Meld je nu aan voor het leernetwerk Leiderschap met vertrouwen dat bedoeld is voor middenmanagement van gemeenten, zoals teamleiders en afdelingshoofden. Tijdens dit leernetwerk, dat 10 maanden duurt, ga je aan de slag met een leiderschapsstijl waarbij ruimte wordt gegeven aan medewerkers met goede ideeën en initiatieven. Je leert hoe je loslaten in je werk praktisch toepast.

Leiderschap met vertrouwen

Wil je als gemeente een wendbare en vitale organisatie zijn, dan is leiderschap met vertrouwen daar één van de bouwstenen voor. De praktische toepassing van deze vorm van leiderschap is niet eenvoudig. Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de ontwikkeling van hybride werken, vragen om een toepassing van leiderschap op basis van vertrouwen. Hoe zet je als manager en leider daarin de juiste stappen?

Zeven dingen die je leert

  1. Een voorbeeldrol vervullen
  2. Beter leren luisteren
  3. Goed coachen en begeleiden van het team
  4. Sturen op verandering en daar randvoorwaarden voor bieden
  5. Verantwoordelijkheden delen
  6. Positie bepalen en grenzen stellen
  7. Bouwen aan zelfvertrouwen en beter omgaan met druk van binnen en buiten de organisatie

Misschien vind je dit ook interessant