Loopbaancoaches merken dat medewerkers juist de coronatijd gebruiken om even afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en hun loopbaan op een nieuwe manier te bekijken. Dit 'inzicht door afstand' was een van de conclusies van het webinar Loopbaanprof in coronatijd van 30 juni 2020 georganiseerd door A&O fonds Gemeenten.

Toen corona om de hoek kwam kijken was het voor veel loopbaanprofessionals even schakelen. Ze verwachtten in eerste instantie weinig vragen van medewerkers over hun loopbaan. Toch bleek er, zowel coronagerelateerd als daarbuiten, best veel te gebeuren.

Wat speelt er momenteel binnen gemeenten?

Er is ontzettend veel veranderd in korte tijd. Daarom werd tijdens de workshop gefocust op de huidige stand van zaken in Nederland.

De kernvragen waren:

  • Zijn werknemers van gemeenten eigenlijk bezig met hun loopbaan nu zij veelal thuiswerken?
  • Wat gebeurt er in coronatijd met de rol van loopbaancoaches?
  • Wat kunnen we nu alvast doen om onze medewerkers in de toekomst te blijven coachen?

Uitkomsten workshop

Loopbaan

Hoewel veel medewerkers eerst even moesten schakelen, stroomden de vragen over hun loopbaan vervolgens juist binnen. Door veel thuis te zitten en afstand te hebben van hun dagelijkse routine, dachten veel mensen na over de toekomst. ‘Inzicht door afstand’ dus! Loopbaancoaches speelden hierop in door onder andere veel online aan te bieden, met bijvoorbeeld digitale workshops of de TalentSpiegel van Allesuitjezelf.nl. Ook een hot topic in deze tijd: persoonlijk leiderschap.

Communicatie

Iedereen herkent zich in de uitdagingen op het gebied van communicatie die het thuiswerken met zich meebrengt. Het is belangrijk om in contact te blijven, maar hoe doen we dat nu precies? Welke kanalen werken goed en welke videobelprogramma’s mogen we juist wél en welke juist níet gebruiken? Er is, ook door loopbaancoaches, hard gewerkt op dit gebied. Communicatie verloopt via nieuwsbrieven, filmpjes (waaronder vlogs) en er zijn speciale telefonische hulplijnen opgezet.

Uitwisseling van werk

Voor de één kon het werk niet doorgaan zoals voorheen en voor de ander veroorzaakte deze tijd juist extra stress. Verschillende gemeenten, zoals Amsterdam, Emmen en Venlo, hebben een klussenbank opgericht, in sommige gevallen een speciale ‘Corona Klussenbank’. In Emmen is er zelfs een samenwerking met het Rode Kruis gestart, om ook buiten de organisatie klussen op te pakken, zoals bij de voedselbank of op scholen.

Rol leidinggevende

Terwijl veel medewerkers actief nadenken over hun loopbaan, wordt de druk op leidinggevenden van alle kanten opgevoerd. Daarbij vraagt het online werken om een andere invulling van gesprekken met medewerkers. In sommige gevallen leidt dat tot minder loopbaangesprekken, bij anderen maken de loopbaangesprekken plaats om het over mentale welzijn te hebben. Soms worden de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers en tussen medewerkers onderling zelfs beter. Mensen worden minder afgeleid, krijgen een gevoel van focus en voeren kwalitatieve, mooie gesprekken!

Andere factoren

Er is dus veel te doen rondom het nieuwe werken in coronatijd. Maar dat is niet het enige, zo dreigen er in een aantal gemeenten reorganisaties en bezuinigingen. Ook de Omgevingswet, ketenvorming en veranderende functies zijn veel genoemde ontwikkelingen binnen gemeenten.

Als we online kunnen werken zijn we plaats- en tijdonafhankelijk. Dan kunnen we als gemeenten door heel Nederland samenwerken en tools met elkaar delen.

Deelnemer workshop

Online onboarding voor nieuwe medewerkers

Veel dingen zijn anders, maar het aannemen van nieuw personeel loopt nog steeds door. Het is dus belangrijk dat het onboardingsprogramma zo wordt ondersteund, dat het ook op afstand soepel verloopt. “Als loopbaanprofessionals kunnen wij richting geven aan hoe je een nieuw teamlid introduceert. Daar hebben we drie dingen voor bedacht, die allemaal plaatsvinden tijdens een online teamoverleg, eventueel zelfs een overleg dat speciaal ter verwelkoming van de nieuwe collega is ingepland.”

Dit zijn de drie onderdelen:

  1. Degene die het nieuwe teamlid heeft aangenomen legt uit waarom juist deze kandidaat is toegevoegd aan het team. Maak hierbij ook een koppeling met waar je als team mee bezig bent en naartoe werkt.
  2. Voeg een informeel moment toe aan het overleg, bijvoorbeeld met een quiz voor de nieuwe collega over de huidige teamleden. Zo leert niet alleen de nieuwe medewerker het team wat beter kennen, maar stimuleer je ook meer verbondenheid in het al bestaande team.
  3. Laat de nieuwe collega delen wat hij of zij fijn vond aan de vorige werkgever en wat hij/zij daarvan graag mee zou willen nemen in het nieuwe team.

