Aan het woord is gemeentesecretaris Stella van Gent van de gemeente Harlingen. Zij zag hoe de gemeentelijke organisatie de afgelopen jaren soms tekort schoot door capaciteitsproblemen. Met een nieuw college dat dienstverlening hoog in het vaandel heeft, zet zij in op versterking van de organisatie. “Nu doorpakken, dat wil de politiek, dat wil de nieuwe burgemeester en dat wil ik”.

Spannende kwesties

Waarmee worstelde de organisatie de afgelopen periode? Stella: “Veel is goed geregeld hier in Harlingen, maar niet alles. Soms zijn er bijvoorbeeld heel lange doorlooptijden bij vergunningverlening voor simpele zaken als een dakkapel.

Daarbij neemt het aantal Wob-verzoeken toe en ook zijn er hier een paar heel spannende juridische kwesties die beslag leggen of hebben gelegd op onze juridische capaciteit. Zo is een voormalig bedrijventerrein herontwikkeld naar woonbestemming. Daarbij is in het verleden een aantal zaken misgegaan om diverse redenen, waaronder het feit dat we als gemeente hadden meebetaald aan de herontwikkeling.

Dat werd door een politieke partij geïnterpreteerd als staatssteun en het destijds zittende college werd teruggefloten. De betrokken bouwer accepteerde dat vervolgens niet en vocht de afkoopsom aan. Recentelijk is er gelukkig overeenstemming bereikt en hebben we het kunnen afronden. Maar deze kwestie heeft onze juridische medewerkers zo’n twaalf jaar lang beziggehouden.”

Gemeentesecretaris Stella van Gent Gemeente Harlingen portret
Gemeentesecretaris Stella van Gent, Harlingen. Fotografie: De Beeldredaktie - Jaap Schaaf

Ons ontwikkeltraject Samen Harlingen zet in op zelfstandigheid van Harlingen

Stella van Gent, Gemeentesecretaris Harlingen

Onrust

Stella wijst op het brede takenpakket van de gemeente. “Harlingen is een zeekering, dus de bescherming van Noord-Nederland tegen het water is, in samenhang met het waterschap, een gedeelde verantwoordelijkheid, ook voor onze gemeente. Dat geeft uitdagingen.

Daarbij hebben we ook een zeehaven en de haven komt van alles en iedereen binnenvaren. De meesten met goede bedoelingen, maar er spelen ook andere zaken. Dat heeft te maken met ‘ondermijning’ en daar zijn het Openbaar Ministerie, de provincie en het Rijk bij nodig. Dat ontstijgt de mogelijkheden van onze BOA’s.”

Boa handboeien
Fotografie: Kees Winkelman

Wat ook opvalt is de inwonerssamenstelling. Harlingen heeft onder de zestienduizend inwoners veel ouderen en ook speelt werkeloosheid en sociale problematiek een rol. “Je kunt ons vergelijken met grote steden en met de meeste andere havensteden. Zo maken hier relatief veel inwoners gebruik van de diensten binnen het sociaal domein”, meldt Stella daarover.

Vervolgens gaat zij in op zaken die de afgelopen jaren onrust onder de inwoners veroorzaakten. “Vooral de komst van een Regionale Energie Centrale in de haven was echt een beladen onderwerp. Er is in die tijd een politieke partij tegen opgericht en die is ook aan de macht geweest. Daaraan kon je zien dat de Harlingers er heel goed in zijn om zich te organiseren en zo een stem te krijgen.

Het gebeurt wel dat sommige inwoners zo getergd zijn dat ze nare brieven sturen naar ambtenaren op persoonlijke titel. Dergelijke vormen van bedreiging, daar scherm ik mijn medewerkers voor af. Harlingers zijn heel direct en dat is mooi. Ze hebben hier zelfs een speciaal werkwoord voor zeuren, sjanteren. Of je als gemeente nu heel goed werk verricht of soms toch te traag bent, gesjanterd wordt er altijd.

Het is echt onze core business om de inwoners snel en goed van dienst te kunnen zijn. Doorpakken dus is de boodschap. Dat wil de politiek, dat wil ik, dat wil de nieuwe burgemeester.

Stella van Gent, Gemeentesecretaris Harlingen

Het merendeel is gelukkig wel heel trots op Harlingen. En terecht, zie onze prachtige historische binnenstad en denk bijvoorbeeld aan de Tall Ship Races die deze zomer weer plaats zullen vinden. Dat is echt een geweldig evenement met al die grote schepen die van over de hele wereld hier naartoe komen. Daarin zijn we aanjager en faciliteerder voor de organisatie, maar de mensen hier, de eigen Harlingers, die doen het.”

Versterking

“Bij versterking van onze organisatie gaat het om vergunningverlening, handhaving en toezicht houden. Ook op het juridische terrein is versterking nodig. Het is echt onze core business om de inwoners snel en goed van dienst te kunnen zijn. Doorpakken dus is de boodschap. Dat wil de politiek, dat wil ik, dat wil de nieuwe burgemeester”, aldus Stella.

Harlingen is een compacte gemeente met 137 fte en 152 medewerkers in vaste dienst. Naast de vaste formatie maakt Harlingen ook gebruik van rond de vijftig personen aan ingehuurd personeel en ongeveer zes stagiaires. In totaal werken er dan iets meer dan 200 mensen voor de gemeente Harlingen.

“Momenteel huurt de gemeente Harlingen een kwart van haar personeel extern in en de kosten die daarmee gemoeid zijn, bedragen een derde van de begroting. Ergo, ingehuurd personeel is fors duurder dan vast personeel. Die inhuur van relatief veel extern personeel doet wel iets met de samenhang en betrokkenheid bij de medewerkers onderling.

Gemeentesecretaris Stella van Gent Gemeente Harlingen
Gemeentesecretaris Stella van Gent, Gemeente Harlingen. Fotografie: De Beeldredaktie - Jaap Schaaf

Daarbij is vastgesteld dat politiek, bestuur en medewerkers de noodzaak inzien om diverse - personele én organisatorische - zaken aandacht te geven. Hierop is het ontwikkeltraject Samen Harlingen in gang gezet waarmee we diverse ontwikkelingen willen realiseren die leiden tot een versterking van de zelfstandigheid. Het gaat erom dat Harlingen een gemeente is en blijft waar het voor burgers en medewerkers fijn toeven is.”

Ook staat een samenvoeging op één locatie van de gemeentelijke diensten - nu nog verspreid over vijf locaties - gepland en ook dat zal volgens Stella zeker bijdragen tot een betere dienstverlening aan burgers en ondernemers. Daarnaast maakt zij zich sterk voor wat zij haar grootste uitdating noemt: de zelfstandigheid van Harlingen als gemeente. “We staan er financieel goed voor, bestuurlijk is het na turbulente jaren nu politiek stabiel. Om dat om te zetten in een langjarig perspectief van een zelfstandig Harlingen is echt mijn grootste uitdaging.”

Misschien vind je dit ook interessant