Om goed in kaart te brengen wat jonge ambtenaren leuk vinden aan werken bij een gemeente, duiken we in de mening van de trainees. In oktober 2019 publiceerde we het rapport Jong@Gemeenten. De cijfers over de trainees vroegen om een extra verdieping en hebben we vergeleken met de andere jonge ambtenaren uit het onderzoek. Wat vindt deze kweekvijver van jong talent van het werk bij de gemeente en willen ze ook blijven na hun traineeship? Meer weten? Lees hier de Gespreksstarter Jong@Gemeenten.

Wil om te blijven en vooral te groeien

Zeer tevreden

Trainees krijgen (nog) meer persoonlijke aandacht in de vorm van begeleiding en meer opleidingsmogelijkheden dan andere jonge ambtenaren. Je zou bijna verwachten dat ze met al die extra’s van geluk een gat in het dak van het stadhuis springen. Tevreden zijn ze, maar niet méér tevreden dan hun jonge collega’s die geen traineeship volgen (81% vs 81%).

Trainees ambitieuzer dan jonge ambtenaren

61% van de trainees verwacht binnen een jaar nog bij de huidige gemeente aan het werk te zijn. Ook in hun blijfintentie verschillen ze dus nauwelijks van hun jonge collega’s (67%). Zitten ze dan overal op één lijn? Nee. In hun wens om intern door te groeien steken trainees ver boven de niet-trainees uit. Maar liefst 83% van hen wil binnen drie jaar binnen hun gemeente stappen zetten tegenover 69% van de jonge ambtenaren. Aan ambitie geen gebrek, kunnen we dus wel stellen.

Jong@Gemeenten jonge ambtenaar Jojanneke

83% trainees wil binnen 3 jaar doorgroeien

Factsheet Trainees, Onderzoek Jong@Gemeenten


Persoonlijke ontwikkeling als dikke plus

De tevredenheid van trainees komt voor een groot deel door de aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling (62% vs 33% onder de jonge ambtenaren). Ze zijn hierover op veel vlakken positief: het aanbod is goed, ze voelen zich gestimuleerd om opleidingen te volgen en de kwaliteit van de opleidingsmogelijkheden spreekt hen aan. Er is ook een klein punt van verbetering. Iets meer hulp bij het maken van de juiste keuzes kunnen deze jonge ambtenaren wel gebruiken.

Naast de ruimte die ze krijgen voor persoonlijke ontwikkeling, zijn trainees ook duidelijk vaker dan andere jonge ambtenaren te spreken over de mogelijkheden die er zijn om door te groeien (43% vs 33%) en over de band die ze (tijdens hun traineeship) met andere jonge collega’s hebben opgebouwd (42% vs 17%).

Flexibel in tijd en plek

Net als andere jonge ambtenaren zijn belangrijke redenen om te blijven bij een gemeente de geboden flexibiliteit in werkplek en werktijd (59%) en de mate van zelfstandigheid (56%), al ervaren ze dat in mindere mate dan andere jonge ambtenaren (67%).

Tabel 1 redenen om te blijven maart 2020

Bureaucratie nog grotere spelbreker

Wat kan zulke tevreden medewerkers er nog toe brengen tóch weg te gaan? Dat bureaucratie een rol zou spelen, was te verwachten. Bijna driekwart noemt dit als reden om te vertrekken (72%). Dat is veel vaker dan bij andere jonge ambtenaren (55%).

Gebrek aan invloed

En er lijkt een verband te bestaan met de nummer twee op de lijst van vertrekredenen: het gebrek aan invloed op het beleid (34% vs 18%). Jongeren vinden het belangrijk om via hun werk een positieve invloed te hebben op de maatschappij. Ze willen merken dat ze iets bijdragen. Trainees lijken dit belangrijke aspect in hun werk te missen en ervaren bureaucratie daarbij als belangrijk obstakel.

De inhoud van het werk is voor trainees vaker reden om weg te gaan (34% vs 22%). Ook missen ze aansluiting bij collega’s (29% vs 11%) of speelt onzekerheid over contractverlenging parten (26% vs 15%). Dit laatste is niet heel verrassend. Een traineeship is nu eenmaal een traject voor bepaalde tijd.

Meer last dan andere jonge ambtenaren

Waarom is bureaucratie voor trainees een nog belangrijker reden om te vertrekken? Een mogelijke verklaring. Bij trainees bestaat een grotere mismatch tussen de gewenste en de gerealiseerde impact.

Het Jong@Gemeenten onderzoek laat zien dat hier in elk geval een generatieverschil speelt. Bij trainees is mogelijk meer aan de hand. Een traineeship bestaat meestal uit verschillende, kortlopende opdrachten naast en na elkaar, soms zelfs in verschillende organisaties. Hierdoor kan het lastig zijn om in korte tijd merkbare impact te realiseren. Of het effect van de bijdrage wordt pas zichtbaar, als de trainee zelf alweer op een volgende klus zit.

Kansen om te benutten

Een traineeship bij de gemeente hoort voor beide partijen een win-win situatie te zijn. De trainees krijgen veel begeleiding en kansen zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Voor de gemeente ontstaat een groep enthousiaste mensen die snel kan doorgroeien tot waardevolle ambtenaren. Wat kunnen gemeenten nog doen?

Tevreden met begeleiding

Trainees zijn tevreden over de begeleiding en de geboden opleidingsmogelijkheden. Ze zeggen ook blij te zijn met collega’s die fungeren als aanspreekpunt. Mogelijk kan in de begeleiding, de opleidingen en het contact met collega’s meer aandacht besteed worden aan het omgaan met bureaucratie en het realiseren van merkbare effecten.

De ambtenaren in opleiding zijn enthousiast over het contact met jonge collega’s, maar gaven aan zich niet echt verbonden te voelen met de meer ervaren ambtenaar. Terwijl er onder de meer ervaren werknemers, collega’s zijn die kunnen leren hoe je ondanks én dankzij de bureaucratie resultaat behaalt.

Door jonge ambtenaren te koppelen aan hun meer ervaren collega’s kunnen zo twee vliegen in één klap geslagen worden: leren van en met elkaar leidt tot meer onderlinge verbondenheid

Tabel 2 redenen om te vertrekken maart 2020

Aan de slag

Wil je in jouw organisatie aan de slag met deze of een van de andere thema’s uit Jong@Gemeenten? Wij zijn er om je te helpen. Klik hieronder en zie wat A&O fonds Gemeenten voor je kan betekenen met subsidie en expertise.

Misschien vind je dit ook interessant