Medewerkers zijn positief over virtueel samenwerken, maar vinden dat het strategisch leiderschap bij gemeenten beter kan. Er is behoefte aan betekenisvolle teamdoelen en prioritering. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek onder 672 gemeentemedewerkers tijdens de coronacrisis. Plaatsonafhankelijk, flexibel, efficiƫnt en minder reistijd worden gezien als de belangrijkste voordelen van virtuele samenwerking. Download hier het hele rapport.

Onderzoek

Het A&O fonds Gemeenten heeft, samen met de Hogeschool van Amsterdam, een quickscan ontwikkeld om de thuiswerkbeleving van medewerkers tijdens de coronacrisis in kaart te brengen.

De quickscan is toegepast bij acht gemeenten. In totaal hebben 672 gemeentemedewerkers de scan ingevuld. Vervolgens hebben zes teams het begeleidingstraject doorlopen. In totaal zijn er 36 sessies gefaciliteerd waarbij inzicht en verbetering in de online teamsamenwerking centraal stond, afgestemd op de specifieke context en behoeften.

Deze eindrapportage beschrijft het tweede deel van het onderzoek naar thuiswerken en virtuele teamsamenwerking. De uitkomsten van de quickscan en de daaruit volgende adviezen om het thuiswerkbeleid te verbeteren zijn eerder op deze site gepubliceerd.

Quick wins

  • Stel het teamdoel centraler in de teammeetings.
  • Maak van leiderschapsontwikkeling in virtuele teams een prioriteit.
  • Houd aandacht voor medewerkerswelzijn en vitaliteit.
  • Verhoog frequentie van afstemming in teams en maak gebruik van kort cyclische evaluatie van de samenwerking.
  • Ontwikkel de digitale vaardigheden, vergaderetiquette en benut de mogelijkheden van online samenwerkingstools.
  • Stimuleer een dialoog over de toekomst van het team en de samenwerkingsvorm.
  • Stimuleer kennisdeling binnen virtuele teams.
  • Monitor de transitie naar virtuele en hybride vormen van teamsamenwerking
  • Stel voldoende tijd, middelen en begeleiding ter beschikking voor organisatorische transitie naar virtuele en/of hybride teams

Kijk naar een presentatie van Wouter Smit, hoofddocent opleiding Bedrijfskunde Hoge School Amsterdam en Tjebbe Verwest, docent opleiding HRM, over werkbeleving tijdens corona, hybride werken en nieuwe competenties.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Meer weten over de quickscan en het onderzoek? Stuur een e-mail naar Tjebbe Verwest van de Hogeschool van Amsterdam via t.verwest@hva.nl of bel 06 21158366.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant