A&O projectleider Marieke de Feyter blogt over leren en ontwikkelen bij gemeentelijk organisaties. "Ik word reuze blij van dit project".

Natuurlijk werkt het A&O fonds voor de gehele sector, alle gemeenten en gemeentelijke organisaties en alle medewerkers die in die organisaties werken. Maar soms is speciale actie nodig om ook iedereen te bereiken en dat doen we nu met Update!: een subsidieregeling speciaal voor (v)mbo-medewerkers, betaald door het ministerie van Sociale Zaken en A&O fonds Gemeenten samen. Hier word ik reuzeblij van, want het is ontzettend belangrijk om deze gemeentemedewerkers te ondersteunen bij het behoud van hun werk of het verkrijgen van ander werk.

Marieke de Feyter portret2 1000

Hier word ik reuzeblij van, want het is niet altijd makkelijk om gemeentemedewerkers met (v)mbo opleidingen te ondersteunen bij het behoud van hun werk of het verkrijgen van ander werk.

Marieke de Feyter, Projectleider DigiDuurzaam

43%

Soms realiseren we niet hoeveel (v)mbo-medewerkers wij nog in de sector hebben. Als gemeenten nieuw personeel zoeken is dat overwegend hbo of wo geschoold personeel. Toch heeft van het huidige personeel nog steeds een grote groep van 43% een (v)mbo-diploma. Het is daarom belangrijk dat gemeenten voldoende aandacht geven aan deze groep en hen ondersteunen in hun ontwikkeling zodat zij bij blijven.

Invloed digitalisering groot

Vooral in functies op lager mbo-niveau is de invloed van automatisering en digitalisering groot. Repeterende werkzaamheden worden door de computer overgenomen. Wat belangrijker wordt, zijn de complexere taken, zoals het oplossen van problemen, het communiceren en samenwerken met of adviseren van collega’s, bedrijven en burgers en het zelf zoeken naar verbetermogelijkheden in het proces. De functie wordt anders en vaak complexer. Het vraagt andere skills van medewerkers.

Zij vinden leren vaak minder leuk, hebben soms ook slechte herinneringen aan hun schooltijd.

Marieke de Feyter, Projectleider DigiDuurzaam

Kijktip

VPRO Tegenlicht - De Nieuwe Elite

Op 24 oktober 2021 zond VPRO Tegenlicht de nieuwe elite uit waarin gepleit wordt voor herwaardering van ambachtelijk werk. De uitzending wil laten zien dat "niet de econoom en de bestuurskundige het land leiden, maar de monteur en de loodgieter."

Leren minder leuk

Bij het volgen van opleidingen en trainingen zijn (v)mbo-medewerkers minder actief dan hun collega’s met een hbo of wo-diploma. Zij vinden leren vaak minder leuk, hebben soms ook slechte herinneringen aan hun schooltijd. Ze werken vaak in functies en afdelingen waar leren en ontwikkelen en loopbaanontwikkeling minder gestimuleerd is of wordt. Ze kennen daardoor de mogelijkheden in hun gemeente minder goed of worden daar niet actief op gewezen.

Deze medewerkers vind je in gemeenten onder andere bij burgerzaken, administratieve functies bij financiën, P&O, sociaal domein en informatievoorziening, en bij andere ondersteunende functies en ook in de buitendienst.

Met Update! kunnen we de out-of-pocket-kosten van ontwikkelactiviteiten betalen en kan de gemeente zich richten op de interne communicatie en het begeleiden van de medewerkers en de leidinggevenden.

Marieke de Feyter, Projectleider DigiDuurzaam

Met Update! Zet A&O zet de regeling speciaal in voor (v)mbo-medewerkers in onze sector. We willen deze medewerkers en hun gemeenten ondersteunen met bijblijven in een veranderende wereld en werkomgeving.

Met Update! kunnen we de out-of-pocket-kosten van ontwikkelactiviteiten betalen en kan de gemeente zich richten op de interne communicatie en het begeleiden van de medewerkers en de leidinggevenden. Ook de begeleiding van de leidinggevenden subsidiëren we want zij hebben een belangrijke rol bij het creëren van een leercultuur in een team. Ook zijn leidinggevenden noodzakelijk voor het stimuleren van de ontwikkeling van individuele medewerkers.

Kortom, volop kansen dus! Samen met collega Lena Tiemersma voer ik gesprekken met gemeenten om na te gaan of zij gebruik willen maken van Update!. Heb jij ook belangstelling? Neem contact op met mij, via marieke.defeyter@aeno.nl. Ik denk graag met je mee! Hoor ik van je?

Stuur een email
Marieke de Feyter portret2 1000

Marieke de Feyter

Marieke de Feyter is projectleider leren en ontwikkelen bij A&O fonds Gemeenten en werkt bij voorkeur aan vraagstukken waarbij leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat maar wél hard nodig is. Samen met gemeenten en deskundigen zoekt ze naar oplossingsrichtingen en ontwikkelt zij methodieken.

Een aanpak moet robuust zijn: aansluiten bij vraagstuk én doelgroep, draagvlak hebben bij de stakeholders, en aantoonbaar bijdragen aan de gewenste verandering (Return on Investment). Ze werkt graag mee aan de optimale samenwerking tussen mens en (digitale) technologie in gemeenten. Zodat de talenten van medewerkers worden benut en zij blijven groeien in hun werk. Beter en met meer plezier presteren en de gemeentelijke organisaties hun doelstellingen beter bereiken.

Heb je vragen? Mail naar: marieke.defeyter@aeno.nl.

Stuur een email Alle blogs Marieke

Misschien vind je dit ook interessant