Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal over actuele informatie op de arbeidsmarkt. Het vierde kwartaal van 2020 is het derde kwartaal dat zich volledig in de coronacrisis heeft afgespeeld. Een vergelijking van het 4de met het 3de kwartaal van 2020 laat over nagenoeg de gehele linie groei zien. Het lage aanbod aan stageplaatsen is zorgelijk, de krimp is in vergelijking met vorig jaar nog meer toegenomen.

Grote toename aantal vacatures ondanks corona

Het aantal vacatures bij gemeenten nam in de eerste coronagolf sterk af. In het 3de kwartaal was een licht herstel te zien dat zich in het 4de kwartaal nog verder heeft doorgezet. In het vierde kwartaal was het aantal vacatures zelfs op het hoogste punt sinds het begin van de Vacaturemonitor (1ste kwartaal 2018). Maar het vertrouwen op de arbeidsmarkt is broos.

De maandanalyse van het 4de kwartaal laat zien dat de groei in de maand november toch weer wat afneemt. Dat laat zich verklaren door de 2de lockdown die werd afgekondigd. Daarop nam het aantal besmettingen weer af met als gevolg een herstel van vertrouwen en weer een toename van het aantal vacatures in december. Maar de coronasituatie is nu weer verslechterd en de lockdown is aangescherpt. Dat betekent mogelijk een nieuwe krimp in het 1ste kwartaal van 2021.

Laag aanbod stageplaatsen

Het lage aanbod aan stageplaatsen is een zorgelijke ontwikkeling. Niet alleen op de gemeentelijke arbeidsmarkt, maar ook elders in de economie is een grote afname van het aantal beschikbare stageplaatsen te zien. Zowel de grote druk op bepaalde sectoren en diensten als ook het thuiswerken maken het begeleiden van studenten tijdens de coronacrisis erg lastig. Vorig jaar was er in het 4de kwartaal al een krimp te zien van -17%, dit jaar is de krimp zelfs -35%.

Groei in gezondheidszorg, binnendienst, openbare orde en sport

Meest in het oog springend is de afvlakking van de groei in de beroepsgroep ‘gezondheidszorg’, die het 3de kwartaal nog groeide met 67% en nu slechts met 3%. Hetzelfde geldt voor de beroepsgroep ‘binnendienst/algemene dienst’, dat eerder een gemiddelde groei liet zien tegenover een krimp in het 4de kwartaal. De kwartaal-op-kwartaal krimp in de beroepsgroepen ‘openbare orde/veiligheid’ en ‘sport/recreatie’ is omgezet in een sterke groei, respectievelijk van -13% naar 41%, en van -9% naar +33%.

Samenvatting Vacaturemonitor vierde kwartaal 2020

  • Sterke stijging aantal vacatures, 32% hoger dan 3de kwartaal 2020 en 4% hoger dan 4de kwartaal 2019.
  • Zelfs hoogste aantal vacatures sinds begin Vacaturemonitor (1ste kwartaal 2018)
  • Vertrouwen in arbeidsmarkt blijft broos door corona.
  • Laag aanbod stageplaatsen is zorgelijk, krimp toegenomen van -17% in 4de kwartaal 2019 tot -35% in het 4de kwartaal van 2020.
  • De sterkste groei in de beroepsgroepen ‘buitendienst/groenvoorziening’ (+64%), ‘verkeer/vervoer/nautisch’ (+61%), en ‘sociale zaken/werkgelegenheid’ (+53%).
  • De beroepsgroep ‘dienstverlening/facilitair’ liet een krimp zien, van 6%.
  • Groei in beroepsgroep ‘gezondheidszorg’ neemt enorm af van 67% (3de kwartaal 2020) naar 3% (4de kwartaal 2020).
  • kwartaal-op-kwartaal krimp in de beroepsgroepen ‘openbare orde/veiligheid’ en ‘sport/recreatie’ omgezet in sterke groei.

Alle Vacaturemonitors

Wil je een duidelijk overzicht in de tijd, ga da naar de pagina hieronder waar alle Vacaturemonitors sinds 2019 te vinden zijn.

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Je wordt op de hoogte gehouden van onze evenementen, workshops en webinars. Ook inspireren we je met geleerde lessen van andere gemeenten en met de nieuwste instrumenten om de gemeente nog wendbaarder te maken.

Linkedin Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant