Als je bij jouw organisatie aan de slag gaat of bent met duurzame inzetbaarheid, is het van belang om klein te beginnen (bijvoorbeeld bij autonomie, leerruimte of leren en ontwikkelen) en er waakzaam op te zijn om niet het grote geheel uit het oog te verliezen. We helpen je hierbij met speciale flyers die we hebben ontwikkeld.

Agenderen en verderbrengen

Investeren in duurzame inzetbaarheid bij gemeenten is nu hard nodig, door onder andere arbeidsmarktkrapte en vergrijzing. Maar waar begin je? Het is belangrijk om te agenderen, het grote geheel in de gaten te houden en tegelijk ook gewoon klein en praktisch te beginnen.

Ook moet je bezig zijn met concrete DI-onderwerpen als loopbaan, leren en ontwikkelen en gezondheid. Het helpt om tegelijk aandacht te hebben voor maatwerk, autonomie, participatie, leerruimte en dialoog, omdat je dat in alle concrete DI-onderwerpen kunt gebruiken.

Via lees meer hieronder vind je een samenvatting van deze inzichten, visualiseren we ze en bieden we praktische handvatten en tools om ermee aan de slag te gaan.

Starten met speciale flyers

Voor praktische handvatten om het thema duurzame inzetbaarheid te agenderen en om direct aan de slag te gaan met maatwerk, autonomie, participatie en leerruimte hebben we flyers gemaakt. Hierin zie je in één oogopslag waar dit onderwerp over gaat, wat het oplevert en hoe je hiermee aan de slag gaat. Er is er ook een voor de dialoog, omdat in gesprek besproken wordt wat de wensen en verwachtingen zijn. Doe er je voordeel mee in jouw organisatie!

Misschien vind je dit ook interessant