We hebben de RI&E Gemeenten geactualiseerd in samenspraak met de gebruikersgroep. Deze komt nu tegemoet aan de wens om flexiber om te kunnen gaan met RI&E. De Risico Inventarisatie en Evaluatie Gemeenten (RI&E Gemeenten) is een digitaal instrument ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties om goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De lijsten zijn geactualiseerd ten aanzien van wetgeving en inspectiebeleid.

De grootste verandering is dat er nu twee vragenlijsten zijn. Eén vragenlijst die organisatiegericht is (beleid, gebouw, afdeling) en een vragenlijst die geordend is naar de arbothema’s.

De vragenlijsten zijn te vinden na inloggen in het systeem onder tabblad beheer en sub tabblad RIE vragenlijsten. Op het moment dat je een nieuwe RIE toevoegt, verschijnt automatisch de keuze voor één van deze vragenlijsten waarmee je aan de slag gaat.

Wij horen graag wat jullie ervaringen zijn met de vernieuwde vragenlijsten, bij voorkeur per mail naar gezondwerk@aeno.nl.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant