatie die nuttig is.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Eigentijdse vormen van leren en ontwikkelen

Wij deden een verkenning naar eigentijdse vormen van leren en ontwikkelen, binnen en buiten de gemeentelijke sector. Op 23 juni 2022 deelden we in een webinar de uitkomsten én de geleerde inzichten. Speciale gast is Cor Knoester, programmamanager Omscholing bij gemeente Amsterdam. Waarom vindt de gemeente omscholing van eigen gemeenteambtenaren belangrijk? Om welke functies gaat het? Wat zijn de ervaringen met het omscholen van eigen medewerkers?

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

In onze serie verhalen die je inspireren over leren, interviewen we ervaringsdeskundigen bij gemeenten over hun bijzondere leertraject of nieuwe ontwikkelmethode en wat dit heeft opgeleverd.

Inspireren over leren logo

Gemeente Rotterdam biedt medewerkers ruimte voor ontwikkeling

De gemeente Rotterdam biedt medewerkers van Toezicht, Handhaving, Parkeren & Markten sinds 2019 de mogelijkheid om hun mbo-4 diploma te halen. Handhavers Bianca Schotte en Martin Jacott namen beiden deel aan het traject en zijn sinds enige tijd de trotse bezitters van een mbo-4 diploma. A&O fonds Gemeenten vroeg hen naar hun ervaringen en wilde vooral weten: hoe belangrijk is deze opleiding voor jou?

Regiogemeenten in Brabant creëren eigen kweekvijver voor talent en ontwikkeling

Een baan bij de gemeente? Nee, daar hadden Danaé Slegers – Pennings en Gera van de Meerakker nooit aan gedacht. Toch begonnen ze beiden aan een leer-werktraject bij de gemeente Meierijstad, om er tien jaar later nog altijd te werken. Samen met Dorothee de Louw, adviseur dienstverlening gemeente Meierijstad en projectleider, kijken Danaé en Gera terug op hun deelname aan het leer-werktraject en wat het hen gebracht heeft.

Misschien vind je dit ook interessant