Er is nog steeds sprake van arbeidsmarktkrapte. Ondanks dat het aantal vacatures binnen de gemeentelijke sector in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw is gedaald naar 7.792 vacatures. Maar het aantal vacatures is nog 12% hoger dan het vierde kwartaal van 2020 en nog altijd hoger dan voor de coronapandemie. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal over actuele informatie op de arbeidsmarkt en kijken we waar mogelijk vooruit.

In het derde kwartaal van 2021 dachten we met alle positieve berichtgeving van het CBS dat de economische crisis van de coronapandemie echt voorbij was. Maar de afgelopen maanden kwamen steeds meer berichten over inflatie, hogere energierekeningen en zorgpremie en ging vlak voor kerst alles toch weer op slot vanwege het hoogoplopend aantal coronabesmettingen.

Geluk bij een ongeluk voor werkgevers

Het maakt burgers, consumenten maar ook werknemers over het algemeen wat voorzichtiger. We zien dat bijvoorbeeld terug in een lager consumentenvertrouwen, maar ook in een dalend aantal actieve baanzoekers en een verminderd aantal baanwisselingen. Wellicht een geluk bij een ongeluk voor werkgevers. Het risico dat hun goede werknemers opstappen is daarmee hoogstwaarschijnlijk wat kleiner geworden.

Gemeenten wijken af

Het lijkt er wel op dat het aantal gemeentelijke vacatures wat meer gaat stabiliseren. De sector gemeenten wijkt daarmee af van de landelijke ontwikkelingen. Landelijk is namelijk nog steeds een toenemende groei in het aantal vacatures te zien. We constateerden al dat de groei in het aantal vacatures op de gemeentelijke arbeidsmarkt eerder werd ingezet dan op de algehele arbeidsmarkt. Geldt dit nu hetzelfde voor deze daling?

Niet alles is te verklaren

De reden waarom gemeenten in het vierde kwartaal nu minder vacatures plaatsten is niet geheel duidelijk. Is de hausse van extra coronawerkzaamheden bij gemeenten nu echt voorbij? Of zijn gemeenten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt afgehaakt en wat meer gaan kijken naar hun intern potentieel? Of is het gewoon een tijdelijke dip?

Actuele informatie blijft belangrijk

We zien wel dat er nu flink geworven wordt in de beroepsgroep personeel/organisatie: 56% meer dan een jaar eerder. Gemeenten zijn blijkbaar met deze krapte meer capaciteit gaan steken in P&O activiteiten. Goede actuele informatie over arbeidsmarktontwikkelingen is daarbij essentieel.

Samenvatting Vacaturemonitor vierde kwartaal 2021

  • Aantal vacatures is verder afgenomen tot 7.792, maar nog steeds is het aantal vacatures op een hoger niveau dan voor corona. De krimp neemt wel af.
  • Kwartaal-op-kwartaal krimp bedroeg 5%. Jaar-op-jaar groei: 12% ten opzichte van 2020.
  • Gemeenten richtten zich meer op de interne organisatie. Griffie, personeel/organisatie en juridisch zijn belangrijke groeigroepen.
  • Vraag naar ondersteunend/uitvoerend personeel - binnendienst/algemene dienst, buitendienst/groenvoorziening en dienstverlening/facilitair - daalt nog steeds.
  • Terugval in eerste coronajaar nog steeds niet bij alle beroepsgroepen ingelopen. Sterke jaar-op-jaar groei in aantal vacatures voor onderwijs/wetenschap/cultuur en sport/recreatie.
  • Aantal vacatures liep wederom terug op alle opleidingsniveaus. Terugval het grootst op basis- en WO-niveau.
  • Beeld in provincies is diffuus. In zeven van de twaalf provincies nam arbeidsvraag af, met grootste terugloop in Flevoland. In vier provincies nam de arbeidsmarktvraag toe. Groei het sterkst in Gelderland. In Limburg is noch groei, noch krimp.

Vacaturemonintor in de pers

- 'Vraag gemeenten naar personeel stabiel op hoog niveau', Binnenlands Bestuur, 24 februari 2022

Alle Vacaturemonitors

Wil je een duidelijk overzicht in de tijd, ga da naar de pagina hieronder waar alle Vacaturemonitors sinds 2019 te vinden zijn.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant