Actuele ziekteverzuimcijfers

Op zoek naar actuele cijfers over ziekteverzuim uit de sector? Op deze pagina’s vind je de laatste cijfers over verzuim, onderzoeksresultaten en meetinstrumenten.

Actuele ziekteverzuimcijfers

Jaar
%
2018
5,8
2017
5,4
2016
5,6
2015
5,3
2014
5,1
2013
5,2
2012
5,3
2011
5,4
2010
5,3
2009
5,4
2008
5,3
2007
5,5

De ziekteverzuimcijfers zijn inclusief langdurig verzuim langer dan 365 dagen en exclusief zwangerschapsverlof. Ben je op zoek naar oudere ziekteverzuimcijfers? Stuur dan een mail naar gezondwerk@aeno.nl.

Definities kengetallen verzuim

Bij de berekening van het ziekteverzuimpercentage wordt sinds 2008 gecorrigeerd voor personen die in deeltijd werken. Dit is in overeenstemming met de berekening van het ziekteverzuim-percentage zoals die door het CBS gehanteerd wordt. De formule voor berekening van het verzuimpercentage ziet er als volgt uit:

Ziekteverzuim berekenen

In de teller worden per medewerker de verzuimde kalenderdagen in de betreffende periode vermenigvuldigd met een deeltijdfactor (voor voltijd-medewerkers verandert er dus niets) en vervolgens opgeteld.

Het aantal potentieel beschikbare dagen in de noemer is het resultaat van de personeelsomvang (in voltijd-equivalenten) vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in de periode.

De Berekenaar Verzuimtargets is gebaseerd op de Gemeentelijke Verzuimnorm en is geactualiseerd op basis van de verzuimcijfers van de sector Gemeenten van het voorgaande jaar.

Met de Berekenaar Verzuimtargets kun je op eenvoudige wijze doelstellingen voor verzuimbeheersing berekenen voor de gehele gemeente, dienst of afdeling. In het volgende bestand vind je tevens een toelichting op het gebruik van de berekenaar.

Berekenaar verzuimnormen en verzuimtargets 2019

Gemeentelijke Verzuimnorm

Deze norm is gelijk aan de laagste kwartielscores: deze score geeft het verzuimpercentage aan waarbij een kwart van de gemeenten in een bepaalde grootteklasse een lager verzuimpercentage heeft gerealiseerd dan deze kwartielscore.

In statistische termen gezegd: niet het gemiddelde maar de score van het laagste kwartiel is als norm vastgesteld.

Voordelen:

  1. Inzicht in de gemeentelijke verzuimnorm in de gemeentegrootteklasse.
  2. Je kunt je doelstellingen kiezen, zoals het stapsgewijs verlagen van het verzuimpercentage.
  3. Jaarlijks bijstellen en vergelijken van verzuimnorm door recente cijfers uit de Personeelsmonitor.

Verzuimnormen handleiding en verantwoording

Ben jij verantwoordelijk voor het verzuimbeleid en de verzuimregistratie van je organisatie? Heb je vragen rondom dit thema? Dan biedt het document FAQ Verzuimregistratie en Verzuimbeleid uitkomst.

In dit document vind je antwoorden op vragen als ‘is er referentiemateriaal en literatuur beschikbaar over verzuimpercentages van mannen en vrouwen’, ‘vanaf hoeveel medewerkers per afdeling kun je zinvol werken met verzuimcijfers’ of ‘hoe registreer je verzuim als dat halverwege een dag (of dienst) begint of eindigt’?

In totaal komen er 29 vragen rondom verzuimbeleid aan bod. Zit je vraag er niet tussen? Stuur een e-mail naar gezondwerk@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant