Welke ondersteuning hebben gemeenteprofessionals nodig om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet en de energietransitie? Heb jij hier ideeën over? Meld je dan aan voor de verdiepingssessies die we organiseren op 6 en 12 april. Tijdens deze sessies gaan we de uitkomsten van ons eerdere behoeftenonderzoek delen en met jou samen uitwerken naar een passend ondersteuningsaanbod.

Herken jij dit?

 • Heb jij als leidinggevende, HR-manager of als gemeenteprofessional in jouw werk te maken met de effecten van de Omgevingswet en/of energietransitie?
 • Merk je dat dit een groot beroep doet op het ontwikkelvermogen van medewerkers?
 • Wil je helpen om medewerkers wendbaar en vitaal te houden zodat zij hun werk goed kunnen blijven uitvoeren?
 • Zoek je naar de juiste middelen die medewerkers adequate ondersteuning kan bieden?

Dan wil jij vast mee doen aan een van onze verdiepingssessies en zo meehelpen bij het ontwikkelen van een geschikt pakket aan ondersteuningsmiddelen.

Twee online verdiepingssessies

Doel van de verdiepingssessies is om een zo scherp en concreet mogelijk beeld te krijgen van de gewenste informatie, instrumenten en activiteiten die goed aansluiten bij de leerbehoeften van professionals rondom Omgevingswet en energietransitie.

Tijdens de interactieve sessies delen we de resultaten van het recente behoeftenonderzoek onder leidinggevenden en medewerkers betrokken bij de Omgevingswet en energietransitie. Vervolgens gaan we met elkaar - gemeenteprofessionals en een aantal andere experts - de uitkomsten en nieuwe inzichten bespreken, ideeën toetsen en verder aanscherpen. Zodat we deze praktijkkennis kunnen meenemen in het ontwikkeltraject. Beide sessies starten we met een inspirerende inleiding. Je kan deelnemen aan een of beide verdiepingssessies.

 • 6 april staat in het teken van de energietransitie
 • 12 april staat in het teken van de Omgevingswet

Verdiepingssessie - Energietransitie

Dinsdag 6 april 2021 - 15:30 – 17:00 uur - online via Zoom

 • Opening & welkom door Alexander Groen, A&O fonds Gemeenten
 • Inspirerende inleiding stand van zaken Energietransitie door Sanne de Boer, auteur van het boek 'De energietransitie uitgelegd'
 • Korte introductie en uitleg werkvorm
 • Korte break
 • Eerste verdiepingsronde
 • Tweede verdiepingsronde
 • Afsluiting meedenksessie

Heb je interesse in deze verdiepingssessie, klik op de groene button hieronder, noteer je aanmeldgegevens en verstuur de mail.
Een korte motivatie vinden we natuurlijk ook leuk om te lezen.

De aanmeldgegevens die we nodig hebben zijn:
Voor- en achternaam, je functie en emailadres en zet in het onderwerp: Energietransitie

Enkele dagen voor aanvang ontvang je van ons een mail met praktische informatie w.o de zoomlink (check ook altijd even je spammail).
Aanmelden voor deze sessie kan tot en met 31 maart.

Ik meld mij aan voor 6 april - Energietransitie

Verdiepingssessie - Omgevingswet

Maandag12 april 2021 - 13.00 – 15.00 uur - online via Zoom

 • Opening & welkom door Annemie van Loon, A&O fonds Gemeenten
 • Inspirerende inleiding stand van zaken Omgevingswet door Gelinde Groeneveld, strategisch adviseur en procesbegeleider van de Omgevingswet
 • Korte introductie en uitleg werkvorm
 • Korte break
 • Eerste verdiepingsronde
 • Tweede verdiepingsronde
 • Afsluiting meedenksessie

Heb je interesse in deze verdiepingssessie, klik op de groene button hieronder, noteer je aanmeldgegevens en verstuur de mail.
Een korte motivatie vinden we natuurlijk ook leuk om te lezen.

De aanmeldgegevens die we nodig hebben zijn:
Voor- en achternaam, je functie en emailadres en zet in het onderwerp: Omgevingswet

Enkele dagen voor aanvang ontvang je van ons een mail met praktische informatie w.o de zoomlink (check ook altijd even je spammail).
Aanmelden voor deze sessie kan tot en met 6 april.

Ik meld mij aan voor 12 april - Omgevingswet

Wat is het belang?

Met jouw bijdrage aan de verdiepingssessies help je mee aan het samenstellen van adequate, ondersteunende ontwikkelprogramma’s, die maximaal aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Daarmee kunnen we samen medewerkers helpen met hun complexe werk rondom de Omgevingswet en Energietransitie. HR-afdelingen en leidinggevenden spelen voor vitaliteit en wendbaarheid van medewerkers een sleutelrol en door goede ondersteuning blijven medewerkers duurzaam inzetbaar.

Het Ruimtelijk Domein staat de komende decennia voor grote veranderingen. Onderwerpen als bijvoorbeeld woningbouw, klimaat, landbouw, bodemdaling en circulaire economie, zijn allemaal grote vraagstukken waar een actieve rol van de gemeenten wordt verwacht. Met de implementatie van de Omgevingswet en de energietransitie neemt bijna dagelijks de druk op de regierol van de gemeenten toe.

De nieuwe taken vragen om een integrale en domein overstijgende aanpak, om andere competenties en andere manieren van denken en (samen)werken. Kortom, de taken van de gemeenteprofessionals veranderen sterk en dat vraagt om een adequaat ondersteuningsprogramma voor alle professionals.

Vind jij dit ook belangrijk? Dan hopen we van harte dat je je aanmeldt.

Heb je vragen over het behoeftenonderzoek en/of de verdiepingssessies neem dan contact op met projectleider Alexander Groen via: alexander.groen@aeno.nl.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant