Gemeenten hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren definitief achter zich gelaten.

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor biedt gemeenten goed inzicht in verschillende HR- en arbeidsmarkt indicatoren. Door de hoge respons in het onderzoek ontstaat een nauwkeurige benchmark. De Personeelsmonitor is daarmee een waardevol instrument voor gemeenten die aan de slag willen met hun HR- of arbeidsmarktbeleid. Lees de personeelsmonitor 2017 online of bestel een exemplaar.

Personeelsmonitor 2017 – Highlights

Formatie en bezetting

Gemeenten hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren definitief achter zich gelaten. We zien door de uitbreiding van het aantal taken van gemeenten voor het tweede jaar weer groei in de bezetting. En gemeenten verwachten in meerderheid om ook in 2018 door te groeien.

Instroom, doorstroom en uitstroom

Het instroom percentage van gemeenten is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld tot 10 procent in 2017. Dit had nog hoger kunnen zijn, want eind 2017 stonden er bij gemeenten nog zo’n 4.200 vacatures open. Daarvan was 11 procent lastig vervulbaar. Een teken dat de arbeidsmarkt aantrekt en tegelijk weer wat krapper is geworden. Vooral voor ICT, ruimtelijke ordening, bouwkundige en financiële functies was de vraag hoger dan het aanbod.

Veel gemeenten investeren in het aantrekken van jongeren. Inmiddels heeft ruim driekwart van de gemeenten daar beleid op ingezet, waarbij vooral stage plaatsen en traineeplekken worden ingezet om jongeren een kans te geven bij de gemeente. Ook heeft bijna de helft van alle gemeenten inmiddels een generatiepact, waarbij oudere medewerkers minder gaan werken om ruimte te maken voor jongeren.

Hoewel gemeenten er in slagen meer jongeren aan te trekken, raken ze deze ook weer snel kwijt. De uitstroom onder jongeren is, na de uitstroom van 60+ medewerkers, het hoogst. Slechts een kleine 30 procent van de gemeenten neemt ook maatregelen om jongeren voor de organisatie te behouden.

Ziekteverzuim

Het algemene verzuimcijfer over 2017 is 5,4%. Dit is een stabiel cijfer ten opzichte van de vorige jaren (2016 was het cijfer 5,6% en in 2015 5,3%). Er bestaan echter grote verschillen per gemeente.

Meer weten?

Lees de personeelsmonitor 2017 online of bestel een exemplaar. Heb je vragen of ideeën over de monitor? Neem dan contact op met Fred Jansen (programmamanager).

Bekijk ook de Personeelsmonitoren van voorgaande jaren.

Aanbevolen voor u