Subsidies als stimulans voor gemeenten

‘Gemeenten stimuleren om kennis daadwerkelijk toe te passen en te verankeren in de praktijk’. Dat is waar het A+O fonds Gemeenten zich op richt met haar subsidieregelingen. Het resultaat? Organisaties en personen die optimaal functioneren binnen de gemeentelijke sector.

Benieuwd naar wat andere gemeenten hebben gerealiseerd met subsidie vanuit het A+O fonds? Kijk hier.

Voor wie?

Werknemers en organisaties op wie de CAR of CAR/UWO van toepassing is kunnen gebruik maken van de subsidieregelingen. Bij twijfel moet de aanvrager aantonen dat deze rechtspositieregeling van toepassing is (bijvoorbeeld met een aanstellingsbrief).

Subsidieregelingen 2017

Hoe ziet de gemeente van de toekomst eruit? In ieder geval als een aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisatie. Waar weerbare en wendbare mensen werken, die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan. Dat is nodig om de taken die gemeenten hebben, goed uit te kunnen voeren. Inwoners verwachten dat hun gemeente hun behoeften ziet en antwoord heeft op hun vragen. Daarvoor is kennis nodig van de inhoud, het netwerk en hebben medewerkers de juiste vaardigheden.

A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling naar deze organisatie van de toekomst. Dit doen we onder meer met de volgende subsidieregelingen:

Direct_Inloggen  Subsidiewijzer_downloaden_01

 Inloggegevens aanvragen?

Uw Gemeentesecretaris heeft een verzoek gekregen om de bij ons bekende gemeentegegevens te controleren en aan te geven wie als inlogbeheerder van de gemeente gaat optreden. Na deze controle heeft de inlogbeheerder van uw gemeente de gemeentelijke inloggegevens ontvangen.

Geen inloggegevens bekend?

Zijn er binnen uw gemeente geen inloggegevens bekend of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met onze Subsidie Helpdesk.