Het A&O fonds brengt regelmatig onderzoeken uit. Op deze pagina vind je alles bij elkaar; van onze jaarlijkse Personeelsmonitor tot onze onderzoeken over digitale transformatie en gemeentelijk imago.

Personeelsmonitor 2023

2024 | Als er nu niets verandert dan loopt de gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners in de toekomst vast. Dat is de conclusie van de Personeelsmonitor 2023.

Sectorrapport gemeenten | Deel 3

2024 | Van de gemeenteambtenaren die 55-plus zijn, geeft 38% aan tot z’n 67ste te willen doorwerken. Zonder passende maatregelen zeggen zij niet door te willen of kunnen werken tot de AOW-leeftijd. Gezien de huidige arbeidsmarktkrapte is het belangrijk om dit te voorkomen. Het is raadzaam dat gemeenten hierover tijdig in gesprek gaan met hun oudere medewerkers.

Sectorrapport gemeenten | Deel 2

2024 | Ongeveer 45% van de gemeenteambtenaren zegt veel werk te moeten doen voor de gemeente. Circa 30% zegt erg snel te moeten werken. Uit onderzoek blijkt dat hoge taakeisen niet perse leiden tot hoge werkdruk. De ervaren werkdruk hangt samen met het type organisatie, persoonskenmerken en de mate van autonomie die medewerkers ervaren.

Vacaturemonitor

2023 | Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten met actuele informatie over de arbeidsmarkt.

Hoe gemeenten leren en ontwikkelen organiseren

2023 | De aandacht voor leren en ontwikkelen neemt de laatste jaren toe binnen gemeenten, maar ambtenaren zien een cursus vaak ten onrechte als iets naast het werk. Dit blijkt onder andere uit ons onderzoek Hoe gemeenten leren & ontwikkelen organiseren. Het rapport geeft een inzicht en een startpunt voor verdere ontwikkeling van Leren en Ontwikkelen binnen gemeenten.

Sectorrapport gemeenten | Deel 1

2023 | Gemeenteambtenaren zijn over het algemeen tevreden, betrokken, bevlogen en trots. De ambtenaren zijn vooral tevreden over hun baan en het team en iets minder tevreden over de organisatie. Dit is onderzocht door BZK en Venster voor Medewerkers (ICTU). Op verzoek van A&O fonds Gemeenten is het sectorrapport gemeenten apart gepubliceerd.

Werkgeversimago gemeenten

2023 | De gemeente als werkgever is in trek bij de Nederlandse beroepsbevolking. Een kwart wil werken bij een gemeente. Dat blijkt uit het employer branding onderzoek naar het imago van werken bij gemeenten onder de Nederlandse beroepsbevolking.

Personeelsmonitor

2022 | Elk jaar brengt A&O fonds de Personeelsmonitor Gemeenten uit; dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Thuiswerken

2022 | Medewerkers zijn positief over virtueel samenwerken, maar vinden dat het strategisch leiderschap bij gemeenten beter kan. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek onder 672 gemeentemedewerkers tijdens de coronacrisis.

Hoe is het gesteld met de leercultuur bij gemeenten?

2022 | De leercultuur bij gemeenten staat er opvallend goed voor ten opzichte van andere sectoren in Nederland. Dit blijkt uit het SER rapport Monitor leercultuur 2022

DI-onderzoek gemeentemedewerkers

2022 | 23 procent van gemeentemedewerkers loopt het risico om eerder uit te vallen dan de pensioenleeftijd. Het gaat met name om medewerkers die moeite hebben om aan de psychische of fysieke eisen van het werk te voldoen en om medewerkers waarbij al sprake is van verzuim door het werk. Dit is door KBA Nijmegen, in opdracht van A&O fonds Gemeenten, onderzocht.

Effecten en factoren van maatregelen om DI te bevorderen

2022 | Factor Vijf heeft onderzoek gedaan naar het effect van DI-maatregelen en de organisatie- en gedragsfactoren die dit beïnvloeden. Het effect van specifieke DI-maatregelen is moeilijk te meten, zo stellen de onderzoekers. Wél is in de praktijk sprake van een merkbaar effect.

Onderzoek Personeelsdynamiek

2021 | Gemeenten ontvangen meer medewerkers van buiten de overheid dan dat zij kwijtraken aan andere sectoren. Dit blijkt uit een verdiepende analyse van ABF Research op registratiebestanden van het CBS.

Eindrapport Duurzame inzetbaarheid Gemeentelijke sector

2021 | De gemeentelijke sector staat de komende jaren voor een uitdaging. Zo heeft de sector te maken met een groeiende personele vraag, toenemende vergrijzing en een groeiend langdurig ziekteverzuim. Duurzame inzetbaarheid wordt daarom des te belangrijker voor een vitale sector, om mensen te werven en behouden. Dit blijkt uit een sectoranalyse naar duurzame inzetbaarheid die Regioplan, in opdracht van A&O fonds Gemeenten, heeft uitgevoerd.

Onderzoek Jong@Gemeenten

2019 | Eén op de negen jonge ambtenaren is binnen een jaar vertrokken bij de overheid. Waar zit hem dat nu in? En wat kunnen gemeenten doen om jonge ambtenaren aan zich te binden?

Waar haal je ze vandaan?

2018 | Waar haal je de beste gemeente kandidaten vandaan in deze krappe arbeidsmarkt? Waar haal je de beste gemeente kandidaten vandaan in deze krappe arbeidsmarkt? Motivaction en Intelligence Group hebben voor A&O fonds Gemeenten onderzocht hoe gemeenten hun arbeidsmarktcommunicatie inzetten om het juiste talent te kunnen aantrekken.

Digitale transformatie

2018 | Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met flinke veranderingen door digitale technologie. A&O deed onderzoek naar de impact van digitale transformatie op gemeentelijke organisaties.

Misschien vind je dit ook interessant