In het derde kwartaal van 2021 lag het aantal door gemeenten geplaatste vacatures met 8.230 lager dan in het voorgaande kwartaal, maar nog steeds hoger dan voor corona. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal over actuele informatie op de arbeidsmarkt en kijken we waar mogelijk vooruit.

Het derde kwartaal is altijd een zwakker kwartaal vanwege de zomervakantie. Het is niet uit te sluiten dat het aantal vacatures de komende kwartalen weer verder groeit. Er zijn geen geluiden vanuit gemeenten dat er op korte termijn een kentering op de gemeentelijke arbeidsmarkt te verwachten is.

Economische crisis voorbij

We kunnen met de laatste positieve economische berichten vanuit het CBS wel stellen dat de economische crisis als gevolg van de coronapandemie nu echt voorbij is. Ook de arbeidsmarkttrends van voor corona zijn teruggekeerd. We hebben op dit moment weer volop te maken met arbeidsmarktkrapte. De grootste bedreiging in de toekomst zou kunnen zijn dat we echt mensen tekort gaan komen op de arbeidsmarkt.

Aantal vacatures blijft onverminderd hoog

Het ene vacaturerecord na het andere record sneuvelt. Ook bij gemeenten ligt het aantal vacatures hoog. Hoewel het aantal door gemeenten geplaatste vacatures in vergelijking met het tweede kwartaal met 9% daalde, is het aantal nog altijd 61% hoger in vergelijking met een jaar eerder, toen Nederland voorzichtig uit de eerste lockdown kwam. Het aantal gemeentelijke vacatures blijft daarmee nog steeds onverminderd hoog.

Actieve baanzoekers lager dan ooit

Wat wel zorgelijk is dat in deze tijden van krapte tegelijkertijd ook het aanbod van actieve baanzoekers een laagterecord heeft bereikt. Volgens de laatste cijfers van de Intelligence Group is het laagterecord in arbeidsmarktactiviteit in het derde kwartaal 2021 opnieuw gebroken. Het aandeel personen dat actief op zoek is naar een baan is verder gedaald van 11,1% naar 10,7%. Bovendien is het aandeel mensen dat helemaal niet op zoek is naar (ander) werk gestegen.

Slim op de arbeidsmarkt opereren

Of mensen wanneer de onzekerheid vanwege corona op de arbeidsmarkt steeds meer op de achtergrond verdwijnt, wel de overstap op de arbeidsmarkt durven te maken, is koffiedik kijken.

Het maakt het voor gemeenten in ieder geval nodig om nu al slim op deze krappe arbeidsmarkt te opereren. Goede actuele informatie over arbeidsmarktontwikkelingen kan de basis zijn voor keuzes op dit gebied. A&O fonds Gemeenten en VNG hebben samen met de vakbonden het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak ik dat als gemeente aan? uitgebracht. Een praktisch werkboek voor alle gemeenten, van klein tot groot. Aangevuld met tips en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Samenvatting Vacaturemonitor derde kwartaal 2021

  • Aantal vacatures is afgenomen tot 8.230, maar nog steeds is het aantal vacatures hoger niveau dan voor corona.
  • Kwartaal-op-kwartaal krimp 9%, maar het derde kwartaal is traditioneel een kwartaal met minder vacatures. Jaar-op-jaar groei: 61% ten opzichte van 2020.
  • Meer vacatures in het sociaal domein: in de beroepsgroepen ‘sociale zaken/ werkgelegenheid’ en ‘welzijn/jeugdzorg’. Ook de vraag naar ‘bestuurlijk’ werk zet door.
  • Werk dat te maken heeft met corona dienstverlening is minder in trek. Er is een relatief sterke krimp in de beroepsgroepen ‘binnendienst/algemene dienst’, ‘dienstverlening/facilitair’ en ‘automatisering/ICT’ te zien.
  • Beroepen die eerst beperkt werden door coronamaatregelen laten een stevig herstel zien. De jaar-op-jaar groei is het hoogst voor de beroepsgroepen ‘onderwijs/wetenschap/cultuur’ en ‘sport/recreatie’.
  • De terugloop in het aantal vacatures is terug te zien op elk opleidingsniveau. De daling is het grootst op MBO/HBO-niveau. Op puur MBO- en HBO-niveau is de terugloop het kleinst.
  • Alle provincies zien een terugloop in het aantal vacatures, met uitzondering van Groningen. Hier nam het aantal vacatures met 13% toe, waarschijnlijk vanwege de vorming van de nieuwe gemeente Eemsdelta per 1 januari 2021.

Alle Vacaturemonitors

Wil je een duidelijk overzicht in de tijd, ga da naar de pagina hieronder waar alle Vacaturemonitors sinds 2019 te vinden zijn.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant