Professionals in de gemeentelijke uitvoering weten als geen ander wat er komt kijken bij het contact met inwoners en partners. A&O fonds Gemeenten organiseert een paar keer per jaar werkateliers waarin we uitvoerders om de tafel brengen om inspiratie op te doen en kennis te delen.

Als A&O fonds Gemeenten is het onze taak om de uitkomsten en opbrengsten van deze werkateliers zo breed mogelijk te verspreiden en te delen. In de afgelopen twee jaar zijn de volgende onderwerpen, thema’s en werkgebieden in de werkateliers aan de orde geweest:

  • Agressie en geweld
  • Burgerinitiatieven
  • Integraal werken
  • Jeugdparticipatie
  • Jeugd Preventie en vroegsignalering
  • Privacy
  • Voorkomen slachtoffers
  • Vroegtijdige schuldsanering
Ga naar alle factsheets

Leer van de ervaringen van je collega's

Professionals in de gemeentelijke uitvoering weten als geen ander wat er komt kijken bij het contact met inwoners en partners. Het A&O fonds Gemeenten brengt uitvoerders om tafel om kennis te delen en inspiratie op te doen. Hierbij presenteren wij de uitkomsten van de werkateliers in de vorm van praktische adviezen; voor collega uitvoerders én voor hun leidinggevenden en bestuurders.

Agressie en Geweld

Burgerinitiatieven

Integraal werken

Jeugdparticipatie

Jeugd: Preventie en vroegsignalering

Privacy

Vroegtijdige Schuldsanering

Werkplezier

Voor 2020 staan nog twee werkateliers in de planning:

15 september 2020

Thema volgt nog. Dit werkatelier organiseren we online.

5 november 2020

Thema volgt nog. Dit werkatelier organiseren we - mits de corona regels het toelaten- op een locatie in Utrecht.

Misschien vind je dit ook interessant