Dordrecht is sinds kort centrumgemeente en neemt het voortouw op dienstverlening en het tegemoet treden van de opgaven in de regio Drechtsteden. Organisatieadviseur Barbara de Bruin-Vos en loopbaanadviseur Josée Dekker vertellen over de programma’s die het verschil maken voor de medewerkers. Duurzame inzetbaarheid, werkgeluk, vitaliteit en mobiliteit zijn naast leren en ontwikkelen de ijkpunten in dat verhaal; met een bijzondere plek voor een programma gericht op medewerkers op mbo-niveau.

Transformatie

Barbara: “We zitten nu middenin een transformatieproces omdat Dordrecht onlangs centrumgemeente is geworden voor de regio Drechtsteden. Daarbij is een koers voor Dordrecht uitgezet die we samenvatten met de woorden Slim, samen en vooruit. Onze ambitie is om innovatiever, digitaler, creatiever en efficiënter te zijn waar het kan en daarvoor is slim de term. Dit staat ook voor werken vanuit je talent, wat we als centrumgemeente enorm stimuleren.

Samen staat voor hoe voor we intern werken, maar ook dat we het samen willen doen met de regio, alle inwoners en de ondernemers. We willen ook vooruit en dat staat voor resultaat ais de belofte aan anderen en de gemeenten in de regio Drechtsteden. Het realiseren van deze ambitie kan niet zonder goed opgeleide en bevlogen medewerkers. Leren en ontwikkelen van de medewerkers staat dan ook centraal en hiervoor is het Persoonlijk Educatie Platform opgericht.”

Barbara debruin vos Dordrecht portret
Fotografie: De Beeldredaktie | David Rozing

Onze ambities realiseren we niet zonder goed opgeleide en bevlogen medewerkers.

Barbara de Bruin-Vos, Organisatieadviseur gemeente Dordrecht

Josée haakt aan door te melden dat zij er - samen met collega-loopbaanadviseurs -vanuit P&O is voor alle 3500 medewerkers in de regio Drechtsteden. “Er zijn projecten voor de hele regio en daar kan iedereen aan deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘5-daagse Safari’ van A&O fonds Gemeenten, pensioenadvies bijeenkomsten en trainingen en workshops die via de regionale trainingskalender worden aangeboden. We werken ook samen met specifieke organisaties als het gaat over mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit of leren en ontwikkelen. In dat geval is P&O meer een samenwerkingspartner die maatwerk en expertise levert. Soms doen we de uitvoering zelf, maar ook kunnen we de regisseursrol pakken. Externe partijen haken dan aan voor de uitvoering. Daarnaast is er de één-op-één begeleiding en dat gaat vooral over loopbaancoaching en mobiliteitsadvies.”

Subsidie voor uniek mbo-programma

Aan de samenwerking met A&O fonds Gemeenten is sinds kort een nieuw leer- en ontwikkelprogramma toegevoegd voor medewerkers met een mbo-opleiding. Dordrecht vroeg daarvoor bij het fonds subsidie aan en dat maakte het mede mogelijk om oktober 2021 te starten.

Barbara: “In eerste instantie was dit bedoeld als een mbo trainee-programma. Dat is aangepast omdat we zagen dat de aanmeldingen nog niet voldoende waren om te starten met een groep. Daarom maakten we het mogelijk dat ook mensen met dat opleidingsniveau die al binnen Dordrecht werken bij de gemeente zich kunnen aanmelden via hun teamleider. De mensen die deelnemen komen uit verschillende plekken in de organisatie, zoals begraafplaatsbeheer, parkeerbeheer of het museum. Ook doet een jonge man mee die coördinatie doet voor speeltuinen en een ander die dat doet voor de sportvelden.”

Josee dekker loopbaanadviseur Gemeente Dordrecht
Fotografie: De Beeldredaktie | David Rozing

Zelfinzicht is de rode draad in ons mbo-programma.

Josée Dekker, Loopbaanadviseur

Josée vult aan: “In het mbo-programma starten we met zelfinzicht. Als je als medewerker de regie wilt nemen, stappen wilt zetten en keuzes wilt maken, begint daar echt alles mee. Het is ook de rode draad in het programma.

De deelnemers doorlopen daarvoor zeven modules, waarbij we iedere keer een stukje persoonlijke ontwikkeling oppakken. De modules bestaan uit een workshop met altijd parallel een één-op-één coachingsgesprek voor de deelnemers. Dus bij alles wat ze leren vinden ze de verdieping voor de doelen voor zichtzelf die ze vooraf hebben aangegeven. Dat is dus de rode draad in die coachinggesprekken.

Wat deelnemers daarnaast leren, zijn netwerkvaardigheden. Dus hoe zichzelf kunnen presenteren en hoe ze contact kunnen leggen. Zo verlagen we de drempel en leren ze dat ze zelf verantwoordelijk kunnen pakken.” De laatste opdracht is in het programma is een pitch. Daarbij zijn de gemeentesecretaris, de opdrachtgever en de teamleiders aanwezig. “Dat is echt een heel mooi moment voor de deelnemers om zichzelf op de kaart te zetten door zichzelf te presenteren. Daarnaast geeft dit input voor het persoonlijk ontwikkelplan en personeelsgesprek”, aldus Barbara.

Voortrekkersrol

Josée is enthousiast over de opzet van dit mbo-programma: “Het is een succes, als je ziet wat voor stappen de deelnemers hebben gezet, hoe hecht de groep is geworden en met welk plezier ze eraan deelnemen.” Barbara sluit aan en benadrukt hoe uniek dit project in gemeenteland is: “Wat het uniek maakt, is dat het zo persoonlijk gericht is. En, dat dit programma is gericht op een groep die vooral in het fysieke domein werkzaam is. Daar zijn erg weinig programma’s voor.”

Alles wat wij hier ontwikkelen, moet zijn op te schalen naar de regio.

Barbara de Bruin-Vos, Organisatieadviseur gemeente Dordrecht

Over de rol die Dordrecht heeft, zegt Barbara: “We zijn centrumgemeente en hebben een voortrekkersrol binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden. Alles wat wij hier ontwikkelen, moet op te schalen zijn naar de regio.

We zijn dan ook supertrots op het mbo-leerprogramma. Niet alleen omdat het uniek is op mbo-niveau, maar ook omdat het zeker iets voor regionaal is om in te gaan stappen. Het gaat er dan om het samen verder te ontwikkelen en afstemming te doen, dus kijken hoe met kleine aanpassingen maatwerk mogelijk is. Dan is onze missie geslaagd, want dan ga je met elkaar écht leren. Daar werken we als adviseurs aan, elke dag weer. Ik denk dat we straks trots zijn als we bij iedereen bij elke medewerker en leidinggevende de ruimte hebben gemaakt op te blijven leren. Maar eigenlijk gaat het ook over met gewoon heel veel werkplezier je werk te kunnen doen.”

Misschien vind je dit ook interessant