Bij de start van leergang Vernieuwend Leiderschap besluit de gemeente Veldhoven om samen als MT deel te nemen en daar zijn ze nu erg blij mee. "De opgedane inzichten kunnen alleen tot échte verandering leiden wanneer je gezamenlijk deze inzichten deelt".

De gemeentesecretaris Noud Bex, de afdelingshoofden Eric Bergmeester (Regie en Ontwikkeling), Jim van Tol (Beheer en Realisatie), Pieternel van Dijk (Facilitair Bedrijf), Ruud Janse (Advies en Ondersteuning) en Wendy Depre (Mens en Omgeving) en concerncontroller Ingrid Smabers, starten de leergang in oktober 2021. "De eerste tweedaagse was direct raak. Bewust het verschil maken tussen moeilijke en complexe vraagstukken opende ieders ogen".

Pieternel van Dijk 1000

Ik vind het fijn dat we de verworven inzichten met elkaar bespreken en dat we als individu, team en MT hier tijd voor vrijmaken.

Pieternel van Dijk, Facilitair Bedrijf

Moeilijk en complex

"Voor een buitenstaander lijken moeilijk en complex misschien synoniemen maar na alle toegelichte wetenschappelijke perspectieven van Dr. Diane Nijs (Breda University of Applied Sciences (BUas) en een middag vol goede gesprekken hierover en een paar CCoCo-cafés met Prof. Geyer, Dr. Toby Lowe en Dr. Catherine Hobbs, zijn wij daar anders over gaan denken". Bekijk de lezingen van de CCoCo-cafés via de knop lees meer terug.

Meer bewust

"Je zou kunnen beargumenteren dat een groot gedeelte van de Leergang bestaande inzichten zijn en dat we ook al ervaring en kennis bezitten over de onderwerpen die voorbij komen. Maar de kracht zit in het feit dat we als MT op een meer bewust niveau komen. Ook is de combinatie van alle verschillende perspectieven op oplossingen nieuw terrein.

Vooral het sparren met de MT’s van de gemeenten Putten en Voerendaal was erg inzichtelijk. In ons hectische bestaan is de tijd krijgen om met het MT actuele thema’s eens goed door te denken, een grote plus".

Noud Bex vernieuwend leiderschap 1000

Een einddoel hoeft niet vast te staan (liever niet zelfs), een richting is voldoende.

Noud Bex, gemeentesecretaris Veldhoven

CCoCo-cafés zijn waardevolle avonden

"De CCoCo-cafés ervaren wij als waardevolle avonden. Nationale en internationale deskundigen gaan met ons als MT in gesprek. Door verschillende invalshoeken van de sprekers en de inbreng van de drie gemeenten te bundelen, ontstaat er een nieuw handelingsperspectief.

Nu, halverwege deze leergang, zijn we diverse inzichten en ervaringen rijker, zoals: een einddoel hoeft niet vast te staan (liever niet zelfs), een richting is voldoende".

Als organisatie zijn we actief de uitdaging aangegaan om een toekomstbestendige en wendbare organisatie te zijn en te gaan blijven.

MT, Gemeente Veldhoven

Nieuwe oplossingen

"Door de leergang zijn we sommige zaken al anders gaan aanpakken en maken we steeds vaker andere keuzes dan voorheen. We bekijken vraagstukken door andere brillen en gaan bewuster om met het verkennen van andere manieren om oplossingen te vinden.

We zijn een MT met heel uiteenlopende persoonlijkheden en divers in ervaring en opleiding. Het met elkaar bespreken van onze inzichten verdiept voor ieder van ons deze leergang. We willen meer experimenten in onze gemeente. We zien nu het belang van het voeren van Het goede gesprek, het hoorbaar maken van de stille meerderheid in de organisatie en het willen blijven leren als individu, team en organisatie. Hiervoor moet als MT ook echt tijd voor vrij gemaakt worden.

Als MT nemen we tijd om met elkaar het gesprek hierover te voeren en de Leergang staat nu steevast op de wekelijkse agenda. Dit draagt bij aan onze teamvorming en leidt tot nieuwe oplossingen".

Wij kijken uit naar de komende bijeenkomsten van de Leergang zodat we de vernieuwde blik blijvend kunnen richten op de vraagstukken van vandaag en de toekomst!

MT, Gemeente Veldhoven
Vernieuwend leiderschap MT Veldhoven 1600

Wat is een goed gesprek?

Wat is een goed gesprek en wat zijn randvoorwaarden om een goed gesprek te voeren? Een goed gesprek kan bijdragen aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van een medewerker. Maar wat kun je als organisatie nog meer bereiken?

Misschien vind je dit ook interessant