Steeds meer gemeenten werken wijkgericht om beter aan te sluiten bij de behoeften van bewoners. Maar welke gemeentelijke organisatievorm past daar nou het beste bij? Platform 31 organiseerde een Werkplaats Wijkgericht Werken om antwoord te geven op deze vraag. De opbrengsten zijn verzameld in de publicatie ‘Organisatievormen in het wijkgericht werken’. Download deze nu hier zodat je direct inzicht krijgt in verschillende succesvolle organisatievormen. Ook vind je er oefeningen waarmee elke gemeente direct aan de slag kan.

De publicatie kwam mede tot stand door een bijdrage van A&O fonds Gemeenten.

Wijkgericht

Problemen die spelen in de wijk met bijvoorbeeld overlast veroorzakende jongeren of slechte samenwerking tussen bewoners die samen een buurthuis beheren, hebben invloed op hoe bewoners hun wijk ervaren. Interventies van gemeenten of welzijnsinstellingen sluiten niet altijd aan bij de behoeften van bewoners. Wijkgericht werken is een manier waarop de gemeente beter inzicht krijgt in hoe bewoners het leven in de wijk beleven.

Werkplaats Wijkgericht Werken

Een Werkplaats is een werkvorm die bestaat uit meerdere bijeenkomsten, waarin ambtenaren uit de wijk en het gemeentelijk domein kennis, inzichten en ervaringen met elkaar delen. Samen komen zij tot werkwijzen die passen bij hun organisatie en die toepasbaar zijn voor anderen. Door de coronapandemie vond de Werkplaats dit keer volledig online plaats.

Verschillende manieren

Gemeenten moeten zelf bedenken hoe ze hun organisatie inrichten om effectief wijkgericht te kunnen werken. Dat gaat overal anders. In sommige gemeenten ligt de nadruk op het betrekken van het gemeentebestuur en de politiek, andere gemeenten zetten in op burgerparticipatie. Gemeenten proberen hierbij, met de beste bedoelingen, vaak het wiel opnieuw uit te vinden. Dit komt mogelijk doordat de verschillende organisatievormen van wijkgericht werken tot nu toe nauwelijks goed in beeld zijn gebracht of geanalyseerd.

Vijf profielen

In deze publicatie worden vijf profielen van wijkgericht werken uitgelicht. Aan de basis van deze profielen staat de ‘schuifoefening’; een werkwijze waarmee aan de hand van een vijftal schuiven gemeenten inzicht krijgen in wijkgericht werken in hun gemeente. De schuifoefening is bij verschillende gemeenten afgenomen en de data zijn geanalyseerd. Zo is gekomen tot een vijftal profielen. Deze profielen geven inzicht in de verschillende soorten wijkgericht werken in Nederland.

Platform31 ontwikkelde de schuifoefening in samenwerking met het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB).

Organisatievormen in het wijkgericht werken publicatie 600

De wijkambtenaar

De vijf profielen laten zien welke keuzes gemeenten hebben bij de inrichting van het wijkgericht werken. Elk profiel heeft zijn eigen opdracht aan de wijkambtenaar, met eigen kenmerken en competenties waar de wijkambtenaar over moet beschikken.

De publicatie sluit af met een bijdrage van dr. Merlijn van Hulst, universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en Martine de Jong, adviseur bij TwynstraGudde en onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij reflecteren op de vijf profielen en plaatsen ze in een breder, bestuurskundig perspectief.

Misschien vind je dit ook interessant