Met de Vacaturemonitor willen we gemeenten elke kwartaal informeren over actuele informatie op de arbeidsmarkt en waar mogelijk vooruit kijken.

Vierde Kwartaal 2019

Het blijft krap op de arbeidsmarkt. Ook in het vierde kwartaal van 2019 doet de economie het nog erg goed. Dit leidt tot een stijgend aantal vacatures ook bij gemeenten. Medewerkers wisselen nu makkelijker van baan en daardoor stijgt ook het aantal vacatures bij gemeenten, alhoewel deze groei in het vierde kwartaal van 2019 wel wat afneemt. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat een deel van de gemeenten door de hogere kosten van jeugdzorg en WMO minder financiële armslag heeft.

Voor een samenvatting van de Vacaturemonitor vierde kwartaal 2019 ga naar het nieuwsbericht. Of download de hele monitor onderaan deze pagina.

Vacaturemonitor 2019

Nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt

Na jaren van relatieve rust op de arbeidsmarkt voor gemeenten, is de dynamiek inmiddels aanzienlijk toegenomen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Door de decentralisaties hebben gemeenten nieuwe taken gekregen waarvoor ander personeel nodig is. Verder is er door, periodes van bezuinigingen, het wegvallen van prepensioenregelingen en door het opschuiven van de pensioenleeftijd een tijdlang minder behoefte geweest aan vervanging van gepensioneerde ambtenaren.

Vervangen medewerkers

Nu neemt die behoefte weer toe omdat de nodige gemeenteambtenaren inmiddels wel de pensioenleeftijd bereiken. Ten derde is er meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Andere sectoren trekken ook aan het gemeentepersoneel en er ontstaan voor medewerkers meer mogelijkheden om andere werkgevers uit te proberen. Voor de opengevallen plekken moeten gemeenten weer nieuwe medewerkers aantrekken.

Krapte op hoogtepunt

Het CBS liet in de zomer van 2019 weten dat de krapte op de arbeidsmarkt op een hoogtepunt is. Er zijn meer vacatures dan ooit, terwijl de werkloosheid tot een niveau van voor de crisis is gedaald. Dat maakt het voor gemeenten nodig om sneller op de arbeidsmarkt te opereren. Goede actuele informatie over arbeidsmarktontwikkelingen kan de basis zijn voor keuzes op dit gebied.

Wij zijn heel benieuwd of jullie de Vacaturemonitor een handig middel vinden. Heb je tips voor ons? Stuur een e-mail naar maartje.bedaux@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant