Net zo snel als de samenleving verandert, moeten gemeentelijke organisaties zich aanpassen aan nieuwe eisen en omstandigheden. Terwijl gemeenten onverminderd publieke diensten moeten aanbieden, dwingen de ontwikkelingen tegelijkertijd tot bijstellingen en innovaties. Of het nu gaat om de transformatie in de zorg, de voorbereidingen op de Omgevingswet of de digitalisering, de verwachting is dat de gemeente levert én vernieuwt. Een dubbele opgave dus die veel vergt van de mensen die in de gemeente werken. Het vraagt aanpassings- en vooral leervermogen van de organisatie en van de mensen.

Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt

Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling naar de organisatie van de toekomst. Dit doen we onder meer met subsidieregelingen om innovaties te stimuleren, kennis daarover te ontwikkelen en deze verder onder gemeenten te verspreiden.

Subsidieregelingen 2019

Direct_Inloggen  Subsidiewijzer_downloaden_01

Geen inloggegevens bekend?

Zijn er binnen uw gemeente geen inloggegevens bekend of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met onze Subsidie Helpdesk.