Meedenken, netwerken en op de hoogte blijven!

In 2017 werkt het A+O fonds Gemeenten met vijf beleidsthema’s (bekijk het jaarplan 2017). Per thema werken we met één of meerdere klankbordgroepen. Elke groep bestaat uit 15 tot 20 deelnemers uit de gemeentelijke sector; gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, belastingsamenwerking, GGD. Kortom: medewerkers uit verschillende organisaties (aangesloten bij de CAR-UWO) en met verschillende achtergronden. Medewerkers van werkgevers- en werknemersorganisaties en van het A+O fonds zelf sluiten ook aan bij de klankbordgroepen.

Wat houdt een klankbordgroep in?

Als deelnemer van een klankbordgroep, ben je adviseur en ambassadeur van het A+O fonds Gemeenten:

  • Je denkt mee met en levert input voor projecten die het fonds in 2017 uitvoert.
  • Je hebt kennis van het thema van de betreffende klankbordgroep en bent in staat inhoudelijke input te leveren.
  • Je neemt deel aan vier bijeenkomsten per jaar. We gaan er vanuit dat je je voor deze bijeenkomsten vrij kunt maken.
  • Je bent de ambassadeur van A+O fonds Gemeenten in jouw eigen organisatie en in de regio. Tevens kunnen we je benaderen om bepaalde onderwerpen in jouw gemeente en regio uit te dragen.
  • Deelname is vrijwillig. Er wordt geen onkostenvergoeding verstrekt.

Wat krijg je ervoor terug?

Als deelnemer van de klankbordgroep word je betrokken bij de projecten waar het A+O fonds zich, op verzoek van gemeenten zelf, mee bezighoudt. Op die manier krijg je de mogelijkheid mee te denken met beleidsthema’s, word je voorzien van nieuwe (inhoudelijke) informatie en bieden we een landelijk netwerk en platform van collega’s uit de gemeentelijke sector. Met daarbij bovendien een netwerk van maatschappelijke organisaties die zich met dezelfde thema’s bezig houden.

Thema’s

Onderstaande thema’s hebben een klankbordgroep:

  • Arbeidsomstandigheden (vol)
  • (Inclusieve) arbeidsmarkt; Arbeidsmarktontwikkelingen en SPB
  • Meester in je Werk (met onder andere de onderwerpen: website Meesterinjewerk.nl, loopbaaninstrumenten zoals de TalentSpiegel, Baas in eigen Loopbaan, doorontwikkeling van online leren, rol van leidinggevenden, stimuleren ontwikkeling en mobiliteit)
  • Omgevingswet
  • Veranderen en Leren

Interesse of meer weten?

Laat het ons weten door een mail te sturen aan secretariaat@aeno.nl o.v.v. klankbordgroep + thema.