Leernetwerk Verandering in Control

Dit leernetwerk Verandering in Control bestaat uit 7 dagdelen. Op deze pagina vind je alle info over dit leernetwerk. Ook kan je je direct aanmelden voor een nieuwe groep die in 2023 wordt gevormd.

De rol van leidinggevenden bij veranderprocessen is de sleutel tot succes. Om de leidinggevenden zoveel mogelijk te ondersteunen in hun cruciale rol bij verandering, verzorgt A&O fonds Gemeenten samen met Twynstra Gudde en Deloitte dit unieke leernetwerk Verandering in Control.

Leernetwerk van 7 dagdelen

Het leernetwerk van 7 dagdelen is speciaal voor gemeentelijke directeuren en managers Financiën en Bedrijfsvoering en concerncontrollers. Je leert hoe je jouw directie of afdeling Financiën toekomstbestendig maakt en wat de actuele (digitale) trends en ontwikkelingen zijn in de financiële functie.

Ook gaan we in op wat deze veranderingen vragen van jou als leider. Het leernetwerk is praktisch ingericht en direct toepasbaar. Samen met collega's uit andere gemeenten ga je aan de slag met het verandertraject voor jouw eigen directie of afdeling.

Daarnaast kun je facultatief 4 webinars volgen, die ook toegankelijk zijn voor een breder publiek, bijvoorbeeld voor jouw collega's.

Verandering in control slotbijeenkomst2
Verandering in control slotbijeenkomst1
Verandering in control slotbijeenkomst3

Sprekers en trainers

  • Meryem Kilic: Voorheen gemeentesecretaris van Blaricum en directeur van de gezamenlijke ambtelijke organisatie met de gemeenten Laren en Eemnes (BEL Combinatie). Ook is Meryempartner bij Twynstra Gudde.
  • Menno ter Wal: Senior manager Deloitte

Thema's

De thema's van de fysieke bijeenkomsten en de webinars zijn:

  • Operational control: efficiëntere kernprocessen en financiële administratie door de toepassing van technologie
  • Financial control: geautomatiseerde controleprocessen zorgen voor een shift van ‘past naar present en future control’
  • Business control: de financial als partner van de organisatie die beleids- en besluitvorming ondersteunt

Cultuuromslag

Gemeenten vervullen een belangrijke rol bij de oplossing van maatschappelijke veranderingen, zoals de energietransitie, veiligheid, woningnood en de schuldenproblematiek. Digitale technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Het maakt beter geïnformeerd beleid mogelijk en daarmee betere dienstverlening, handhaving en bedrijfsvoering. Uit onderzoek blijkt dat voor deze digitale transformatie ander leiderschap en een cultuuromslag nodig is.

Om nieuwe werkprocessen te laten slagen is minder hiërarchisch werken belangrijk net als een gelijkwaardige samenwerking tussen ambtenaren en de samenleving. Er moet voldoende ruimte zijn om te experimenteren, fouten te maken en zo continu te leren en verbeteren.

Contact

Meer weten over deze leergang? Neem contact op met Monique Theeuwen, projectleider, via 06-11794433 of monique.theeuwen@aeno.nl.

Stuur een email

Naast het leernetwerk zonden we in 2022 vier webinars uit waarin we de content van het leernetwerk op een begrijpelijke manier overbrengen in digitale sessies van twee uur. Kijk de uitgezonden webinars hier nu terug.

Veranderkunde

Hoe zorg je, dat je samen met je gemeente, voorbereid bent op de toekomst van de financiële functie? Dit vierde webinar van Verandering in Control gaat over veranderkunde en persoonlijke ontwikkeling.

Dit webinar is een uitgebreide introductie in veranderkunde. Het heeft tot doel deelnemers houvast en inspiratie te geven om met verandering en organisatieontwikkeling aan de slag te gaan. Je leert hoe je ervoor kan zorgen dat een organisatie een nieuwe werkwijze of visie effectief omarmt.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Business control

Business control zal de komende jaren een belangrijkere rol gaan spelen in de interne organisatie. Tijdens het derde webinar van Verandering in Control gaan we in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van Business control.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Financial Control

Financial control draait om het ondersteunen van de organisatie bij besturings- en beheersingsvraagstukken. Er is steeds meer behoefte om vooruit te kijken. Daarom verandert dit vakgebied van een controlerende naar een adviserende rol en dat vraagt andere competenties van medewerkers.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Operationele financiën

Operationele financiën zijn de basis van de financiële functie van gemeenten. Ze beslaan alle kernprocessen van de financiële administratie. Uit het rapport De toekomst van Financiën blijkt dat er bij gemeenten breed ingezet wordt op hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Wat is daarvoor nodig? Om op deze vraag antwoord gegeven, behandelen we tijdens het webinar de volgende invalshoeken:

  • Automatisering en standaardisering van kernprocessen
  • Betrouwbaarheid in sturing en verantwoording
  • Technische en analytische vaardigheden
  • Verbeteren van efficiëntie zonder de inzet van (nieuwe) technologie
  • Veranderkundig kijken naar het vraagstuk
Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wil je de toekomst van financiën op de agenda krijgen bij jouw gemeente? In het najaar van 2020 heeft A&O fonds Gemeenten het rapport De toekomst van Financiën uitgebracht. De resultaten zijn uitgesplitst naar schaalgrootte van gemeenten.

Download dit rapport en lees het laatste nieuws over de ingrijpende verandering die de financiële functie binnen gemeenten te wachten staat. Uit onze verkenning blijkt dat de invulling van de functie veel meer strategisch van karakter wordt. Innovatieve technologie speelt hierbij een belangrijke rol.

Presentatie

Menno ter Wal van Deloitte gaf op 14 januari 2021 een presentatie van het onderzoek De toekomst van Financiën, in onze webserie Werken aan Innovatie. Kijk het hier terug.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Omdat alle leidinggevenden bij verandering een cruciale rol vervullen, verzorgt A&O een serie leernetwerken. Hierin krijgen leidinggevenden de instrumenten aangeleerd die nodig zijn om leiding te geven in de wereld van nu. Actiegericht leren staat bij deze leernetwerken centraal.

Leernetwerken voor gemeentesecretarissen

Tijdens de Leergang Digitaal Leiderschap leren gemeentesecretarissen hoe (beter) leiding te geven aan digitale transformatie bij gemeenten. A&O verzorgt deze leernetwerken samen met de Vereniging voor Gemeentesecretarissen (VGS).

Meld je aan voor de twee lunchuurtjes die begin volgend jaar worden gegeven als onderdeel van de leergang Vernieuwend Leiderschap die A&O samen met de Breda University of applied sciences (BUas) verzorgt.

Leernetwerk leidinggevenden en HR

in sociaal en ruimtelijk domein

Gemeenten veranderen continue. Dit komt onder andere door decentralisatie in het sociaal domein en de aanstaande Omgevingswet. Ook zorgt tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor veel veranderingen bij gemeenten. Om leidinggevenden in het sociaal en ruimtelijk domein en HR bij deze veranderingen te ondersteunen, organiseren wij drie leernetwerken. Schrijf je daarvoor hier nu in.

Leergang Interne Change Agent

Digitalisering, nieuwe taken en wetten, maar ook corona; het werk bij gemeenten verandert voortdurend. Met de leergang Interne Change Agent Van de Hogeschool van Amsterdam, die samen met A&O fonds Gemeenten ontwikkeld is, gingen adviseurs en managers van vier gemeenten aan de slag. Wat hebben ze geleerd? Wat doen ze nu anders?

Misschien vind je dit ook interessant