Met de Vacaturemonitor willen we gemeenten elke kwartaal informeren over actuele informatie op de arbeidsmarkt en waar mogelijk vooruit kijken.

Nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt

Na jaren van relatieve rust op de arbeidsmarkt voor gemeenten, is de dynamiek inmiddels aanzienlijk toegenomen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Door de decentralisaties hebben gemeenten nieuwe taken gekregen waarvoor ander personeel nodig is. Verder is er door, periodes van bezuinigingen, het wegvallen van prepensioenregelingen en door het opschuiven van de pensioenleeftijd een tijdlang minder behoefte geweest aan vervanging van pensionerende ambtenaren. Nu neemt die behoefte weer toe omdat de nodige gemeenteambtenaren inmiddels wel de pensioenleeftijd bereiken. Ten derde is er meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Andere sectoren trekken ook aan het gemeentepersoneel en er ontstaan voor medewerkers meer mogelijkheden om andere werkgevers uit te proberen. Voor de opengevallen plekken moeten gemeenten weer nieuwe medewerkers aantrekken.

Het CBS liet in de zomer van 2019 weten dat de krapte op de arbeidsmarkt op een hoogtepunt is. Er zijn meer vacatures dan ooit, terwijl de werkloosheid tot een niveau van voor de crisis is gedaald. Dat maakt het voor gemeenten nodig om sneller op de arbeidsmarkt te opereren. Goede actuele informatie over arbeidsmarktontwikkelingen kan de basis zijn voor keuzes op dit gebied.

Download hier de Vactaturemonitor.

Vraag

Wij zijn heel benieuwd of jullie de Vacaturemonitor een handig middel vinden. Met andere woorden ‘Kunnen jullie hier wat mee?’ en ‘Hoe kunnen we het beter doen?’. Heb je bruikbare tips voor ons? Stuur een e-mail naar maartje.bedaux@aeno.nl.

Aanbevolen voor u