Vernieuwend Leiderschap is een leergang die A&O samen met de Breda University of applied sciences (BUas) verzorgt. Deze 7-delige leergang voor gemeentesecretarissen en hun MT startte in oktober van 2021. Met de leergang leren bestuurders samen vernieuwen en te ontwikkelen naar een overheid die meer de regie neemt.

Voor bestuurders

De Leergang Vernieuwend Leiderschap richt zich op alle bestuurders in de publieke sector die beseffen dat “we de huidige uitdagingen niet kunnen aanpakken met hetzelfde denken en doen als waarmee we die problemen gecreëerd hebben”.

Doel

In de afgelopen jaren is er steeds meer oog voor de rol van leidinggevenden bij veranderprocessen binnen de gemeentelijke sector, omdat deze groep de succesfactoren bepaalt van een positieve verandering.

Hiervoor is nieuw leiderschap nodig. De deelnemende organisaties ontwikkelen de capaciteit om zichzelf continu te vernieuwen in een wereld die steeds dynamischer en complexer wordt. De deelnemers leren een organisatie behandelen als een levend systeem, zodat ze effectiever gaat functioneren en de betrokkenen gelukkiger worden.

Effect

De leergang zet in op het investeren in nieuw leiderschap en de wijze waarop complexe vraagstukken binnen en buiten de organisatie worden aangepakt. Met de leergang leer je samen vernieuwen en te ontwikkelen naar een overheid die meer de regie neemt.

A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten die deelnemen aan de Leergang Vernieuwend Leiderschap met een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Lezingen

De afgelopen maanden was er elke donderdagavond een lezing te volgen die hoort bij de leergang Vernieuwend Leiderschap voor gemeentesecretarissen. Dit openbare gedeelte heet het CCoCo-café (Cities Connecting on Complexity Café). Tijdens de verschillende CCoCo-café’s behandelen experts elke keer een ander thema op het gebied van Vernieuwend Leiderschap in de publieke sector.

'Burgers als klanten' en 'dienst­verlening als producten', groeiden sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw uit tot dé norm voor leidinggevenden in de publieke sector. De toepassing van managementtechnieken uit het bedrijfs­leven op publieke organisaties volstaat niet meer. Deze tijd vraagt om vernieuwend leiderschap.

Werken bij de overheid vernieuwend leiderschap 1000

Diane Nijs, lector Imagineering and Social Innovation aan Breda University of Applied Sciences is programmadirecteur van de leergang Vernieuwend Leiderschap in de publieke sector. Ze legt uit waarom vernieuwend leiderschap de toekomst heeft in een artikel in Magazine Werken bij de Overheid.

"De uitdaging waarvoor overheidsmanagers zich nu zien gesteld, is het aanbieden van twee systemen. Een voor de technische wereld, voor de moeilijke, technische vraagstukken, en een voor de complexe sociale wereld, waarin het empoweren van de mensen die betrokken zijn centraal staat".

Misschien vind je dit ook interessant