Net zo snel als de samenleving verandert, moeten gemeentelijke organisaties zich aanpassen aan nieuwe eisen en omstandigheden. Terwijl gemeenten onverminderd publieke diensten moeten aanbieden, dwingen de ontwikkelingen tegelijkertijd tot bijstellingen en innovaties. Of het nu gaat om de transformatie in de zorg, de voorbereidingen op de Omgevingswet of de digitalisering, de verwachting is dat de gemeente levert én vernieuwt. Een dubbele opgave dus die veel vergt van de mensen die in de gemeente werken. Het vraagt aanpassings- en vooral leervermogen van de organisatie en van de mensen.

Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt

Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling naar de organisatie van de toekomst. Dit doen we onder meer met subsidieregelingen om innovaties te stimuleren, kennis daarover te ontwikkelen en deze verder onder gemeenten te verspreiden.

Benieuwd naar wat andere gemeenten hebben gerealiseerd met subsidie vanuit het A&O fonds? Kijk hier.

Voor wie?

We beperken ons niet alleen tot gemeenten en ambtelijke fusieorganisaties, maar stellen de subsidieregelingen ook open voor gemeentelijke shared service centra en verplichte gemeenschappelijke regelingen, zoals veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Daarnaast hebben de volgende organisaties toegang:

  • organisaties die bestaan uit personeel dat vanuit gemeenten gedetacheerd is en die zijn opgericht voor ondersteuning van medewerker en organisatie (zoals sommige regionale mobiliteitscentra)
  • uitvoeringsorganisaties (al dan niet in samenwerkingsverband) van wettelijke gemeentelijke taken, zoals (intergemeentelijke) sociale diensten.

Voor samenwerkingsverbanden geldt dat deze voor minimaal 75% uit gemeenten moet bestaan. Voor alle organisaties geldt dat zij de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAR-UWO, moeten toepassen. Lees hier de exacte formulering van de toegangscriteria die het bestuur heeft vastgesteld.

Subsidieregelingen 2019

Download hier de subsidiewijzer.

Direct_Inloggen  Subsidiewijzer_downloaden_01

Geen inloggegevens bekend?

Zijn er binnen uw gemeente geen inloggegevens bekend of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met onze Subsidie Helpdesk.