In deze leergang, aangeboden door de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen) in samenwerking met A&O fonds Gemeenten, ga je met ervaringsdeskundigen en collega-deelnemers aan de slag met het thema organisatietransformatie. De leergang gaat je helpen om de gemeentelijke organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Gemeentelijke organisaties staan onder druk. Het sociaal en fysiek domein stellen hoge eisen aan de organisatie. Daarnaast is er een grote uitstroom van medewerkers de komende tien jaar, een krappe arbeidsmarkt en bezuinigingen. Veel gemeentesecretarissen voelende spanning tussen ambities en het organisatievermogen.

Programma

Het programma bestaat uit drie leerdagen. De opzet van de dag is op hoofdlijnen een algemene introductie op het thema waar je inzicht krijgt vanuit de theorie, daarna een bespreking van een transitie met collega publieke leiders en vervolgens persoonlijke reflectie en verdieping op je eigen opdracht. Elke dag krijg je dus inspiratie van buiten je organisatie maar ga je ook met collega's aan de slag met je eigen opgave.

Doelgroep

Het programma is ontwikkeld voor gemeentesecretarissen in hun rol als algemeen directeur met een stevige veranderopgave.

De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de vereniging. Ook secretarissen van regio’s en samenwerkingsverbanden en een groot aantal loco-secretarissen zijn lid. De VGS ondersteunt haar leden op inspirerende wijze bij hun dagelijks werk en behartigt de belangen van gemeentesecretarissen.

Inspirerend! Mooie onderwerpen en waardevol om aandacht te hebben voor het organisatieaspect tegenover de technologische ontwikkelingen.

Deelnemer 2023

Data en locatie

  • Vrijdag 13 september, gemeente Amsterdam: 09.30 - 17.00 uur
  • Vrijdag 18 oktober, CJIB, Leeuwarden: 09.30 - 17.00 uur
  • Vrijdag 29 november, gemeente Tilburg: 09.30 - 17.00 uur

Kosten

De kosten voor deze leergang bedragen EUR 1.500 excl. BTW.

Begeleiding

De leergang is samen met Jaring Hiemstra ontwikkeld. Jaring is gepromoveerd in de bestuurskunde en begeleidt als partner Strategie en netwerken veel publieke organisaties. Hij begeleidt de leerdagen én geeft elke bijeenkomst een korte inhoudelijke bijdrage vanuit zijn ervaring en onderzoekswerk.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven via de inschrijfbutton aan de rechterzijde van de pagina van VGS. Volg de link hieronder. Er zijn maximaal 16 plekken beschikbaar.

Dit is een initiatief van de VGS en A&O fonds Gemeenten.

Misschien vind je dit ook interessant