Dit jaar werden vijf gemeenten in Brabant door een fusie de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor de medewerkers van de voormalige zelfstandige organisaties is dat een forse verandering in het werk, de plek waar ze dat doen en hoe ze met elkaar de diensten leveren. Loopbaanadviseurs Jozé Trompetter en Anki Weerepas zetten een aantal programma’s in om te zorgen dat in de nieuwe organisatie goed wordt samengewerkt.

Update! is een project van A&O fonds Gemeenten voor ontwikkelactiviteiten voor gemeentemedewerkers met (v)mbo-niveau. Het gaat om ontwikkeladvies, begeleiding, scholing of EVC, erkenning van wat eerder in het werk is geleerd. Gemiddeld maken (v)mbo’ers weinig gebruik van ontwikkelactiviteiten, terwijl er in het werk vaak wel veel verandert. Hoe zetten gemeenten de middelen in? Wat levert het op? Dat willen we laten zien met een reeks verhalen, waarvan dit er één is.

Schakelen op veel vlakken

Jozé en Anki werken als loopbaanadviseurs intensief samen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid en vitaliteit. Doordat bijna de hele herindeling in coronatijd heeft plaatsgevonden, vindt de ontmoeting met de medewerkers nu pas echt fysiek plaats. De gevolgen daarvan merkt iedereen. Anki: “We merken dat we op veel vlakken moeten schakelen. Zowel buiten de gemeentelijke organisatie als daarbinnen staat van alles te gebeuren. Iedereen heeft nieuwe collega’s. Ontmoeten, verbinden en samenwerken is op dit moment heel belangrijk.”

Om dat in goede banen te leiden, voeren Jozé en Anki onder meer veel loopbaangesprekken, adviseren zij over opleidingen en vullen zij de interne academie van de gemeente. Ook maken ze gebruik van project Update! van A&O fonds Gemeenten. Anki: “We hebben daarvoor een uitvraag neergelegd en gezamenlijk gekeken hoe we mensen hierin kunnen faciliteren. We zijn nu bezig met de subsidieverantwoording. Het is dan mooi dat medewerkers van het front-office en de buitendienst via A&O fonds Gemeenten hiervan kosteloos gebruik kunnen maken. Het project zou eerst half september afgerond moeten zijn, maar we krijgen meer tijd tot november. Dat dit ondanks de drukte hier kan is heel mooi.”

Land van Cuijk Joze en Anki loopbaancoaches portret Anki

Ontmoeten, verbinden en samenwerken is op dit moment heel belangrijk.

Anki Weerepas, loopbaanadviseur

Academie uitbreiden

De academie is een belangrijk element in de aanpak. Jozé: “Nu hebben we al activiteiten op het gebied van samenwerken en verbinden, bijvoorbeeld het spel Jam Cultures waarin we met elkaar in gesprek gaan over diversiteit en inclusie. Daardoor leren medewerkers elkaar kennen en krijgen inzicht in verschillen en hoe je daarmee om kan gaan.” Anki vertelt ook over de ‘power walk’. “Door iets fysieks te doen en te bewegen, komen mensen in gesprek. Dat kan de diepte ingaan, maar dat hoeft niet.

Ons streven voor de gemeente is dat iedereen zichzelf mag zijn en dat verschillen mogen bestaan, ongeacht of je het nu met elkaar eens bent of niet. Als loopbaanadviseurs proberen we de medewerkers daarin te ondersteunen, zodat ze elke dag met plezier naar hun werk kunnen gaan. Onze slogan is dan ook ‘En wij zijn er voor jou!’

Land van Cuijk Joze en Anki loopbaancoaches portret Joze

Door het spel Jam Cultures leren medewerkers elkaar kennen en krijgen inzicht in verschillen én hoe je daarmee om kan gaan.

Jozé Trompetter, loopbaanadviseur

De academie zal de komende periode uitgebreid worden en ook is er een event in ontwikkeling rondom vitaliteit. Jozé: “Dat is straks voor de hele organisatie, want vitaliteit heeft niets met leeftijd te maken. We hebben leuke thema’s naast serieuzere thematiek. Het wordt een event met allerlei workshops door eigen collega’s, professionele trainers en ondernemers uit deze regio. Die ondernemers krijgen zo ook de mogelijkheid om bij ons te laten zien wat zij te bieden hebben als het gaat om kennis, coaching of juist ontspannende activiteiten.”

Anki ziet ook de kansen die dit event biedt: “We merkten al in die kwartiermakersfase voorafgaand aan de fusie dat je zo laagdrempelig de verbinding legt. Zo komen collega’s die eerder nog niet samenwerkten met elkaar in contact door bijvoorbeeld samen een workshop te geven. ’Die verbinding ontstaat ook omdat medewerkers de ruimte krijgen om daar twee volle dagen mee aan de slag te gaan. Op deze dagen ontstaan er veel informele contacten tussen de collega’s zelf. En dat is ontzettend mooi om te zien!”

Misschien vind je dit ook interessant