Professionals in de gemeentelijke uitvoering weten als geen ander wat er komt kijken bij het contact met inwoners en partners. Het A&O fonds Gemeenten brengt uitvoerders om tafel om kennis te delen en inspiratie op te doen. Hierbij presenteren wij de uitkomsten van de werkateliers in de vorm van praktische adviezen voor collega uitvoerders én voor hun leidinggevenden en bestuurders.

Vijf adviezen voor uitvoerders

Praten met jongeren

1. Neem jongeren serieus – laat ze zoveel mogelijk zelf doen

Als uitvoerder moet je naast de jongere staan en ben je meer een coach dan een hulpverlener. Het is belangrijk dat (kwetsbare) jongeren zich gezien en gehoord voelen en dat begint met hen serieus te nemen. Kijk daarbij niet alleen naar de problemen. Focus op wat er al goed gaat en wat ze al kunnen. En straal uit dat je gelooft in hun zelfredzaamheid. Laat ze zoveel mogelijk zelf doen. Als dat lukt, groeit het zelfvertrouwen van de jongere.

2. Sluit aan bij hun leefwereld – en stap daar eens in

Vaak wordt gezegd dat een klik tussen de uitvoerder en jongere essentieel is. Om te kunnen aansluiten, moet je uiteraard weten wat er speelt. Daar kom je het snelst achter door met jongeren te praten. En jongeren praten het makkelijkst als ze zich op hun gemak voelen. Spreek daarom eens af buiten het Stadskantoor en laat de jongere de locatie kiezen. Hiermee zet je al de eerste stap in de richting van de jongere. Ook haalt dit de zwaarte van het gesprek af en krijg je meer ruimte om vragen te stellen.

Jongeren aan het werk

3. Begeleid de jongeren – en begin daar vroeg mee

Organiseer als uitvoerder een goede gang naar de arbeidsmarkt. Dit hoef je niet allemaal zelf te doen. Werk samen met het onderwijs en het bedrijfs-leven. En begin dan bij de scholen. Als je hier de begeleiding al inzet, voorkom je dat jongeren na hun examen buiten beeld raken en de gang naar arbeidsmarkt niet (goed) maken. Hiervoor moet je wel regelmatig op scholen aanwezig zijn, zodat leerlingen je herkennen en docenten je weten te vinden.

4. Leg contact – en blijf betrokken

Een goede plaatsing gaat verder dan het combineren van vraag en aanbod. Er moet een echte match zijn. Daar is goed contact met jongeren en werkgevers voor nodig. Ken de jongere en leg zijn verhaal helder uit aan de werkgever. Zorg ook dat je de arbeidsmarkt goed kent, zodat je de jongere kan voorbereiden. Op die manier creëer je, voor zowel de werkgever als de jongere, realistische verwachtingen. En is de jongere dan aan het werk? Houd contact en blijf waar nodig ondersteunen. Zo zorg je voor duurzame plaatsing en voorkom je een mismatch.

Samenwerken met lokale partners

5. Bouw aan je netwerk – ga erop uit

Voor optimale jeugdparticipatie is samenwerking met lokale partners noodzakelijk. Als uitvoerder wil je weten welke collega of partner je waarvoor nodig hebt. Om die contacten te leggen, moet je die partners opzoeken. Ga bijvoorbeeld naar een netwerkbijeenkomst en praat met andere professionals over de inhoud van jouw en hun werk. Zo weet je van elkaar wat je doet en waar je elkaar voor kunt inschakelen. Dit kost tijd en energie. Die verdien je weer terug als je met de kern van je werk bezig bent: de jongeren.

Vier adviezen voor organisaties

1. Stem goed af – stel één begeleider aan

Goede afstemming zorgt voor een snellere klik tussen de uitvoerder en de jongere. En die klik zorgt weer voor vertrouwen: de basis van goede begeleiding. Stel daarom één vaste begeleider aan per jongere. Zo voorkom je ook ruis in de communicatie met de jongere en de lokale partners.

2. Neem de jongeren als leidraad – en maak uitvoerders verantwoordelijk

Uitvoerders hebben vaak het gevoel dat het systeem bepalend is voor de hulp die jongeren krijgen. Dat zou anders moeten, want niet elke jongere past in dat systeem. Leg daarom de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Geef uitvoerders de ruimte en middelen om maatwerk te kunnen leveren. Dan hoeven zij ook niet out of the box te denken, maar kunnen ze gewoon hun werk doen. En dat is jongeren de beste hulp geven.

3. Breng opleiding en werk samen – haal de praktijk in school

Wil je een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt? Dan moet je als organisatie zorgen voor een structurele afstemming tussen uitvoerders, de scholen en de werkgevers. Zorg dat samenwerken voor alle partijen aantrekkelijk zijn. Maak aan werkgevers duidelijk wat het hen oplevert als ze input leveren en laat scholen zien hoe hun onderwijs verbetert als ze die input gebruiken. Een voorbeeld daarvan is meer praktijkonderwijs op school en bezoeken aan potentiële werkgevers. Resultaat: doelgericht onderwijs, gemotiveerde leerlingen en beter opgeleide potentiële werknemers.

4. Geef netwerken prioriteit – maak het onderdeel van het takenpakket

Een goed netwerk is onmisbaar voor uitvoerders die werken aan jeugdparticipatie. Nu werken uitvoerders vaak buiten de gebaande paden en zoeken ze in hun eigen tijd naar de juiste mensen. Maak het opbouwen van relaties met collega’s en lokale partners een vast onderdeel van hun werk. Het gevolg is duurzamere relaties waarmee de uitvoerder jongeren nog betere hulp kan bieden.

Leer van de ervaringen van je collega's

Meer weten over de Werkateliers en andere Praktijkadviezen lezen? Lees hieronder alle adviezen voor collega uitvoerders én voor hun leidinggevenden en bestuurders.

Meer info?

Mail naar secretariaat@aeno.nl of bel met 070 - 763 00 30

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant