Voor de
 verschilmakers.

Aanvragen en toekennen

Aanvragen van subsidie kan eenvoudig via deze pagina. Wees je bewust van de voorwaarden waaraan je aanvraag moet voldoen alvorens je deze indient. Nadat we de aanvraag hebben ontvangen wordt deze beoordeeld. Je ontvangt binnen vier weken bericht of jouw aanvraag gehonoreerd wordt. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Nieuwe subsidieaanvraag

Let bij het invullen van de aanvraag op het volgende:

  • Je kunt uitsluitend met een organisatie e-mailadres een subsidieaanvraag indienen.
  • Zorg voor een duidelijk projectplan. Wat is de aanleiding en doel van jouw project? Wat en wie hoop je ermee te bereiken en hoe ga je dit doen? En met welke gemeenten wil je hierin optrekken?
  • Schrijf een korte pitch over jouw project in het aanvraagformulier. Deze informatie wordt na het toekennen van de subsidie gedeeld met andere gemeenten op de Inspiratie-tab hierboven.
  • Check de voorwaarden die het A&O fonds hanteert.
  • Houd er rekening mee dat we graag actuele projecten willen. Je project mag daarom niet afgerond zijn of ouder zijn dan een half jaar.

Heb je vragen over het invullen of wil je sparren om te toetsen of jouw idee kansrijk is voor een subsidie. Neem gerust contact met ons op! Dat kan via mail: subsidies@aeno.nl of telefonisch: 070 – 7630030.

Goedgekeurd en dan?

Er volgt een startgesprek met A&O fonds Gemeenten waarin de randvoorwaarden met elkaar worden afgestemd. Afhankelijk van de duur van jouw project dien je periodiek een tussenrapportage in. Daarbij hoort ook een evaluatiemoment met een projectleider van het A&O fonds.

De uitbetaling van de subsidie vindt plaats na afloop van het project wanneer het A&O fonds de eindrapportage en de opbrengsten uit het project heeft ontvangen.

Door deel te nemen aan de subsidieregeling ga je ermee akkoord dat de resultaten en opbrengsten in de vorm van materialen, tools en middelen voortkomend uit jouw project via A&O fonds Gemeenten met andere gemeenten gedeeld worden. Andere gemeenten moeten direct aan de slag kunnen met de opbrengsten en geleerde lessen uit jouw project. Het A&O fonds kan ook vragen om een interview met de projectleider en andere betrokkenen.

Formulieren

Hieronder vind je de downloads naar de tussen- en eindevaluatie formulieren.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten