Aantal medewerkers bij gemeenten opnieuw toegenomen. In 2020 meer ruimte in de formatie dan er mensen zijn. Meer vrouwelijke leidinggevenden en salaris mannen en vrouwen zo goed als gelijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse Personeelsmonitor van A&O fonds Gemeenten.

Ook laten de cijfers zien dat het verzuim is gedaald, dat de flexibele bezetting gelijk is gebleven en de doelstelling participatiebanen is behaald. De gemiddelde leeftijd van gemeentemedewerkers is gedaald én er zijn meer jongeren aangenomen.

Coronapandemie: flexibele en wendbare gemeenten

A&O fonds Gemeenten voorziet Nederlandse gemeenten elk jaar van de nieuwste cijfers in de Personeelsmonitor Gemeenten. Van de Personeelsmonitor is ook een beknopte online versie gemaakt waarin alle feiten visueel worden gepresenteerd.

Naar online Personeelsmonitor 2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie en arbeidsmarkt in Nederland. Dat geldt ook voor de gemeentelijke arbeidsmarkt, maar de crisis laat ook zien dat gemeenten in tijden van crisis met meer werk en extra taken zich wendbaar en vitaal tonen.

De resultaten van de Personeelsmonitor 2020 moeten we daarom vanuit dit perspectief bekijken. Flexibele en wendbare gemeenten én medewerkers zijn nu, maar ook na corona, belangrijker dan ooit. We moeten blijven investeren in generaties en medewerkers meenemen in verandering.

Prachtig product, mooi naslagwerk om vergelijkingen te kunnen maken met andere gemeentelijke organisaties.

Personele bezetting opnieuw toegenomen

Op 31 december 2020 waren er 171.050 medewerkers in dienst bij alle gemeenten. Daarmee is voor het vijfde jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Meer werk en andere taken (ook corona gerelateerd zoals de uitvoering van de Tozo-regeling en meer handhaving op straat) zijn naast de toename van het budget de belangrijkste redenen voor de stijgende bezetting.

Hoe de situatie in 2021 zal zijn is voor een groot deel afhankelijk van het verloop van de coronacrisis en of er al of niet bezuinigingen op de gemeenten afkomen. De verwachting is ook dat de krapte op de arbeidsmarkt voor de functiegebieden automatisering/ICT, ruimtelijke ordening/milieu en welzijn/ jeugdzorg zal blijven bestaan.

Meer vrouwelijke leidinggevenden en salaris man/vrouw zo goed als gelijk

We zien een stijging – van 40% in 2019 naar 43% in 2020 - van het aantal vrouwelijke leidinggevende bij gemeenten. Landelijk ligt het aantal vrouwelijke leidinggevenden met 26% een stuk lager dan in de gemeentelijke sector. Ook is het verschil in het bruto maandsalaris (gecorrigeerd voor deeltijd) tussen mannen en vrouwen in de gemeentelijke sector kleiner geworden. Mannen verdienen slechts € 2,- bruto meer dan vrouwen.

Flexibele bezetting gelijk gebleven

Evenals in 2019 zien we in 2020 dat 18% van de bezetting flexibel was. De trend van steeds verdere flexibilisering lijkt hiermee te zijn stopgezet. Als gevolg van de coronacrisis - extra taken en hogere werkdruk - was de verwachting dat gemeenten wellicht een grotere flexibele bezetting zouden aanhouden, maar dat zien we niet terug in de cijfers. Gemeenten laten juist zien wendbaar te zijn tijdens de coronacrisis door de flexibele inzet van de eigen medewerkers.

Dit hebben we echt nodig. Het is fijn om je eigen cijfers te kunnen afzetten en daarnaast kan de Personeelsmonitor als goede onderbouwing gebruikt worden voor je strategische personeelsplanning.

Verzuim gedaald

Het ziekteverzuimpercentage is gedaald naar 5,5% (in 2019 5,8%). Met name het kort verzuim is gedaald. Dit kan een gevolg zijn van het thuiswerken in coronatijd.

Daling gemiddelde leeftijd en meer jonge medewerkers

De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren is in 2020 verder gedaald naar 47,7 jaar. Dit is grotendeels te verklaren door een verdere toename van jonge instromers.

Doelstelling participatiebanen al behaald

Eind 2020 zijn er binnen gemeenten bijna 5.500 participatiebanen ingevuld. Daarmee is de landelijke banenafspraak voor gemeenten van 5.250 gerealiseerde banen in 2023 vroegtijdig ruim behaald.

Wat verder opvalt

We zien een daling van het aantal stage- en werkervaringsplekken. Waarschijnlijk het gevolg van (verplicht) thuiswerken waardoor persoonlijke begeleiding lastig is. Ook de opleidingsuitgaven laten een daling zien, dit is mogelijk een direct gevolg van het niet doorgaan van fysieke cursussen en opleidingen. Uit de Personeelsmonitor blijkt dat de formatie van gemeenten ruimte heeft om plaats te bieden aan stagiairs, werkervaringsplekken en participatiebanen.

Superdocument, zoveel mooie cijfers, die helpen om inzichten te verkrijgen en zelfs collega's mee te nemen en te overtuigen.

Vragen

Heb je een vraag over de gegevens uit de Personeelsmonitor of andere vragen? Stuur dan een e-mail naar personeelsmonitor@aeno.nl.

Stuur een email

Personeelsmonitor in de pers

Personeelsmonitor overzicht

A&O fonds Gemeenten voorziet Nederlandse gemeenten jaarlijks van de nieuwste cijfers via de Personeelsmonitor. De monitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder. Voor meer informatie, klik 'lees meer'.

Nieuwsbrief

Op de hoogte worden gehouden over de laatste ontwikkelingen in jouw vak? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Naar nieuwsbrief

Volg ons op onze socials

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

LinkedIn Twitter Youtube

Misschien vind je dit ook interessant