Hoe geef jij ruimte aan ontwikkeling? Hier vind je tips voor de hele organisatie. Omdat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig niet zal verdwijnen, is het belangrijker dan ooit om ruimte te geven aan de ontwikkeling van jezelf, je collega’s en de organisatie.

Gemeentesecretaris nick scheltens en beleidsadviseur p o nadine van der werf bij de gemeente geldrop 03
Beleidsadviseur P&O Nadine van der Werf en Gemeentesecretaris Nick Scheltens, gemeente Geldrop. Fotografie: De Beeldredaktie | Vincent van den Hoogen

Door een combinatie van demografische ontwikkelingen, complexere functies en toenemende taken hebben we de komende jaren te maken met personeelskrapte.

Lees hier onze tips en praktische tools voor jou als bestuurder en management, leidinggevenden, HR of medewerker om ruimte te geven aan ontwikkeling.

Tip 1: Denk en plan vooruit

Niet alleen complexere functies en meer taken maar ook demografische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in de arbeidsmarkt de komende jaren. De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren is relatief hoog en de komende 5 jaar bereikt maar liefst 1 op de 6 ambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd. Wat betekent dat voor jouw gemeente?

Personeelsmonitor 2022

In de Personeelsmonitor 2022 worden de recente ontwikkelingen geschetst. In het interactieve dashboard vind je de actuele cijfers van jouw gemeente en kun je benchmarken op basis van provincie en gemeentegrootteklasse. Het werkboek met stappenplan Succesvol de arbeidsmarkt op is een leidraad om tot een meerjarige strategische personeelsplanning te komen.

Dashboard Personeelsmonitor 2022

Tip 2: Geef talent de ruimte

Investeer in duurzame inzetbaarheid

Nog nooit was het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten zo hoog als in 2022: 6,7% (landelijk: 5,6%). Meer taken plus het grote aantal moeilijk vervulbare vacatures leiden ook tot meer ervaren werkdruk. Daarbij zijn nieuwe skills nodig om complexere en nieuwe functies te vervullen.

Instrumenten ziekteverzuim

A&O fonds Gemeenten biedt een groot aantal tools om met het ziekteverzuim aan de slag te gaan, waaronder onderzoek, best practices en een berekenaar om doelen vast te stellen en te volgen. Vind deze instrumenten om direct aan de slag te gaan hier:

Leren en ontwikkelen

Ook ruimte maken om te blijven leren en ontwikkelen is essentieel om medewerkers fit for the job te houden. Het is een uitdaging om hier tijd voor te maken als er zoveel werk te doen is. Zeker ook voor gemeenteambtenaren die minder ervaren of enthousiast zijn om zich nieuwe dingen eigen te maken. Bestuurders en management hebben een belangrijke rol om het belang van leren en ontwikkelen te onderkennen en te stimuleren.

Met het programma Update! werd speciaal gefocussed op ontwikkelingstrajecten voor (v)MBO-ers. De lessen zijn gebundeld in de publicatie Werk in uitvoering. Daarnaast biedt A&O fonds Gemeenten laagdrempelige inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers onder de noemer Safari, die gratis toegankelijk zijn.

Behouden talent

Ook voor het aantrekken en behouden van jong talent is het bieden van ontwikkelkansen belangrijk. Uit recent onderzoek blijkt dat een derde van de nieuwe instromers bij gemeenten binnen drie jaar weer vertrekt, waarbij jongeren een grote groep vormen. Onvoldoende carrièreperspectief blijkt de belangrijkste reden om een andere baan te zoeken. Download hiervoor het rapport van onderzoeksbureau ABF Personeelsdynamiek.

Tip 3: Investeer in leiderschapsontwikkeling

De grote maatschappelijke opgaven in een steeds complexer en veelal regionaal speelveld vereisen een wendbare gemeentelijke organisatie met nieuw leiderschap. A&O fonds Gemeenten organiseert regelmatig diners en leernetwerken voor strategisch management, in samenwerking met onder andere de VGS, VNG en andere A&O fondsen.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Tip 1: Maak tijd voor het goede gesprek

Goede gesprekken zijn onmisbaar om te weten wat de talenten van je medewerkers zijn, wat hen bezighoudt (ook privé) en wat zij als hun bijdrage aan het team zien. Hoewel er in de meeste gemeenten volop vergaderd wordt schiet een gesprek met volle aandacht voor elkaar er nog wel eens bij in. Download illustratie succesfactoren | Maak van elk gesprek een succes.

