Hoe organiseren en stimuleren gemeenten leren en ontwikkelen voor de eigen medewerkers en de organisatie? Welke thema's zijn daarbij belangrijk? En welke thema’s komen daar in de komende jaren bij? Belangrijke vragen die A&O fonds Gemeenten in 2023 centraal stelt in een nieuw onderzoek op het gebied van Leren en Ontwikkelen.

112 bb hardenberg kees winkelman 1645 1

Met deze verkenning willen we in contact komen met de belangrijkste actoren op het gebied van leren en ontwikkelen in gemeenten. Samen brengen we de belangrijkste inzichten in kaart om leren en ontwikkelen nog beter te organiseren en stimuleren binnen gemeentelijke organisaties.

Vanuit A&O fonds Gemeenten zijn Marieke de Feyter (projectleider Leren & Ontwikkelen) en trainee Lara Verheugen (projectleider Leren & Ontwikkelen Onderzoek) daarvoor de samenwerking aangegaan met de HAN University of applied sciences.

Sanders, Nirmala Horzelenberg en Derk-Jan Nijman vormen het team dat vanuit de HAN ondersteunt in het afnemen van interviews, het opstellen van een landelijke enquête en de analyse van de resultaten.

Doel en opzet

Waarom doen we onderzoek naar Leren en Ontwikkelen bij gemeenten? A&O fonds gemeenten ziet leren en ontwikkelen als een van de belangrijkste thema's binnen de gemeentelijke sector. Wij willen gemeenten en hun medewerkers hierbij ondersteunen, omdat leren en ontwikkelen gemeenten helpt om hun opgaven te realiseren, en medewerkers om vitaal en met plezier hun werk te blijven doen.

Wat is het doel van dit onderzoek? Met dit onderzoek willen we belangrijke inzichten in leren en ontwikkelen bij gemeenten in kaart brengen. Samen verzamelen we zo de kennis die een landelijk beeld schept van Leren en Ontwikkelen bij gemeenten. De resultaten van het onderzoek kunnen door iedere gemeente worden gebruikt om leren en ontwikkelen nog beter te organiseren en stimuleren binnen hun gemeentelijke organisatie.

Hoe voeren we het onderzoek uit? In de maanden juni en juli 2023 hebben we interviews gehouden met leer- en ontwikkelprofessionals bij ruim twintig gemeenten. Op basis van deze gesprekken is met onze samenwerkingspartner HAN (zie hierboven) een vragenlijst ontwikkeld die half juli naar alle gemeenten wordt verstuurd. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 september 2023 deze enquête invullen.

Vragen over het onderzoek?

Heb je een vraag over dit onderzoek? Wil je een uitgave ontvangen? We horen het graag via een e-mail aan leren@aeno.nl.

Stuur een email

Verkenning (2022) | Opleiden en Ontwikkelen in een krappe Arbeidsmarkt

Het werk bij gemeenten is de afgelopen jaren sterk veranderd. Taken verdwijnen, veranderen én verschijnen en de krapte op de arbeidsmarkt zet door. Met name voor mensen met veel werkervaring sluiten reguliere opleidingen vaak niet goed aan op de behoefte.

A&O heeft een verkenning gemaakt van 10 voorbeelden van eigentijdse vormen van opleiden en ontwikkelen. Deze verkenning laat zien dat er ook andere routes van leren en ontwikkelen mogelijk en succesvol zijn.

Hoe stimuleer je informeel leren en welke nieuwe manieren van leren en ontwikkelen bestaan er? In 2022 organiseerden wij twee interessante webinars om hier antwoord op te geven. We hebben de opbrengsten voor je op een rij gezet. Ook voor 2023 staan er weer nieuwe webinars over leren en ontwikkelen op de planning.

Twee methodieken voor informeel leren

Laura van den Ouden, NOBTRA-Trainer Van Het Jaar 2020, leert ons tijdens het webinar van 3 november 2022, twee methodieken in informeel leren. Laura ontwerpt trainingen en is specialist in didactiek, groepsdynamiek en borging.

