Net zo snel als de samenleving verandert, moeten gemeentelijke organisaties zich aanpassen aan nieuwe eisen en omstandigheden. Terwijl gemeenten onverminderd publieke diensten moeten aanbieden, dwingen de ontwikkelingen tegelijkertijd tot bijstellingen en innovaties. Of het nu gaat om de transformatie in de zorg, de voorbereidingen op de omgevingswet of de digitalisering, de verwachting is dat de gemeente levert én vernieuwt. Een dubbele opgave dus die veel vergt van de mensen die in de gemeente werken. Het vraagt aanpassings- en vooral leervermogen van de organisatie en van de mensen.

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling naar de organisatie van de toekomst. Dit doen we onder meer met subsidieregelingen om innovaties te stimuleren, kennis daarover te ontwikkelen en deze verder onder gemeenten te verspreiden.

Benieuwd naar wat andere gemeenten hebben gerealiseerd met subsidie vanuit het A+O fonds? Kijk hier.

Voor wie?

Gemeenten, ambtelijke fusieorganisaties, gemeentelijke shared service centra en samenwerkings- of uitvoeringsverbanden die behoren tot de categorie verlengd lokaal bestuur, kunnen gebruik maken van de subsidieregelingen. Aanvullend geldt dat de CAR of CAR/UWO van toepassing. Bij twijfel moet de aanvrager aantonen dat deze rechtspositieregeling van toepassing is (bijvoorbeeld met een aanstellingsbrief).

Subsidieregelingen 2018

Direct_Inloggen  Subsidiewijzer_downloaden_01

Geen inloggegevens bekend?

Zijn er binnen uw gemeente geen inloggegevens bekend of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met onze Subsidie Helpdesk.