Tip 2: Ga aan de slag met ziekteverzuim

Uit de onlangs gepubliceerde Personeelsmonitor blijkt dat het ziekteverzuim bij gemeenten nog nooit zo hoog was als in 2022: 6,7%. Bijna 60% meldde zich minimaal één keer ziek. Meer (en vaak complexere) taken, wisselende prioriteiten en het grote aantal moeilijk vervulbare vacatures leiden er ook toe dat mensen steeds meer werkdruk ervaren.

In ons dossier Verzuim vind je speciale tips om als leidinggevende met ziekteverzuim aan de slag te gaan.

Tip 3: Gun jezelf en je team nieuwe inspiratie, inzichten en ideeën

In je werk sta je iedere dag klaar voor de inwoners, je team en je collega’s in de gemeente. Juist daarom is het belangrijk om regelmatig te investeren in je eigen ontwikkeling en werkgeluk. Laat je inspireren en ontmoet collega’s uit heel Nederland tijdens de Zomer- en Wintersafari’s.

Tip 1 : Ga aan de slag met nieuwe technieken voor werven, binden en boeien

Doelgroepgericht werven, referral recruitment, employer branding, generatiemanagement. Hoe werf, bind en boei je in deze krappe arbeidsmarkt? In de community arbeidsmarktstrategie vind je niet alleen veel informatie, je kunt ook ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan collega’s uit andere gemeenten. Ook bieden we verschillende masterclasses aan.

Community Arbeidsmarktstrategie

Tip 2: Hou blijven leren hoog op de agenda

Uit recent onderzoek van het A&O fonds blijkt dat de leercultuur bij gemeenten positiever is dan het landelijk beeld. Er is veel aanbod, maar lang niet alle medewerkers maken er gebruik van. Met name 55+-ers en (V)MBO-opgeleiden vragen meer aandacht.

In 2023 organiseert A&O een serie van 9 Leren over Leren-sessies. Daarnaast is er een community om ervaringen uit te wisselen en doen we nader onderzoek naar nieuwe leervormen.

Community Leren en Ontwikkelen

Tip 3: Pak ziekteverzuim integraal aan

Uit de onlangs gepubliceerde Personeelsmonitor blijkt dat het ziekteverzuim bij gemeenten nog nooit zo hoog was als in 2022: 6,7%. Bijna 60% meldde zich minimaal één keer ziek. Meer (en vaak complexere) taken, wisselende prioriteiten en het grote aantal moeilijk vervulbare vacatures leiden er ook toe dat mensen steeds meer werkdruk ervaren.

In ons dossier Verzuim vind je een groot aantal tools om met integraal met ziekteverzuim aan de slag te gaan, waaronder onderzoek, succesfactoren en een berekenaar om doelen vast te stellen en te volgen. In hetzelfde dossier staan ook tips die je kunt delen met je management en leidinggevenden in je organisatie.

Tip 1: Gun jezelf nieuwe inspiratie, inzichten en ideeën

In je werk sta je iedere dag klaar voor de inwoners en je collega’s in de gemeente. Juist daarom is het belangrijk om regelmatig te investeren in je eigen ontwikkeling en werkgeluk. Laat je inspireren en ontmoet collega’s uit heel Nederland tijdens de Zomer- en Wintersafari’s!

Tip 2: Werk gezond

Doe je fysiek zwaar werk of zit je veel achter een beeldscherm? Is je thuiswerkplek goed ingericht? Wil je je hybride werken nog beter eigen maken? A&O fonds Gemeenten biedt veel tips en checklists op de website en in de arbocatalogus.

Tip 3: Stap in je toekomst

De samenleving is volop in ontwikkeling en je werk verandert mee. Waar liggen jouw talenten? Wat kun en wil je verder ontwikkelen? Op de website allesuitjezelf.nl vind je veel informatie, testen en gratis cursussen en webinars.

Misschien vind je dit ook interessant