Laura van den Ouden

Onderzoek van TNO laat zien dat informeel leren voor volwassenen de belangrijkste manier om te leren is, maar dat organisaties dit informeel leren nog weinig stimuleren.

Laura van den Ouden, NOBTRA-Trainer Van Het Jaar 2020

1) Why-How-What methodiek

Deze methodiek zorgt ervoor dat je visie of doel beter wordt gedragen door de organisatie. Deze aanpak werkt van buiten naar binnen toe. Vaak kijken organisaties bij het opstarten van een verandering vaak alleen van binnenuit. Why-How-What methodiek gaat er van uit dat je vanuit de doel gaat werken: Waarom willen we dit, wat is de beweging die we buiten en binnen zien en waar we op willen inspelen?

Why | Wat is informeel leren en waarom is het belangrijk?

In deze fase beantwoord je met je collega's vragen als: Wat is informeel leren en waarom is het belangrijk? Wat wordt bedoeld met informeel leren? Hoe hangt het samen met werkplek leren en leven lang leren? Via duidelijke voorbeelden en ervaringen van deelnemers worden deze begrippen verkend en verhelderd, zodat iedereen het over hetzelfde heeft.

How | Hoe komt het dat informeel leren zo moeizaam tot stand komt en hoe werkt het wel?

Informeel leren staat bij veel Academies binnen Gemeenten in jaarplannen genoemd, maar komt moeizaam tot stand op de werkvloer. Krijg duidelijk wat daarvan voor jouw organisatie de belangrijkste oorzaken zijn en wat werkt wel voor jullie organisatie?

What | Maar wat ga je als gemeente nu echt doen? De menukaart Formeel en informeel leren kan je gebruiken om de stappen te doorlopen.

2) 5 Moments of Need®

De tweede methodiek is de 5 Moments of Need®. Deze methodiek maakt gebruik van een stappenplan om een vraagstuk uit te werken in een programma met (een combinatie van formeel en) informeel leren.

Bob Mosher, één van de grondleggers van informeel leren, legt in deze video de 5 moments of Need methodiek uit. Zo vertelt hij dat 80% van informeel leren voor de toekomst meer onderdeel moet worden van de learning journey en dat we dit als leerprofessionals meer moeten gaan ontwerpen in plaats van aan het toeval over te laten.

Hij geeft voorbeelden hoe Social Media ingezet kan worden om informeel leren meer te stimuleren, omdat ze een natuurlijk platform bieden voor werkenden om hun informatie snel op te zoeken, aan te vullen en ook likes te geven aan informatie die nuttig is.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Eigentijdse vormen van leren en ontwikkelen

Wij deden een verkenning naar eigentijdse vormen van leren en ontwikkelen, binnen en buiten de gemeentelijke sector. Op 23 juni 2022 deelden we in een webinar de uitkomsten én de geleerde inzichten. Speciale gast is Cor Knoester, programmamanager Omscholing bij gemeente Amsterdam. Waarom vindt de gemeente omscholing van eigen gemeenteambtenaren belangrijk? Om welke functies gaat het? Wat zijn de ervaringen met het omscholen van eigen medewerkers?

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

In onze serie verhalen die je inspireren over leren, interviewen we ervaringsdeskundigen bij gemeenten over hun bijzondere leertraject of nieuwe ontwikkelmethode en wat dit heeft opgeleverd.

Inspireren over leren logo

Mensen als belangrijkste kapitaal in Twente

Hoe kunnen we het talent van onze medewerkers aanspreken? Met deze vraag in gedachten stortten HR-adviseurs Roos Brummelhuis en Bas Keur van GBTwente zich op de ontwikkeling van hun motivatiemodel. “Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van GBTwente en we zien graag dat de juiste mensen op de juiste plek zitten”, zegt Hans die samen met Roos, Bas en Michelle vertelt over hoe het motivatiemodel tot stand is gekomen, hoe GBTwente het inzet en waarom het zo belangrijk is.

