De leercultuur bij gemeenten staat er opvallend goed voor ten opzichte van andere sectoren in Nederland. Dit blijkt uit het SER rapport Monitor leercultuur 2022. Deelname aan opleidingen of cursussen bij gemeenten ligt namelijk opvallend hoger (60,1%) dan in andere sectoren (48,9%).

Leermogelijkheden

Het gevoel voor urgentie is hoog. Gemeentemedewerkers zijn tevreden over de leermogelijkheden die worden geboden. Zij voelen zich ook gesteund door hun leidinggevenden; 85,6% tegenover 77,7% landelijk. Ook stimulerende factoren als bevlogenheid, autonomie en variatie in werk laten bij gemeenten een gunstig beeld zien in vergelijking met de rest van Nederland. Zo ervaren gemeentemedewerkers een hoge autonomie in het werk 80,5% tegenover 57,1% landelijk.

De leercultuur in Nederland is door de SER aan de hand van drie thema’s in kaart gebracht: leergedrag, gevoelde urgentie en stimulerende factoren. Voor de leercultuur bij gemeenten is gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS.

Aanbod scholing toegenomen

Uit het onderzoek blijkt dat landelijk de beschikbaarheid van scholingsmogelijkheden en loopbaangesprekken de afgelopen jaren is toegenomen. Tegelijkertijd is er een lichte daling van het leergedrag van werkenden. Daarnaast is de gevoelde urgentie bij werkenden en werkgevers hoog, maar de urgentie is de afgelopen jaren niet verder toegenomen. Vooral de kansen op het gebied van informeel leren (leren in en door het werk) worden nog onvoldoende benut.

Bb aeno kees winkelman kerkrade 5308

Vijf tips

Grote maatschappelijke vraagstukken zoals arbeidsmarktkrapte, digitalisering, energietransitie vragen om andere competenties. Een opleiding volgen en leren op de werkplek moet daarom vanzelfsprekender worden. TNO adviseert:

  1. Leg meer focus op informeel leren
  2. Moedig leren voor toekomstige ontwikkelingen in het werk aan
  3. Herken en erken informeel ontwikkelde kennis en vaardigheden
  4. Creëer een stimulerende organisatiecontext (leerzame taken, meerdere leervormen en stimulans vanuit leidinggevende)
  5. Besteed extra aandacht aan leren en ontwikkelen van (v)mbo-opgeleiden en 55-plussers

Wat biedt A&O?

Om goed te kunnen blijven inspelen op al deze ontwikkelingen en trends biedt A&O fonds Gemeenten gemeentelijke organisaties en haar medewerkers ook dit jaar weer een ruim aanbod aan leernetwerken, webinars, events en publicaties aan om zich te blijven ontwikkelen én om een antwoord te bieden op de vraagstukken van morgen.

Naar A&O agenda

A&O fonds Gemeenten focust in 2023 binnen het thema Leren en Ontwikkelen onder andere op actuele ontwikkelingen zoals skills gericht HR-beleid en de publicatie Opleiden en ontwikkelen in een krappe arbeidsmarkt (eind 2022).

Dit overzicht laat zien dat er andere routes van opleiden en ontwikkelen mogelijk en succesvol zijn. Daarnaast organiseert A&O diverse leersessies over leercultuur, informeel leren, leerzaam werk en de werkplek als leerplek.

Misschien vind je dit ook interessant