Herpositionering van de loopbaancoach

“Past de term loopbaanprofessional, -coach, -adviseur, -centrum, enzovoort eigenlijk nog wel bij wat echt onze rol is? Is het voor medewerkers wel duidelijk waarvoor ze precies bij ons terecht kunnen?”

Een aantal loopbaanprofessionals stelt voor om de rol te herpositioneren. Deze tijd biedt hen de kans om even stil te staan, te relativeren en vervolgens opnieuw in actie te komen. Door de online mogelijkheden kan er veel informatie opgehaald worden: waar hebben medewerkers nou écht behoefte aan? “Op basis daarvan kunnen we onze diensten zo inrichten dat we die behoeftes ook echt vervullen!”

We moeten juist nu de tijd nemen om van medewerkers hun drijfveren en talenten in kaart te brengen.

Loopbaancoach

Gesprek stimuleren met de TMA

“We moeten juist nu de tijd nemen om van medewerkers hun drijfveren en talenten in kaart te brengen.” Verschillende gemeenten gebruiken hiervoor de tool TMA, die de loopbaanprofessionals nu breder willen aanbieden. Daarnaast willen ze het goede gesprek tussen medewerkers en teamleiders stimuleren. “We kunnen onze kwaliteiten goed inzetten door zowel medewerkers als leidinggevenden voor te bereiden en te trainen in het voeren van het goede gesprek. De TMA is een goed instrument en je kan er écht meerwaarde uithalen als je de resultaten met elkaar op een goede manier bespreekt.”

(Gesubsidieerde) opleiding tot HR e-coach

Dat er veel druk bij de leidinggevenden komt te liggen, zien de loopbaanprofessionals ook. Ze willen dan ook zeker niet alleen maar extra taken bij de teamleiders neerleggen. “Als loopbaanprofessionals kunnen we hen juist ondersteunen. En die ondersteuning moet je structureel kunnen bieden, anders kun je het beter niet doen. Daar zijn dus echte HR-coaches voor nodig en daar bestaat al een online training voor. We zien een mooie kans voor A&O om vanuit de coronasubsidie de opleiding tot HR e-coach te financieren!”

Samenwerken en communiceren, hoe doe je dat?

Alle bovenstaande ideeën zijn tot stand gekomen in een samenwerking van de vijfentwintig deelnemers aan het webinar. Voordat ze aan de slag gingen werden ze geïnspireerd door Petra Mooring en Genieke Hertoghs, experts in gedragsbeïnvloeding. Zo legden zij uit dat maar liefst 98% van de keuzes die een mens op een dag maakt onbewust zijn.

Dat is goed om te beseffen als je zelf gaat samenwerken en communiceren of mensen daartoe wilt zetten. Mensen laten daarin onbewuste gedragingen zien en dat doet ieder op zijn eigen manier. Er zijn twee belangrijke voorkeuren te herkennen:

1. Wensprogrammering

Mensen van de wens zitten boordevol creatieve ideeën, hebben veel verbeeldingskracht, denken na over een visie richting de toekomst. Als hun mooie plannen tot uitvoer moeten worden gebracht krijgen ze het daarentegen moeilijk. Dat vinden ze saai, het doorzettingsvermogen ontbreekt. De valkuil daarbij is dat die mooie plannen weer overboord gegooid worden en er wordt gedroomd over nieuwe ideeën (die vervolgens ook weer niet worden uitgevoerd).

2. Plichtprogrammering

Mensen van de plicht hebben juist een heel sterk realisatievermogen. Zij zorgen ervoor dat plannen passen binnen het budget en de planning en dat het uitgevoerd gaat worden. Heel stabiel en betrouwbaar dus! Het gevaar is alleen dat ze niet out-of-the-box denken en dat ze zich blindstaren op risico’s. En rust nemen kunnen ze ook niet zo goed, zodra ze een plicht hebben afgerond, bereiden ze zich alweer voor op de volgende.

Coronasubsidie

Met deze kennis op zak en door de mix aan wens- en plichtmensen in de groep deelnemers van het webinar, zijn alle ideeën creatief én haalbaar. Wil jij zelf een idee tot uitvoer brengen? A&O fonds gemeenten stelt een coronasubidie van €5.000,- per gemeente beschikbaar. Dit geldt nog 31 augustus 2020.

Meester In Je Werkweek

Elke jaar vindt de inspirerende Meester in je Werk Week (MIJWW) plaats. Deze week van 9 t/m 13 november zit vol activiteiten over loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap. MIJWW zorgt ervoor dat gemeenteprofessionals anders gaan kijken naar hun werkzaamheden en persoonlijke groei. Jouw gemeente kan subsidie krijgen voor 25% van de kosten van de projectleider die de Meester in je Werk Week bij jouw gemeente organiseert.

Misschien vind je dit ook interessant