Gemeenten plaatsten dit jaar 3% minder vacatures ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De groei in het aantal vacatures op MBO-niveau steeg juist in het eerste kwartaal van 2020. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal over actuele informatie op de arbeidsmarkt.

Crisis of niet, moeilijk vervulbare functies blijven

Het blijft hier en daar krap op de arbeidsmarkt. Hoewel het beeld verder nog onduidelijk is, hoeft de crisis niet te betekenen dat de krapte op de arbeidsmarkt opeens helemaal voorbij is. Gespecialiseerde technici en ICT’ers zijn nog steeds niet te vinden; de zorg, de supermarkten, de distributiecentra en de onderhoudsbedrijven hebben het erg druk. De meeste hoogopgeleiden kunnen gewoon thuis hun werk voortzetten. Dit alles betekent niet dat de moeilijk vervulbare vacatures bij gemeenten nu opeens 1-2-3 kunnen worden opgevuld.

Worden er andere keuzes gemaakt?

Elders ontstaat mogelijk ruimte. Jongeren raken snel hun baan kwijt. Wie ambitie had in de private sector maakt daardoor misschien nu gemakkelijker een keuze voor de grotere zekerheid van het publieke domein. Ook zzp’ers maken mogelijk andere keuzes. Wie voorheen als zelfstandige voor de gemeente projecten uitvoerde, is nu mogelijk ook eerder te porren om bij die gemeente zelf in dienst te treden.

We zitten nu nog aan het begin van de corona-crisis. Bovendien zorgt het enorme subsidiepakket van het rijk ervoor dat de effecten vooralsnog beperkt blijven. Onduidelijk is ook hoelang de lockdown maatregelen doorlopen en in hoeverre de anderhalve meter economie ook inderdaad gaat werken. De komende maanden zal meer duidelijk worden.

Samenvatting Vacaturemonitor 1ste kwartaal 2020

In het eerste kwartaal van 2020 is, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019, een groei te zien van 13 procent in het aantal door gemeenten nieuw geplaatste vacatures. Ten opzichte van het 4de kwartaal 2019 is juist een krimp te zien van 3 procent.

  • In het eerste kwartaal van 2020 groeide het aantal vacatures in de beroepsgroepen ‘binnendienst algemene dienst’, ‘administratief’, en ‘burger-/publiekszaken’
  • In de meeste andere beroepsgroepen deed zich een krimp voor in het aantal door gemeente geplaatste vacatures. De grootste krimp was te zien in de beroepsgroep ‘welzijn/jeugdzorg’
  • In het eerste kwartaal van 2020 herstelde de groei in het aantal vacatures op MBO-niveau. Daartegenover staat de vraag naar HBO/WO- en WO-geschoolden die juist is gekrompen
  • In de provincies Zuid- en Noord-Holland werden opnieuw de meeste vacatures geplaatst. De provincies Drenthe en Gelderland lieten aanhoudende groei zien, terwijl de groei in het aantal vacatures in Zeeland juist is afgevlakt
  • De drie meeste gevraagde functies in het eerste kwartaal zijn: stagiaires, medewerkers groenvoorziening en medewerkers ruimtelijke ordening.

Misschien vind je dit ook interessant