Samenwerking tussen de Friese gemeenten

Wanneer je al ruim tien jaar samen optrekt, is het nog maar een kleine stap naar een gezamenlijk traineeprogramma. En dus verwelkomden de Friese gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland aan het eind van de vorige zomer (1 september 2022) samen hun eerste officiële trainees. “Het idee was al eerder ontstaan”, zegt coördinator van het traineetraject Maura Schilperoort, “maar de toenemende krapte op de arbeidsmarkt gaf ons net dat extra zetje om te starten.” We vroegen Maura en trainees van het eerste uur Anna, Ankje en Eva, naar hun ervaringen tot nu toe.

Leeuwarden zet VR in voor procesverbetering

“Via een VR-bril begeef je je meteen in een andere wereld terwijl je fysiek in je eigen, veilige omgeving blijft”, zegt Thomas Attema, trainee klimaatadaptatie bij de gemeente Leeuwarden.

We spreken met de initiatiefnemer van VR-simulatie binnen de gemeente Leeuwarden, Jasper Ronda, en Yellowbelt-trainer Astrid Kuipers. Want hoe werkt VR-simulatie nou eigenlijk en wat zijn de voordelen?

Werken met skills volgens de gemeente Hollands Kroon: ‘Een studie is niet heilig’

Wie gaat solliciteren bij de gemeente Hollands Kroon hoeft zich niet al te druk te maken om zijn cv. Ze zien liever dat je HK-proof bent dan dat je stapels diploma’s hebt.

Thea de Nooijer, Rebecca Strooper, Anouk van Klaveren en Stefan Louwerse zijn het levende bewijs: drie van hen zijn van huis uit niet opgeleid voor hun huidige functie bij de gemeente Hollands Kroon en een vierde was nergens zo ver gekomen als hier. A&O fonds Gemeenten wilde hier meer van weten en sprak hen uitvoerig over werken met skills.

Talent ontwikkelen, vacatures invullen en zwemonderwijs verbeteren

Sportbedrijf Tilburg heeft sinds een aantal jaar een eigen opleidingscentrum. Het opleidingscentrum is ontstaan als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt en om het eigen personeel meer doorgroeikansen te bieden. De eerste gecertificeerde Allround zwembadmedewerkers zijn inmiddels afgezwaaid en werkzaam in de Tilburgse zwembaden. Daphne Verhoeven, Joyce van Gestel en Johan Bergman vertellen over de oprichting van het opleidingscentrum en de nieuwe carrièrekansen die het hen bracht.

Regiogemeenten in Brabant creëren eigen kweekvijver voor talent en ontwikkeling

Een baan bij de gemeente? Nee, daar hadden Danaé Slegers – Pennings en Gera van de Meerakker nooit aan gedacht. Toch begonnen ze beiden aan een leer-werktraject bij de gemeente Meierijstad, om er tien jaar later nog altijd te werken. Samen met Dorothee de Louw, adviseur dienstverlening gemeente Meierijstad en projectleider, kijken Danaé en Gera terug op hun deelname aan het leer-werktraject en wat het hen gebracht heeft.

Gemeente Rotterdam biedt medewerkers ruimte voor ontwikkeling

De gemeente Rotterdam biedt medewerkers van Toezicht, Handhaving, Parkeren & Markten sinds 2019 de mogelijkheid om hun mbo-4 diploma te halen. Handhavers Bianca Schotte en Martin Jacott namen beiden deel aan het traject en zijn sinds enige tijd de trotse bezitters van een mbo-4 diploma. A&O fonds Gemeenten vroeg hen naar hun ervaringen en wilde vooral weten: hoe belangrijk is deze opleiding voor jou?

Misschien vind je dit ook interessant